Poslední jednání letošního roku u PV OSŽ ČD Cargo zahájil 7. prosince v dopoledních hodinách předseda podnikového výboru Radek Nekola. Hned v úvodu se vrátil k minulému jednání, kde byli členové PV seznámeni s novým projektem ČD Cargo, kdy se šest organizačních jednotek sloučí pouze do tří. Vzhledem k tomu, že tento krok zasáhne i do odborových organizací, je zapotřebí projednat a doladit rozsáhlý materiál.

Poté Radek Nekola s tajemnicí Bc. Martou Urbancovou přiblížili přítomným celý proces kolektivního vyjednávání, které se nakonec zdárně podařilo uzavřít a podepsat 4. prosince (OTEVŘÍT). Za to obdrželi kolektivní vyjednavači od členů PV velký dík a ocenění, že se jim podařilo vyjednat velmi dobré podmínky na rok 2024 i když to první jednání se zaměstnavatelem příliš nenaznačovala.

Kolektivní vyjednávání bylo náročné a komplikovalo se neshodami s ostatními odborovými centrálami. Každá odborová centrála zastupuje většinou jednu skupinu zaměstnanců, a tak převážně prosazuje výhradně své zájmy.

Velkým oříškem bylo vyřešit sloučení opravárenství a provozu, neboť odměňování u těchto dvou subjektů je složitější. Zaměstnavatel sám přišel s určitým návrhem, který je zapracován i do kolektivní smlouvy, do které se dále podařilo protlačit nárůst o 4,5 % do mzdových tarifů pro všechny zaměstnance, ponechat šest týdnů dovolené, které zaměstnanci společnosti považují za velký a potřebný benefit. Budou rovněž zachovány kondiční ozdravné pobyty, i když budou spadat do daňového základu, bylo nutné přesvědčit zaměstnavatele, aby byl tento důležitý benefit zachován, tak jako i některé sportovní a kulturní akce.

„Je důležité, aby se zaměstnavatel stavěl ke všem stejně, a to jak k potencionálním zaměstnancům, kdy se prezentuje jakožto stabilní a perspektivní zaměstnavatel, tak i ke stávajícím zaměstnancům, které je potřeba motivovat a odměnit za odvedenou práci. A díky splnění hospodářského výsledku obdrží každý zaměstnanec vánoční finanční odměnu ve výši 5 000 korun, která bude zaslána příští týden,“ informoval přítomné Radek Nekola.

Jako další přišlo na řadu zhodnocení průběhu a účasti na demonstraci, která proběhla 27. listopadu v Praze na Malostranském náměstí. Radek Nekola byl trochu rozladěn organizací ASO, která akci pořádala, a účast očekával větší – hlavně z řad sportovců, které OSŽ podporuje a také z řad seniorských klubů, které pod OSŽ patří. „Přijde mi, že si spoustu lidí neuvědomuje, co je dopadem daňového balíčku,“ konstatoval předseda PV ČD Cargo Radek Nekola.

V druhé části jednání se připojili zástupci zaměstnavatele Mgr. Pavla Kreischová a Ing. Josef Kreische.

Vedoucí oddělení personálního managamentu Ing. Josef Kreische poděkoval všem zaměstnancům za jejich práci, neboť díky spolupráci všech zaměstnanců společnosti mohl být hospodářský výsledek splněn, a tím jim náleží zasloužená finanční odměna. Dále také omluvil z jednání personální ředitelku Mgr. Anetu Miklášovou, která se zúčastnila jednání ohledně projektu ESG. Projekt se odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti a s tím spojenou kontrolu uhlíkové stopy.

Vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová informovala o novinkách týkající se sociálního fondu a také obsahu kolektivní smlouvy, která bude zveřejněna během tohoto týdne. Jedná se především o interní normu PERs -42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení, podle které se odměňování motivačních činností bude nově odvíjet od počtu platných zkoušek pro danou motivační činnost a

dle stanovených procent se přepočte na korunovou sazbu, která bude součástí mzdového výměru zaměstnance. Změna je v tom, že zaměstnanci je přiznána tato motivační složka, aniž by ji v tom daném měsíci vykonal. Dále je také motivační odměna za flexibilitu v případě, že je zaměstnanec ochoten být přeřazen na jiné pracoviště. Nově u poskytování E-stravenky dojde k upuštění spolupodílí zaměstnance (srážky zaměstnance za odebranou E-stravenku). Na E-stravenku se bude nahrávat počet stravenek s nominální hodnotu 70,- Kč. Mzdový výměr obdrží zaměstnanci koncem ledna, případně začátkem února.

Pavla Kreischová neopomněla také připomenout, že se blíží konec roku, a tím i zaměstnavatel vystaví potvrzení zaměstnancům o zaplacených členských příspěvcích a nejpozději do 15. prosince 2023 předá OSŽ. OSŽ tyto potvrzení musí předat svému členovi, který si jej může uplatit za rok 2023 v rámci Ročního zúčtování daně, které bude spuštěno elektronicky od 10. ledna 2024.  Za rok 2024 dle nových zákonů to již možné nebude.

Po novém roce se bude pracovat na aktualizaci katalogu zaměstnání. Je potřeba se podívat na to, kde se mění charakter určitých profesí a jejich potřeby.

Závěrem jednání Radek Nekola poděkoval zaměstnavateli za dobrou spolupráci a poskytnutí podrobných informací. A všem přítomným popřál hlavně zdraví, protože to je asi opravdu to nejdůležitější, co člověk může v dnešní době mít a samozřejmě zdůraznil, že se těší na další kvalitní spolupráci i v příštím roce.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 96 hostů a žádný gestor