Poslední letošní Představenstvo OSŽ včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se sešlo 4. prosince tradičně v Domě Bohemika v Praze. Během jednání došlo na kontrolu plněných úkolů a také na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ. Dále byly schváleny termíny školení na PC v první polovině příštího roku. O průběhu drobných opravných pracích na Lesní chatě v Kořenově během zimního období informoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.

Předseda Mgr. Malý v rámci bodu organizační otevřel diskusi o možných variantách řešení dopadů změny legislativy v oblasti dohod o provedení práce v podmínkách OSŽ, kde P-OSŽ po diskusi rozhodlo o nastavení pro budoucí období. Dále předseda informoval o řešení dalších provozních záležitostí, jako např. o změnách v nastavení oddělení HFO a OSL. Také k této problematice představenstvo přijalo potřebné usnesení. Otevřel také diskusi k problematice informování o činnosti OSŽ prostřednictvím webových stránek OSŽ a časopisu Obzor, kde došlo k dohodě na potřebě další podrobnější diskuse této problematiky na úrovni redakční rady Obzoru a představenstva OSŽ.

Revizní komisi a její předsedkyni Barunku Balážovou čeká poslední kontrola účetnictví letošního roku, která proběhne v sídle OSŽ.

Předseda podnikového výboru OSŽ při ČD Štěpán Lev informoval o vývoji z posledního kolektivního jednání se zaměstnavatelem, které proběhlo 29. listopadu 2023. Poslední návrh zaměstnavatele je zachovaní KOP a dodatkového volna. Do tarifu navrhuje 2 % s tím, že od 1. července. 2024 se navýší tarifní třída o jednu. Vyplacení mimořádné odměny 7 500 korun. Další jednání je plánované na 5. prosince 2023. Tentýž den také proběhne jednání ohledně pravidel osobního ohodnocení (OTEVŘÍT).

Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, a tajemnice Bc. Marta Urbancová se z jednání museli omluvit, protože je ještě čekalo další pokračování kolektivního vyjednávání, které bylo úspěšné a došlo k dohodě o parametrech nové podnikové kolektivní smlouvy ve společnosti pro rok 2024. Předmětem dohody je plošné navýšení tarifních mezd v rozsahu 4,5 % (OTEVŘÍT).

Za Správu železnic vystoupil předseda podnikového výboru Petr Štěpánek, který stručně připomněl celý průběh několika jednání o kolektivní smlouvě se zaměstnavatelem, kdy ke konečnému podpisu došlo 30. listopadu. Jednání nebyla jednoduchá, ale nakonec se podařilo dohodnout přidání do tarifu 4,2 %, zachovat veškeré benefity z roku 2023 a navýšení příspěvku na stravné či náborový příspěvek. Kolektivní smlouvu podepsalo všech devět odborových centrál (OTEVŘÍT).

Předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o druhém kole kolektivního vyjednávání u Dopravního zdravotnictví, které proběhlo 29. listopadu. Zde se podařilo dojednat navýšení u zdravotního personálu o čtyři procenta a u THP pracovníků o procenta tři. Veškeré benefity zůstávají stejné a dovolená se upraví na pět týdnů plus dva dny sick days.

Společnost Skanska zatím nemá nasmlouvané nové zakázky na příští rok. I tak se nechce uchýlit k propouštění stávajících zaměstnanců, neboť jsou již zkušení a zaškoleni. I přes tuto nepříznivou skutečnost příští rok navýší mzdový tarif o dvě procenta.

U Dopravního podniku města Brna se již schyluje k podepsání kolektivní smlouvy. Na všechny zaměstnance čeká odměna 15 000,- Kč, která bude vyplacena v tomto měsíci. Další odměnu mohou zaměstnanci očekávat v lednu. Součástí kolektivní smlouvy je navrženo i navýšení tarifních mezd pět procent a v červenci příštího roku o další dvě procenta.

PhDr. Helena Svobodová informovala členy Představenstva OSŽ o jednání řídicího výboru Železniční sekce ITF (Mezinárodní federace pracovníků v dopravě), které se konalo v Montrealu, a dále o jednání orgánů Železniční sekce ETF a výkonného výboru ETF, které se konaly v průběhu měsíce listopadu v Bruselu a v Berlíně.

Martin Malý závěrem jednání informoval o jednání tzv. malé dopravní tripartity z 20. listopadu, kde se mimo jiné řešil dopad meziročního snížení rozpočtu MD na chod resortu v příštím roce. Příznivou zprávou pro železnici je skutečnost, že toto snížení rozpočtu MD se neprojeví snížením původně plánovaných výdajů SFDI na provoz, údržby a opravy u Správy železnic, neboť chybějící prostředky na dotaci SFDI ze státního rozpočtu budou v příštím roce kompenzovány z úvěrů od EIB.

Dále předseda informoval, že dnes v odpoledních hodinách se uskuteční plenární zasedání Tripartity, které by se mělo věnovat řadě aktuálních záležitostí, jako například nastavením automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy, stanovením výše minimální mzdy na rok 2024, situací ve zdravotnictví, nebo podporou profesního vzdělávání.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 


 

Právě přítomno: 149 hostů a žádný gestor