Dne 9. dubna se konalo jednání Představenstva OSŽ v domě Bohemika včele s předsedou Mgr. Martinem Malým.

Během kontroly úkolů informoval Ing. Ondřej Šmehlík vedoucí mezinárodního oddělní OSŽ o využití a fungování sportovního portálu Railsport. Některé sportovní akce již probíhají a ukazuje se, že aplikace byla správným krokem k ulehčení organizace jak pro pořadatele, tak i pro samotné sportovce.

Vedoucí SPO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř přednesl žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, které byly opět jednohlasně schváleny.

Vzhledem k tomu, že je velký zájem o školení na PC, členové představenstva již schválili návrh podzimních termínů, které budou po schválení Ústředím OSŽ včas zveřejněny na webových stránkách OSŽ a ve čtrnáctideníku Obzor. Nově bude zavedena platba předem.

Martin Vavrečka místopředseda OSŽ pro správu majetku přednesl návrh na rekonstrukci wellness prostor na Lesní chatě v Kořenově. Wellness je v provozu již patnáct let a členové OSŽ jistě nové zázemí na odpočinek při své dovolené kladně ocení. Dále je potřeba obnovit technologii čerpání vody ze studny. Představenstvo OSŽ také schválilo navýšení kapacity nákupu osoba/noc v rekreačním středisku Oddech.

Během jednání bylo schváleno několik pracovních cest do zahraničí, které jsou úzce zaměřeny na železniční problematiku – nákladní doprava, vlakové čety, veletrh InnoTrans.

Velmi diskutované je téma o příspěvku základním organizacím na akce pro důchodce – členy OSŽ, který schválilo na posledním jednání Ústředí OSŽ. Podrobné informace včetně způsobu vyúčtování budou zaslány do ZO OSŽ a zveřejněny na webových stránkách v nejbližších dnech.

Představenstvo OSŽ zvažuje vytvořit facebookovou stránku jako rychlý jednosměrný informační kanál pro členy OSŽ. Vytvoření je zatím v prvotním vývoji, který připravuje vyčleněná pracovní skupina.

Informacemi ze zásadního jednání za PV OSŽ při ČD začala tajemnice podnikového výboru Věra Nečasová. Dne 8. dubna proběhlo společné jednání s ostatními centrálami za účelem otevření podnikové kolektivní smlouvy o navýšení stravného (příloha č. 4 – Stravování a náhrady výdajů). Společný návrh je momentálně předložen zaměstnavateli – České dráhy. K této problematice je svolána schůzka na 23. dubna. Dne 27. března proběhlo v Domě Bohemika jednání celostátního výboru předsedů PV při OSŽ s náměstkem pro servis Mgr. Michalem Krausem, MSc. o budoucnosti a problematice v oblasti opravárenství.

Na jednání dozorčí rady z 28. března byly schváleny investice do kolejových vozidel, rekonstrukce myčky na odstavném nádraží Praha Jih a také rekonstrukce haly na údržbu vozidel v Hradci Králové.

Na podnikovém výboru, který probíhá 10. dubna, se mimo jiné projednává problematika spojená s novým osobním ohodnocením. Jednání se také účastní Ing. Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele a člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu, aby informoval a odpověděl na dotazy členů PV ohledně smluv v Jihomoravském kraji. Pro České dráhy a jejich zaměstnance přináší tento krok velká rizika – týká se to ale především bezpečnosti cestujících.

Představenstvo OSŽ se po obsáhlé diskusi k této problematice usneslo o poskytnutí plné podpory všem krokům, které PV OSŽ při ČD, a.s., v této záležitosti činí.

Za podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s., vystoupil jeho předseda Radek Nekola s informacemi o proběhlém školení zaměřeném na kolektivní smlouvy. „Pokoušíme se spolu se zaměstnavatelem odstraňovat vzniklé nedostatky v novém systému odměňování, na které upozornil otevřený dopis zaslaný od zaměstnanců SOKV,“ upozornil.

Dozorčí rada proběhla 28. března. Jak informovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová, tak s nižší poptávkou po nákladní dopravě z důvodu stagnace ekonomiky se zatím ČD Cargo, a.s., úspěšně vypořádává. Mezi zavedenými opatřeními jsou zahrnuty „šrotace“ nepojízdných a nepotřebných nákladních vozů a lokomotiv. Nechystá se žádné hromadné propouštění, jen jsou nyní oslovováni zaměstnanci, kteří již mají nárok na starobní důchod. Každé dva měsíce členové dozorčí rady obdrží průběžné vyhodnocení těchto kroků. ČDC bude i nadále expandovat směrem do zahraničí. Potenciálem jsou přepravy komunálních odpadů, biomasy a alternativních paliv. Velkým problém je, že železniční doprava je na rozdíl od dopravy silniční zatížena cenou emisních povolenek (elektrická trakce vs. auta nafta).

Petr Štěpánek předseda podnikového výboru OSŽ Správy Železnic již po dlouhém a náročném jednání konečně mohl předložit pozitivní informaci o podepsání zásad FKSP. Zatím jsou pozdrženy příspěvky na sportovní akce pro OJ, které budou uvolňovány průběžně. Během příštího týdne proběhne společné výjezdní zasedání se slovenskými kolegy PV OZŽ a zaměstnavatelem SŽ a ŽSR.

Závěrem promluvil místopředseda revizní komise Miroslav Škota. V průběhu března proběhlo několik kontrol v základních organizacích ve středočeském kraji. Kontroly proběhly bez větších komplikací.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 156 hostů a žádný gestor