Republiková rada seniorů OSŽ se sešla k jednání ve čtvrtek 22. února 2024 za vedení místopředsedkyně RRS Stanislavy Brejníkové (předsedkyně RRS Danuše Polášková je tč. v pracovní neschopnosti). V úvodu proběhla kontrola usnesení z minulého jednání, přičemž bylo mj. konstatováno, že členové rady věnovali každý 100,- Kč na Podpůrný fond OSŽ. Prvním hostem jednání byl vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který členy Rady seznámil s nabídkami pobytů v rekreačních zařízeních OSŽ, a požádal je, aby tuto výhodnou rekreaci propagovali i mezi ostatními seniory ve svých klubech. Hovořilo se také o přípravě VII. Sportovních her seniorů, předběžně plánovaných na konec srpna 2024 do areálu Lesní chaty OSŽ v Kořenově. Připomenul, že financování této akce zatím není zcela jasné a bude nutná spoluúčast sportovců. O výši individuálního příspěvku každého účastníka her se v současné době jedná.

Pravidelný host jednání, předseda OSŽ Martin Malý, popsal členům Rady situaci, která vznikla v průběhu demonstrace zemědělců a odborových svazů ASO v Praze 19. února, které se jako členové pořádající ASO zúčastnili i odboráři OSŽ. Ti na demonstraci přišli podpořit protest zemědělců ale také vlastní požadavky, týkající se především výhrad k vládní důchodové reformě a chystaným změnám v Zákoníku práce. Podle slov předsedy se ale na probíhající demonstraci objevily skupinky účastníků, kteří se svým označením hlásili k subjektům, které se zaměřením demonstrace neměly nic společného, a někteří z nich dokonce způsobili krátkou potyčku, u které zasahovala policie. Tato situace byla také důvodem, proč se organizátoři po ukončení projevů zástupců zemědělců a předsedy ASO pana Bohumila Dufka rozhodli akci raději předčasně ukončit. „Potvrdila se přitom obava, že je jen velice obtížné, ne-li nemožné, uspořádat jakoukoliv demonstraci na veřejně přístupném místě bez rizika narušení nezvanými subjekty,“ řekl Martin Malý. Jak dále dodal, také vyjádření některých vládních činitelů, včetně předsedy vlády ještě před demonstrací, byla neuvážená a zasela do mysli některých členů OSŽ určité pochybnosti.
Po odchodů hostů pokračovali členové RRS OSŽ v jednání diskusí, která se týkala zejména praktického vyloučení seniorů z příspěvků zaměstnavatelů na sportovní, kulturní a jiné akce v důsledku daňových změn zavedených vládním „ozdravným balíčkem“. Podle názorů členů RRS je tím ohrožena další činnost Klubů seniorů, kteří nebudou mít dostatek prostředků na konání svých setkání. Na spoluúčast nebude mít každý dost peněz a hrozí tak útlum činnosti Klubů a apatie. Výhodou členů OSŽ – seniorů je fakt, že vedení OSŽ v rámci svých možností přispívá na činnost akcí seniorů například nabídkou zvýhodněných rekreací v zařízeních OSŽ.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor