Den před druhým květnovým státním svátkem – 7. května 2024 – se v Domě Bohemika sešli členové Představenstva OSŽ včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil.

Během kontroly úkolů informoval Martin Vavrečka, místopředseda pro správu majetku, o dalším průběhu a vývoji přípravy rekonstrukce v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensu a také přestavby terasy apartmánového hotelu Ostrý v Železné Rudě a modernizaci wellness v hotelu Lesní Chata v Kořenově.

Dále bylo schváleno několik zahraničních pracovních cest zaměřených především na železniční a odborovou problematiku.

Hostem na jednání byl předseda ASO Bohumír Dufek, který přišel s informacemi z jednání  pondělní tripartity, a rovněž chtěl přítomným představit bližší detaily demonstrace naplánované na 21. května, jež pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů včele s předsedou Josefem Středulou. Na toto téma se spustila širší diskuze, jestli se další demonstrace zúčastnit a podpořit tak ČMKOS nebo ne. Je potřeba připomenout, že minulá účast na demonstraci nebyla z různých důvodů značnou částí členů OSŽ kladně přijata. Akce je zaměřená na protest proti některým navrženým změnám v zákoníku práce a prodlužování věku odchodu do důchodu jako součásti vládou navržené důchodové reformy. Představenstvo nakonec po zvážení všech okolností a názorovým rozdílům mezi členy OSŽ rozhodlo, že OSŽ v rámci odborové solidarity akci podpoří zajištěním občerstvení účastníků ve spolupráci se zemědělci obdobně jako na posledních dvou demonstracích. Na místě také opět budou členům OSŽ k dispozici propagační předměty OSŽ,vesty, deštníky a vlajky, avšak tentokrát s tím rozdílem, že samotné rozhodnutí o podpoře akce a účasti či neúčasti na demonstraci je ponecháno na osobním rozhodnutí každého člena. Nebude tedy svoláno jednání Ústředí OSŽ za účelem hlasování o připojení se OSŽ k protestům.

Přehled činnosti z revizní komise OSŽ krátce přednesl místopředseda RK OSŽ Miroslav Škota.

O novinkách ze zásadních jednání informoval jako první předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev. U Českých drah, a.s., je hlavní problematikou rozhodnutí Jihomoravského kraje o zrušení vlakového doprovodu a všech pokladen.Dne 29. dubna byly odeslány dopisy na Drážní úřad, Drážní inspekci, Ministerstvo dopravy, vedení Jihomoravského kraje (hejtman, radní a zastupitelé) a starostům obcí v Jihomoravském kraji, kterých se tato problematika úzce dotýká. Jako první podporu k zachování provozních zaměstnanců vyjádřila starostka Znojma na Facebookových stránkách. Dále Štěpán Lev informoval, že zaměstnanci Českých drah budou mít možnost využít doplňkový investiční produkt (DIP) za předem určených podmínek.

Na Dozorčí radě ČD, a.s., ze dne 24. dubna byla například schválena rámcová dohoda na opravu dvojkolí, vystavění nabíjecích stanic na elektromobily nebo prodej lanovky na Ještěd. Na jednání byla také předložena Výroční zpráva skupiny ČD, a.s.

Informacemi ze společnosti ČD Cargo, a.s., přispěla tajemnice PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Bc. Marta Urbancová ohledně společného jednání odborových centrál ze dne 29.dubna, na kterém zástupci OC připravovali návrh na změny v katalogu zaměstnání. Tento návrh byl následně předán zaměstnavateli, s nímž proběhne jednání v pondělí 13. května.

Petr Štěpánek, předseda PV OSŽ SŽ, s. o., krátce shrnul dění u společnosti Správy železnic informacemi o setkání ze dne 30. dubna, kde se rekapitulovalo průběžné čerpání finančních prostředků FKSP na rekreace a dětské tábory a jak budou čerpány finanční příspěvky na činnost odborových organizací. Došlo k dohodě, že bude uvolněna částka 400,- Kč na zaměstnance OJ, aby se mohli pořádat sportovní či kulturní akce. Příští jednání proběhne 20. května přes Teams.

Poté dostala slovo předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková, která pozitivně shrnula práci předsedů ZO ve společnostech, ve kterých odborové organizace působí. V průměru byl za poslední rok vyjednán nárůst mezd okolo deseti procent.

Dne 19. června proběhne jednání Dozorčí rady v Dopravním zdravotnictví.

Předseda OSŽ Martin Malý závěrem ještě doplnil podrobnější informace z průběhu jednání tripartity z pondělí 6. května, které se věnovalo nejprve problematice zemědělství, a to jednak konkrétním krokům vlády ke zlepšení situace v odvětví v reakci na nedávné zemědělské protesty a jednak také možnostem pomoci zemědělcům postiženým nedávnými mrazy, které pěstitelům ovoce ale i lesním školkám způsobily velmi vážné škody. Mezi dalšími body jednání byla i problematika zavedení duálního školství jako součásti vzdělávacího systému v ČR s tím, že v současné době existují vedle sebe návrhy Hospodářské komory a Ministerstva školství. Tripartita dospěla v tomto ohledu k názoru, že je třeba co nejrychleji zpracovat finální návrh tak, aby bylo možné stihnout kodifikaci duálního vzdělávání ještě v rámci stávajícího volebního období vlády a parlamentu.

Dále byla ještě projednána možnost zjednodušení přístupu na pracovní trh v ČR zaměstnancům z nejvyspělejších zemí, což by mělo napomoci získávání špičkových odborníků či manažerů z těchto zemí do českých firem. Konečně poslední závažnou problematikou projednávanou na tripartitě byla situace ve společnosti Liberty Ostrava, kde řada indicií nasvědčuje pochybnostem o schopnosti stávajícího vlastníka úspěšně realizovat předložený projekt restrukturalizace a zvyšují se tak obavy vlády a odborů o další existenci tisíců pracovních míst navázaných na tuto společnost.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 323 hostů a žádný gestor