O personálních změnách v Dozorčí radě Českých drah a možných dopadech na společnost ČD Cargo, o procesu restrukturalizace společnosti ČD Cargo, o expanzi společnosti ČD Cargo v okolních státech, i o blížících se volbách do Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, o tom všem jsme si povídali s RADKEM NEKOLOU, místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.V souvislosti s personálními změnami v Dozorčí radě Českých drah se vyrojily „zaručené informace“ o tom, že za tím vším je snaha o rychlý prodej ČD Cargo…
O prodeji společnosti ČD Cargo se hovoří vždy, když se začne ve společnosti mluvit o železnici, a je jen otázka načasování a potřeby se stávajícím stavem něco udělat. V tuto chvíli se debatuje o změnách na Českých drahách a to s sebou nese i zaručené spekulace, co s podniky, které patří do skupiny a které přinášejí do skupiny pozitivní výsledky hospodaření. Je třeba vést debatu o dlouhodobé udržitelnosti. Tuto debatu je však nutno vést v prostředí stability a jasné představy o budoucnosti železnice, což v tuto chvíli rozhodně nemáme. Otevřeně však musím říci, že nejsem zastánce stávající struktury. Mám pocit, že se již přežila a že již neplní pozitivní roli. Doufám, že pokud padne rozhodnutí o změně, bude to změna, která zajistí lepší postavení jednotlivých podniků a tím i rozvoj celé české železnice.

Stručně řečeno: není se tedy čeho bát, firmě ČD Cargo se daří, aspoň takové informace pronikly do médií…
Zdá se, že proces restrukturalizace, který máme za sebou, zabral. Samozřejmě k tomu obecně přispívá i konjunktura celé EU, ale i expanze naší firmy v okolních státech. Doufám, že k určitému uklidnění na českém trhu přispívá také povědomí a přístup ostatních železničních dopravců, kteří si konečně uvědomují, že drancování železničního sektoru k ničemu nevede, že to vzájemné vykrádání obchodních zakázek je sebezničující a že společným úkolem nás všech je dostat co nejvíce zboží ze silnice na železnici.

Takže lze říct, že jako ŽESNAD držíte basu?
Myslím si, že ŽESNAD tomu hodně pomáhá. Zřízení této instituce jasně ukazuje, že to byl krok správným směrem, že vlastně díky ŽESNADu se otevírají témata, která musí tento stát řešit. Ale ono se to prolíná se železnicí jako takovou, ať už je to kapacita dráhy, ať už to jsou některé pobídky, které by stát měl železniční nákladní dopravě i v budoucnu dávat. Takže ono to nyní vypadá jako klid zbraní, ale jsem rád, že to vnitřní vzájemné vykrádání přestalo.

Mimochodem, jaké jsou poslední informace o hospodaření Carga? Vím, že nerad zveřejňujete jakákoliv čísla, ale přesto se na zeptám.
Už na červencovém představenstvu (OSŽ) jsem říkal, že podnikatelský plán, tak jak byl nastaven, se daří plnit, což je velmi důležité. Podnikatelský plán je velice ambiciózní a to, že se plní, je samozřejmě vidět i na investicích, které se v tuto chvíli připravují a které se finalizují, ať už je to nákup lokomotiv či vozů. A já doufám, a jsem o tom dokonce přesvědčen, že letošní kolektivní vyjednávání bude debatou o investicích do lidí. Věřím, že najdeme shodu s vedením společnosti a že letos konečně dojde i na tarify.

Médii proběhla zpráva, že společnost ČD Cargo vydá ještě v červenci dluhopisy za cca miliardu korun…
Ano, to je velice čerstvá informace. Proces schvalování vydání dluhopisů začal už na jaře. Samozřejmě, že jak dozorčí rada, tak i vedení společnosti jakoukoliv investici opírají o obchodní případy. To znamená, že to není nic, co by bylo jen hraním si na to, že si nakoupíme mašinky a vozy. Je to spojené s ekonomikou společnosti, je to navázáno na konkrétní obchodní případy, které stojí před vedením společnosti ČD Cargo a které mohou ekonomicky ztroskotat v případě, že by se nám nepodařilo nové interoperabilní lokomotivy a vozy, splňující přísné evropské normy, nakoupit. Tyto investice nám umožní jezdit po celé Evropě, protože ČD Cargo už není dopravcem České republiky, ale evropským nákladním dopravcem.

České dráhy i společnost ČD Cargo čekají na podzim volby do dozorčí rady, respektive volby zástupců zaměstnanců do DR, protože těm stávajícím (Radek Nekola a Jindřich Nohal) končí pětileté funkční období. Už se na to připravujete?
V tuto chvíli jsme ve fázi projednávání volebního řádu. Na rozdíl od let minulých letos se mění počet členů v dozorčí radě, tudíž se mění i počet členů zastupujících zaměstnance ze dvou na tři. Kampaň jsme nechtěli otevřít dřív, než bude skutečně jisté, že tomu tak bude, abychom pak někomu nemuseli říkat: ty půjdeš z kola ven. Valná hromada společnosti ČD Cargo schválila počet členů DR na devět, z toho tři zástupce zaměstnanců, a my (sociální partneři a vedení společnosti ČD Cargo) nyní projednáváme volební řád s cílem tuto diskusi uzavřít 13. 8. 2018. Pak teprve nastane prezentace jednotlivých kandidátů za OSŽ (jsou to Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Petr Skrečka).

Máte už představu, jak by měla kampaň probíhat?
Chceme do voleb jít jako tým, jako tři kandidáti za tým OSŽ, nechceme individuální kampaně a tomu bude odpovídat naše mediální kampaň. Mimochodem, já jsem v dozorčí radě od jejího začátku a ani na jedné jsem nechyběl – a to ta minulá byla v pořadí stá! Dozorčí rada je důležitý orgán a účast v ní budeme vyžadovat i od nových zástupců zaměstnanců, samozřejmostí je plné soustředění a připravenost přijímat důležitá rozhodnutí pro naši firmu. Zároveň ale říkám, že členství nebo účast v dozorčí radě není další platformou pro vedení sociálního dialogu, ten se musí se zaměstnavatelem vést na místech a úrovních k tomu určených, což si mnozí pletou. Od toho jsou běžná jednání s vedením společnosti. Jednání dozorčí rady se týká úplně něčeho jiného - hospodaření, ekonomické situace firmy.

Už je znám termín, do kdy se musí kandidáti do dozorčí rady zaregistrovat?
Ano, pokud bude volební řád schválen ve stávající podobě, tak ten termín registrace návrhů jednotlivých odborových centrál je do 20 dnů před začátkem voleb. Kandidáti do voleb do DR ČD Cargo musí tedy být známi do konce září, protože náš mandát končí v listopadu a volby tudíž musí proběhnout do konce října.

Poslední otázka: Jak jako člen DR ČD Cargo vnímáte současné personální rošády v Dozorčí radě matky (DR ČD)?
Personální změny v Dozorčí radě Českých drah nebudu komentovat, mně spíše trošičku více zajímá dění v managementu Českých drah, protože jeho vrcholoví manažeři zasedají i v Dozorčí radě ČD Cargo, dokonce v pozici předsedy DR ČD Cargo. Samozřejmě, jakékoliv rozkývání managementu Českých drah má potom přímý vliv na rozhodování společnosti ČD Cargo. Doufám, že tato avizovaná změna managementu ČD nebude probíhat ve chvíli, kdy se budeme připravovat na kolektivní vyjednávání, a v době, kdy budou dokončovány některé významné zakázky společnosti, protože většinou nově nastupující management všechno zastaví a znovu přezkoumává. A z toho já mám strach. My tady teď bojujeme o dodávku lokomotiv ne za roky, ani ne za měsíce, ale za týdny, protože je prostě potřebujeme, a potřebujeme i ty vozy. Takže nerad bych se dočkal toho, že někdo, kdo přijde takzvaně dělat pořádek na železnici, tyto dodávky zastaví. To by společnost ČD Cargo nesmírně poškodilo.

Michael Mareš

Právě přítomno: 175 hostů a žádný gestor