První jednání představenstva v novém roce – 9. ledna 2024 – v sídle OSŽ v Praze, v Domě Bohemika zahájil tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po kontrole úkolů z minulého roku vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř přednesl žádosti o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ pro členy Odborového sdružení železničářů, které byly jednomyslně schváleny.

Velká část jednání byla zaměřena na odborová rekreační střediska. Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka předložil vypracovaný návrh postupu u hromadného objednávání ubytovacích kapacit pro základní organizace OSŽ. Dále také podal návrh na letošní letní termíny pobytů v apartmánu Orion v Leptokárii a upravené ceny pro letecké účastníky a pro zájemce s vlastní dopravou. V souvislosti s využíváním objektu apartmánového domu Orion pro členy OSŽ proběhla také debata nad potřebností rekonstrukce výše uvedeného objektu jak z pohledu opotřebovanosti vybavení, tak i z pohledu nevyhovující dispozice interiérů – jako jsou např. malé koupelny apod.

Martin Vavrečka také předložil návrh na zvýšení cen v rekreačních zařízeních, která slouží pro potřeby členské rekreace. Minimální zvýšení nárůstu cen pobytu pouze částečně kompenzuje nárůst nákladů provozu rekreačních zařízení, protože i nadále je prioritou cenová dostupnost pro naše členy, uvedl M. Vavrečka.

S informacemi ze zásadního jednání jako první vystoupil místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, který informoval o jednání k dokumentu Osobního ohodnocení zaměstnanců ČD ze dne 8. ledna 2024. Ten byl odborovými centrálami schválen. Zásady Sociálního fondu pro rok 2024 se budou projednávat na konci ledna. Ve dnech 29., 30. ledna a 1. února proběhnou v Domě Bohemika školení ke kolektivní smlouvě za účasti Lucie Bauerové vedoucí skupiny benefitů GŘ ČD.

První místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola vystoupil s novými informacemi na letošní rok u společnosti ČD Cargo. Co se týká sociálního fondu čekáme na návrh zásad, které musí zaměstnavatel připravit se zapracováním novely zákona o dani z příjmů. Zároveň se musí zajistit úprava na zaměstnaneckém portálu. Nově bude mít každý zaměstnanec k dispozici informaci o výši jeho čerpání.

Vzhledem k úpravám v textu nové kolektivní smlouvy z důvodu změn vynucených novou legislativou se na letošní rok připravují školení, kde budou tyto úpravy detailně vysvětleny.

Tajemnice Bc. Marta Urbancová podala zprávu o prvním jednání dozorčí rady, kde došlo ke schválení Podnikatelského plánu na rok 2024. Tento plán plně reflektuje finanční náklady spojené s novou PKS.

Dále pokračoval za Správu železnic místopředseda OSŽ a předseda PV Petr Štěpánek, který zatím neměl pozitivní informaci ohledně schválení návrhu čerpání FKSP, které bylo zahájeno již koncem minulého roku a u kterého zatím ke shodě se zaměstnavatelem nedošlo. Dále se tedy pracuje na úpravě návrhu FKSP. Každý zaměstnanec, který má uzavřeno penzijní připojištění, dostane navíc od společnosti Správy železnic 250,- Kč. Dne 16. ledna proběhne v budově Hlavního nádraží v Praze jednodenní aktiv spojený se školením ke kolektivní smlouvě.

Následovaly informace od místopředsedkyně OSŽ a zároveň předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renaty Douskové.

U společnosti VAGON LOSTR byl předložen návrh PKS na rok 2024 ještě těsně před koncem roku 2023 a nyní se čeká se na vyjádření zaměstnavatele.

U společnosti OHLA ŽS byl předložen dodatek ke kolektivní smlouvě, který se týká navýšení stravenkového paušálu na 100,-Kč na jedno jídlo denně. U firmy AZ servis se nyní čeká na podpis kolektivní smlouvy na další období.

I u Dopravního zdravotnictví se čeká na podpis dodatku ke kolektivní smlouvě, který upravuje navýšení mezd a benefitů pro rok 2024. V důsledku jednání odborů s Ministerstvem zdravotnictví nejspíš dojde k dalšímu navýšení mezd u personálu na lůžkových oddělení.

U společnosti JLV právě probíhá kolektivní vyjednávání a existuje předpoklad podpisu PKS v nejbližší době.

Během února se budou pořádat jednání řídícího výboru železniční sekce ETF v Londýně, kterého je OSŽ členem, a také zasedání Výboru USIC, které proběhne v Lyonu.

Závěrem jednání ještě Ing. Ondřej Šmehlík informoval o průběhu z koordinační schůzky ke sportovním akcím Euro Group, která proběhla koncem listopadu minulého roku. Na jednání proběhlo hodnocení akcí pořádaných OSŽ jako byl vydařený turnaj ve futsalu v Kutné hoře nebo silniční běh Běchovice v Praze. V Německu začala platit nová pravidla pro organizování sportu, čímž dochází ke snížení objemu finančních prostředků při sportu. Některá účast na sportovních akcích v rámci České republiky bude také omezena. V roce 2024 Euro Group plánuje několik sportovních akci, mezi které patří například turnaj v šachu, střelba nebo tenis.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 227 hostů a žádný gestor