Ohledně reorganizace DKV se vedou diskuse mezi vedením Českých drah a OSŽ řádově již několik let. Začátkem tohoto roku situace v tomto směru vykrystalizovala do podoby rozhodnutí Českých drah o zrušení současných DKV a jejich nahrazení novými organizačními jednotkami, což v praxi znamená rozdělení na část opravárenskou a část provozní. Se změnou v podobě navržené vedením ČD však OSŽ z mnoha důvodů nesouhlasí.
Díky neúnavnému jednání se podařilo částečně „zachránit“ DKV Česká Třebová, které mělo být původně z velké části utlumeno. Jak k tomu došlo a jaké jsou možnosti dalšího vývoje v oblasti současných DKV jsme se zeptali předsedy ZV OSŽ DKV Česká Třebová Zdenka Jindry.

Navzdory nesouhlasnému stanovisku OSŽ rozhodlo vedení Českých drah o tom, že od 1. července bude provedena reorganizace dep kolejových vozidel (DKV), což v praxi znamená jejich zrušení a nahrazení novými organizačními jednotkami. Jak se tato změna dotkne jednoho z velkých dep v republice – DKV Česká Třebová?
Původně mělo být českotřebovské depo výrazně utlumeno, po tlaku odborů (OSŽ) a nakonec i samotného hejtmana pardubického kraje, zůstane toto depo zachováno, i když rozděleno na část opravárenskou a provozní podle plánů vedení Českých drah, které se týkají všech DKV v republice. Nejvíce tato změna zasáhne pracovníky THP, jejichž místa mají být zrušena bez náhrady. Dostali sice nabídku na přechod do Prahy, to je ale značně nejisté. Na to, jak bude nový systém fungovat, nám dosud nikdo z vedení Českých drah nedal přesvědčivou odpověď.

Jak se podařilo hejtmanu Netolickému zvrátit rozhodnutí o likvidaci, resp. drastickému omezení opravárenské činnosti v DKV Česká Třebová?
Hejtman Netolický má železničářské kořeny a dokáže pochopit situaci. Podle jeho vyjádření si umí těžko představit, že by opravárenská činnost v našem kraji byla realizována jinými depy a lidmi mimo náš kraj. Považuje to za nesprávné a vyslovil se v tom smyslu, že pro zajištění provozu regionální železniční dopravy po roce 2019 Českými drahami v Pardubickém kraji, má kraj podmínku zachování opravárenské činnosti v kraji. Díky tomu nedošlo k realizaci původních plánů ČD v České Třebové.

Existuje ještě, podle Vašeho názoru, nějaká cesta, která by současný vývoj v oblasti DKV, míněno celostátně, mohla změnit?
Na květen je do Bratislavy svoláno jednání PV OSŽ při ČD, a. s., kde budeme tuto situaci probírat s našimi slovenskými kolegy. Následně by mělo proběhnout mimořádné jednání PV OSŽ ČD, na němž bude zřejmě ze strany vedení ČD předložena tato organizační změna k projednání. Jak to ale nakonec všechno dopadne, si opravdu netroufám odhadnout. Snad bych jen připomněl, že ani odborníci, oslovení OSŽ, nedokážou pochopit, co má tato organizační změna přinést lepšího. Dá se to snad vyjádřit poopraveným rčením „odborníci žasnou, laici se diví!“ Nějaká změna zřejmě bude muset přijít, ale rozhodně ne v té podobě, jakou navrhuje vedení ČD. OSŽ navrhlo na základě svých analýz jiné řešení, o tom však s námi vedení ČD zřejmě nehodlá jednat.

Jaké máte ohlasy z řad provozních pracovníků DKV Česká Třebová na současnou situaci?
Převážně, snad výhradně, negativní. Pokud by mělo dojít k dojíždění zaměstnanců na jiná pracoviště, jsou lidé v převážné většině rozhodnuti, že neakceptují nabídku a půjdou raději pracovat i mimo dráhu, i když v České Třebové pracují často dlouhá léta. Již dnes totiž dojíždí více jak polovina z nich a další prodloužení dojíždění pro ně není přijatelné. Týká se to v současné době především pracovníků THP, kteří jsou ztrátou místa ohroženi nejvíce. Situace ale je taková, že lidé, zaměstnaní v DKV, začínají pochybovat o tom, zda v nedaleké budoucnosti nedojde k privatizaci celé opravárenské činnosti. Vedení ČD toto sice popírá, všechny kroky, které činí, však tomu nasvědčují.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor