Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání 25. dubna přivítala dva hosty – Štěpána Lva, předsedu PV OSŽ při ČD, a Jarmilu Šmerhovou, výkonnou tajemnici Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Štěpán Lev ve svém vystoupení mj. podrobně informoval také o situaci v Jihomoravském kraji, kde vedení kraje rozhodlo, že u regionálních vlaků nebude požadovat od Českých drah vlakový doprovod a drasticky omezí počet osobních pokladen v kraji. Jarmila Šmerhová přiblížila aktivity ČZS FISAIC a přislíbila vystoupení kapely JEDETO na sportovních hrách seniorů OSŽ, které se budou konat v srpnu na Lesní chatě v Kořenově.

Po úvodní kontrole usnesení z minulého jednání podala předsedkyně RRS Danuše Polášková členům rady informace z posledního jednání Ustředí OSŽ (24. 4. 2024). To se zabývalo mj. přípravou IX. Sjezdu OSŽ v roce 2025 a oslavami 35 let vzniku OSŽ. Předsedkyně dále seznámila členy rady s přípravami VII. Sportovních her seniorů OSŽ a připomněla přitom novinku, která se týká přihlášek prostřednictvím Rail sportu, což je oficiální sportovní aplikace OSŽ. Zmínila i nutnou finanční spoluúčast účastníků her, způsobenou nemožností přispívat na akce seniorů ze sociálních fondů podniků (vliv „ozdravného balíčku“ vlády). Dále informovala o Mezinárodních sportovních hrách seniorů, které pořádá Rada seniorů České republiky. Těch se za OSŽ zúčastní nejlepší senioři z loňských sportovních her seniorů OSŽ.
V bodě, věnovaném činnosti jednotlivých klubů seniorů v jednotlivých krajích členové rady popsali akce, které kluby pro seniory zajišťují, přičemž zdůraznili, že se stále více projevuje absence „mladších“ seniorů, z jejichž strany není o práci pro kluby potřebný zájem. Navzdory tomu se většinou stále daří udržovat činnost jednotlivých klubů a zájem o pořádané akce v nemálo případech stoupá. Vyžaduje to ovšem stálou činnost vedení klubů.
V závěrečné diskusi se členové rady zaměřili mj. na chystané změny při cestování vlakem v Jihomoravském kraji, přičemž zdůraznili faktickou diskriminaci seniorů, kteří se budou s velkými obtížemi vyrovnávat se zaváděním nové techniky do prodeje jízdenek a se skutečností, že ve vlacích budou chybět informace a pomoc ze strany vlakového doprovodu – především při mimořádnostech.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 301 hostů a žádný gestor