OBZOR ke stažení


Hovoříme s Doc. Dr. Ing. ROMANEM ŠTĚRBOU,
novým členem představenstva Českých drah


Zhruba měsíc jste členem představenstva Českých drah, ve kterém máte na starosti převod staničních budov od Českých drah na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Jak to s převodem budov teď vypadá?
Za České dráhy je třeba zdůraznit, že převod je z jejich strany připraven. Nyní to trochu vázne na stanovisku Evropské komise, která by měla notifikovat, respektive v zájmu právní jistoty potvrdit, že částka určená renomovaným odhadcem je slučitelná s pravidly veřejné podpory. Vše je na rozhodnutí vlády a akcionáře (řídicí výbor ČD), který musí s konečnou platností říct, jak to s těmi nádražími bude.

 


Říká se, že se ta částka pohybovala od symbolické koruny po zhruba pět miliard, k jakému číslu se kloníte vy?

Odpovím takto: České dráhy nemohou majetek prodávat za nějakou neadekvátní částku a to z důvodu osobní odpovědnosti členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. Navíc, když se podíváte všude okolo – na Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko – tam všude jsou nádraží součástí integrální železnice. Takže lze nechat po vzoru těchto států novou organizační složku, která bude odděleně hospodařit a která dosáhne na dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) stejně jako na ně dosáhne SŽDC. Novela Zákona o drahách, která by příští rok měla vstoupit v účinnost, už s tím počítá v návaznosti na evropské právo; železniční stanice budou tzv. zařízením služeb, které bude mít stát povinnost financovat, stejně jako dnes financuje dopravní cestu ve správě SŽDC.


Na tiskové konferenci po skončení schůzky premiéra Bohuslava Sobotky s ministrem dopravy Danem Ťokem, managementem Českých drah a zástupci odborů
(v pátek 5. 12. 2014 odpoledne) zaznělo, a všichni se na tom údajně shodli, že by proces převodu nádraží měl být maximálně urychlen. Dokonce padl i termín, že by se tak mělo stát nejpozději 22. prosince 2014. Každopádně, ještě letos by o převodu budov mělo být rozhodnuto i za cenu toho, že se počká na pozdější stanovisko Evropské komise…
Určitě, ale rozlišujme několik věcí. Jedna věc je, kdy rozhodne vláda, druhá věc je, že musí Evropská komise rozhodnout, jaká cena je přiměřená, aby tato cena nebyla napadnutelná, a třetí věc je samotné rozhodnutí Českých drah. Čili to jsou tři různé věci, které by měly mít nějakou posloupnost. Pro České dráhy je důležité každé rozhodnutí vlády v této věci a to kvůli ratingu firmy, protože v něm se odráží, jakým způsobem firma nakládá s majetkem. Každopádně, z pohledu Českých drah, je důležité říct, že převod je připraven.


Dobře, zeptám se tedy konkrétně. Stojíme v Kostomlatech nad Labem na nádraží, které nyní tak trochu připomíná Potěmkinovu vesnici – kvůli odhalování pamětní desky se tady opravila pouze část fasády a toalety. Co bude s budovou, která je majetkem Českých drah, dál?

I o tom jsem mluvil během odhalování pamětní desky Bohumilu Hrabalovi se starostkou Kostomlat Romanou Hradilovou a ta říkala, že je tady poměrně silná denní frekvence cestujících dojíždějících do Prahy. Na nádraží přitom leží ladem atraktivní nekomerční prostory, nájemní prostory, nebo prostory, které nepoužívá infrastruktura. Takže nevidím důvod, proč zde nevyužít zdroje nájemců k obnově nádraží. Něco jiného je samozřejmě ztracené nádraží někde daleko od městské aglomerace, tady to ten případ není. Obyvatelé Kostomlat odtud denně dojíždějí do Poděbrad, do Kolína, do Nymburka, do Prahy. Myslím si, že tady jsou opravdu lukrativní možnosti nájmu.


Domníváte se tedy, že pronájem nádraží v Kostomlatech nad Labem by vyřešil budoucnost této budovy?

Ano, ve spojení financí od nájemců v bytech a kancelářích by se tato konkrétní budova měla celá zaplatit. Problémem nádraží jsou obecně prázdné prostory, které se nedaří pronajmout. Samostatnou kapitolou jsou pak poplatky od dopravců za veřejně přístupné prostory.


Mimochodem, jaký je váš vztah k Bohumilu Hrabalovi a k železnici?

Hrabala mám rád, jak knížky, tak i filmy, o železnici to platí dvojnásob. V roce 1986 jsem nastoupil na železniční učiliště v Praze, vyučil jsem se elektromechanikem pro lokomotivní depo Praha-střed, ale ze zdravotních důvodů – kvůli alergii - jsem nemohl nastoupit jako strojvedoucí. Tak jsem šel do Žiliny na Vysokou školu dopravy a spojů, obor provoz a ekonomika, kde jsem během studia autorizoval jako výpravčí. Po rozdělení federace jsem studia dokončil v Praze na ČVUT na dopravní fakultě. Poté jsem absolvoval postgraduální (doktoranské) studium na ČVUT, na téma integrace veřejné osobní dopravy. Tehdy už (v roce 1993) začal vznikat PID (Pražská integrovaná doprava), pak jsem tři roky pracoval na ROPIDu, což je organizace velice úzce svázaná se železniční osobní dopravou v pražském regionu, a od roku 1998 jsem zaměstnán na GŘ ČD, kde se věnuji především ekonomické agendě v mezinárodních organizacích, jako jsou CER, OSŽD či UIC, později i Eurofima.


V médiích doznívají informace z nedávné ledové kalamity na železnici. Jak jste tu kalamitu vnímal, nezdálo se vám, že kolem kalamity bylo zbytečně rušno?
Samozřejmě rozumím tomu, co prožívali lidé ve vlacích, lidsky to chápu, ale na druhou stranu, pokud se něco takového stane v zahraničí, tak se vlaky zastaví a prostě se nejede. České dráhy se k tomu naopak postavily čelem a hned v úterý (2. 12. 2014) představenstvo Českých drah rozhodlo, že cestující, kteří byli během kalamity postiženi, budou odškodněni podle evropského nařízení, jehož účinnost je v České republice pro vnitrostátní dopravu o pět let posunuta, takže toto nařízení ještě neplatí, ale cestující už budou podle něj odškodněni, tedy nad rámec povinností, které České dráhy mají. To moc medializováno nebylo. Takže lidé nejenže mají nárok na odškodnění, ale jsou jim i propláceny prokazatelné výdaje, například náklady na taxík a podobně. Myslím si, že České dráhy v dané chvíli udělaly maximum.

Michael Mareš

CER (Community of European Railways) Společenství evropských železnic, Brusel
UIC (Union International des Chemins de fer) Mezinárodní železniční unie, Paříž
OSŽD (Organizacija Sodrudničestva Železnych Dorog) Organizace pro spolupráci železnic, Varšava
EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) Evropská společnost pro financování železničních vozidel, Basilej

Právě přítomno: 333 hostů a žádný gestor