Vypadá to, že Ústecký kraj bude prvním krajem, který pustí do svého regionu jiného dopravce než České dráhy. Rozhodla o tom narychlo Rada kraje. Materiál, který se touto problematikou zabývá, šel v červenci do dopravní komise, kde se to schvalovalo per rollam, teprve pak to šlo do Rady kraje a ta takto rozhodla. „Proč per rollam? Protože jsou prázdniny a dovolené, máme domluvu v komisi, že tak budeme hlasovat. Ale je fakt, že takto závažný materiál by neměl být předložen o prázdninách, ale na běžném jednání komise kde by se dalo o tom všem diskutovat,“ říká Zbyněk Svoboda, člen dopravní komise a zastupitel Ústeckého kraje, člen OSŽ a zaměstnanec SOKV Ústí nad Labem (ČD Cargo). A jak on sám hlasoval? „Zdržel jsem se,“ dodává s tím, že nebyl vůbec dán prostor pro diskusi.

„Z mého pohledu by bylo dobré, kdybychom měli více informací o zadávacích podmínkách. Měla také proběhnout dlouhodobější a širší diskuse o budoucnosti a nastavení veřejné železniční dopravy v kraji,“ vypočítává důvody, proč se při hlasování formou per rollam zdržel. „Musím říct, že se v tuto chvíli bojím, že nastane rozdělení tratí na jednotlivé části pod různými dopravci a to může do budoucna zadělat na podobný problém, jaký je nyní v autobusové dopravě. A také v neposlední řadě nevím, jak má vítěz zajištěný servis, správkárenskou činnost, jak má zajištěné strojvedoucí, vozový park, aby se nestalo to, co se děje v Jihočeském kraji, kde při nedostatku souprav jezdí autobusy. A také mě pochopitelně zajímá mzdová politika - vím, že to není naše starost, ale autobusová doprava je pro nás poučením. To zdaleka není vše, co mě trápí. Zmínit mohu síťovost, která bude narušena, otázkou je, jak bude nastavena uznatelnost jízdních dokladů. A tak bych mohl pokračovat…“

Jak moc je speciálně pro vás, pro zaměstnance ČD Cargo, rozhodnutí krajského zastupitelstva frustrující?
Pro mě jako zaměstnance ČD Cargo je to těžké hodnotit. Tady se musím nad to povznést, protože z pohledu zastupitele a člena dopravní komise musím na to koukat jinak, ale samozřejmě mě to z pohledu zaměstnance a odboráře velice štve.

V médiích se objevila informace, že RegioJet sice nemá žádné vlaky, ale že vyhrál s cenou výrazně nižší. Ten rozdíl stokoruny je opravdu výrazný, nepůsobí to na vás až podezřele?
Nevím, jestli to působí podezřele, ale opravdu se obávám, abychom nedopadli jak s autobusovou dopravou, protože nejnižší cena není vše. Upřímně řečeno: nevěřím, že budou schopni za tu nabízenou cenu jezdit. Nemají soupravy, a také nevím, kde to budou udržovat… Poptávka ale byla nějak nastavena, samozřejmě vyhrála nejnižší nabídka. České dráhy daly opravdu nejvyšší nabídku, prý k tomu měly své důvody, ale jsou ochotné dále diskutovat o ceně, pokud bude mít kraj zájem.

Kraj nezvykle rychle přispěchal s vysvětlením, že nový dopravce na vybrané linky (celkem šest tratí) může nasadit nové vlaky až po dvou letech. Takže je možné, že na některých linkách může začít jezdit, řečeno s nadsázkou, třeba s koňmi?
Na tom je to zarážející, proč vůbec dostal RegioJet výjimku. V zadávacích podmínkách bylo výslovně uvedeno, že musí mít elektrické soupravy. A pokud to dobře čtu, tak oni nabízejí soupravy Stadler nebo Pesa. Kraj má vyjednávat o obou variantách, ale ani v jedné variantě nemají elektrické soupravy. Takto je to aspoň uvedeno v materiálech. Udělejte si obrázek sám:

Varianta A: RegioJet je schopen zajistit vozidla švýcarského výrobce STADLER. Tato vozidla jsou uzpůsobena pro provoz jak v nezávislé (dieselové), tak závislé (elektrické) trakci. Střední trakční modul může být řešen jako trakční soustrojí se spalovacím motorem, který pohání dva trakční motory na hnacích nápravách, nebo jako pohonná jednotka, která prostřednictvím sběrače proudu, transformátoru a usměrňovače pohání trakční motory z trakčního vedení 3kV DC nebo 25kV AC.
Ale chápu, že kraj chce kvůli ekologii jezdit pod dráty elektrickými soupravami, doteď tu jezdí Regionovy. Ale v tuto chvíli RegioJet nemá elektrické jednotky Stadler a má podmínku do jízdního řádu 2022/2023 je mít. Pokud je mít nebudou, umožní to Ústeckému kraji odstoupit od smlouvy v případě, kdy v okamžiku začátku platnosti jízdního řádu 2022/2023 nebude schváleno vozidlo v elektrické trakci Drážním úřadem nebo k 30. 6. 2023 nebudou provozována všechna vozidla v elektrické trakci.

Varianta B předpokládá nákup nových jednotek závislé trakce typu LINK II od polského výrobce železničních vozidel PESA Bydgoszcz. Vzhledem k dodacím lhůtám nově vyrobených vozidel předpokládá RegioJet nasazení motorových jednotek řady 628.2 (v Ústeckém kraji jsou jednotky 628.2 provozovány dopravcem GW Train Regio na trase Most – Plzeň) v období 2019 – 2021.

Ústecký kraj se v minulosti zabýval i myšlenkou nákupu vlastních vozidel, proč z toho sešlo?
Vlakopůjčovna je za námi, už bych se k tomu nevracel. Jsem rád za to, že není.

Ale soutěžit se mají i další soubory tratí, může se tak stát, že v Ústeckém kraji vyklidí ČD pole? I když asi ne tak docela, protože na některé linky v minulosti České dráhy nasadily nové soupravy a tím pádem je budou provozovat i po roce 2019...
Měly by být ještě vyhlášeny další dva balíčky, tam si myslím, že ČD mají šanci i s ohledem na nové soupravy, které nyní mají. Věřím, že České dráhy nevyklidí pole. Tady si dovolím malou poznámku - když začal ministr dopravy dělat změny v dozorčí radě ČD a. s., tak KSČM hlasitě bila na poplach, aby se národní dopravce nerozpadl a nemělo to vliv na chod firmy. V Ústeckém kraji má KSČM na starosti dopravu, chci věřit, že i zde se bude hájit zájem národního dopravce. Doufám, že nezůstane jen u slov a proklamací.
Bohužel, jak už jsem uvedl v odpovědi na vaši první otázku, v reakci na hlasování, od začátku dlouhodobě neprobíhá diskuse. Všechny materiály do komise dostáváme na poslední chvíli, připravené od úředníků, a právě bez té zmíněné diskuse. Ale nechci si na to stěžovat, musíme dál pracovat a přesvědčit kolegy, že nejen úředníci, ale i komise by měla mít větší vliv na koncepci veřejné dopravy v kraji.

Ještě spolupracujete s OSŽ? Co vám říkali po verdiktu ve prospěch konkurence?
S odboráři jsem v tomto konkrétním případě nespolupracoval, právě z důvodů časové tísně. Samozřejmě, reakce nebyla pozitivní, ale co mám dělat? Je nás, kteří máme jiný pohled na fungování veřejné železniční dopravy, velmi málo. A hlasování to jasně ukázalo…

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor