Poslední jednání PV OSŽ Českých drah v tomto roce (7. 12. 2023) se neslo ve znamení čerstvě podepsané kolektivní smlouvy ČD, a. s. Jak připomněl předseda PV Štěpán Lev, kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 2. října 2023 návrhem zaměstnavatele, který byl pro OSŽ naprosto nepřijatelný (zrušení KOP, nulový nárůst mezd, zrušení pěti dnů dodatkového volna, drastické změny v osobním ohodnocení). Vyjednávání se tak neslo ve znamení úporné snahy odborů o přijatelný kompromis. „Mohu říci, že celé vyjednávání bylo velice vyčerpávající a neobyčejně náročné. Nakonec se však podařilo najít společnou dohodu, i když ze strany odborů byly v některých bodech KS představy poněkud odlišné,“ konstatoval Lev. Jak dále dodal, poděkování náleží všem členům vyjednávacího týmu, jakož i všem členům PV, kteří se na vyjednávání tak, či onak podíleli.

Hostem jednání PV byla Lucie Bauerová, vedoucí skupiny benefitů GŘ ČD, která reagovala na velké množství dotazů ze strany členů PV, týkající se KOP, dodatkového volna, životních jubileí, zachování inflační doložky, příplatkové sféry, stravného, novelizace Zákoníku práce atd. atd. Ne všechny její odpovědi byly přijaty s pochopením, v živé diskusi členové PV poukazovali na různé nedostatky v odměňování, zejména pak u pracovníků v OCÚ.
Po odchodu Lucie Bauerové pokračovalo jednání podnikového výboru dalšímu body. Členové výboru se rozloučili s Karlem Konopíkem, který odchází do důchodu, a jednomyslně zvolili jeho nástupce Martina Dostalého, který působí v depu Brno-Maloměřice jako předseda ZV ZO OSŽ. Podnikový výbor se zabýval rovněž rozsáhlými změnami v Katalogu prací, připravovanými aktivy OSŽ ke kolektivním smlouvám, a také čerpáním sociálního fondu, který bude v roce 2024 podstatně omezen v důsledku vládního konsolidačního balíčku.
Štěpán Lev a Věra Nečasová (Antonín Leitgeb se účastnil jednání Dozorčí rady ČD) se pak ještě vrátili k průběhu kolektivního vyjednávání. „Za třináct let, co se kolektivních vyjednávání účastním, nepamatuji horší než to letošní,“ svěřila se Věra Nečasová.
V závěru jednání poděkoval Štěpán Lev všem členům PV za jejich práci ve výboru a slíbil, že i nadále se bude všemi silami snažit, aby legitimní požadavky zaměstnanců Českých drah byly ze strany podniku náležitě plněny.
Po skončení jednání se členové PV OSŽ ČD setkali se členy PV OSŽ ČD Cargo, kteří ten den rovněž jednali. Předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola ve svém krátkém projevu zdůraznil nutnost zachovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými podnikovými výbory (ČD, ČD Cargo, Správa železnic), která se významně osvědčila právě při letošním hektickém kolektivním vyjednávání u všech tří podniků.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 157 hostů a žádný gestor