Republiková rada seniorů OSŽ jednala 30. 11. 2023, a na svém jednání přivítala několik hostů, kteří členům rady sdělili aktuální informace z dění v OSŽ. Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka spolu s vedoucím Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřejem Šmehlíkem popsal současnou situaci, týkající se rekreačních zařízení OSŽ. Přiblížil přednosti i nedostatky jednotlivých rekreačních zařízení a nastínil jejich výhled do budoucna. Nejvíce se přitom věnoval přestavbě hotelu Skalka v Rájeckých Teplicích, která by měla být dokončena v roce 2028. Věnoval se také hotelu Orion v řecké Leptokárii, který pomalu stárne a je nutné rovněž uvažovat o jeho další budoucnosti. Potvrdil, že veškerá rekreační zařízení OSŽ budou i nadále sloužit členům OSŽ, kteří budou moci jejich služby využívat za dotované ceny.

Dalším hostem jednání byl tradičně předseda OSŽ Martin Malý, který členům rady sdělil čerstvou informaci o podpisu kolektivní smlouvy u Správy železnic. Nárůst mezd o 4,2% a zachování všech dosavadních benefitů z předchozí kolektivní smlouvy označil za dobrý. Jak dále dodal, kolektivní vyjednávání pokračuje u společnosti České dráhy, kde se zatím (ke 30. listopadu) nepodařilo najít přijatelný kompromis mezi odbory a zaměstnavatelem. Dále se Martin Malý věnoval vlivu schváleného vládního balíčku a jeho dopadu na zaměstnance drah. V důsledku vládních úspor budou dosavadní příspěvky na benefity kráceny na 25 %, což podstatně ovlivní sportovní, rekreační i kulturní činnost, podporovanou ze sociálních fondů. V následné diskusi reagoval předseda OSŽ na dotazy členů rady, týkající se činnosti OSŽ.
Členové rady dále projednali plnění přijatých usnesení z minulých jednání a zdůraznili důležitost podávání informací členům jednotlivých klubů seniorů OSŽ. Na příští jednání rady 14. prosince bylo pozváno celé vedení OSŽ, jemuž chce Rada seniorů OSŽ vyjádřit poděkování za podporu seniorů.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 239 hostů a žádný gestor