OBZOR ke stažení

Zaměstnanci SŽDC pozorně sledují kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC a diskutují o vyjednávání také na svých pracovištích. Jak v této souvislosti konstatuje jeden z kolektivních vyjednavačů za OSŽ, Miroslav Maincl, kolektivním vyjednavačům přicházejí různé formy podpory (jednou z nich je i výzva 153 zaměstnanců CDP Přerov), ale i kritiky. „Přicházejí také různé výtky a připomínky k průběhu kolektivního vyjednávání, nedostatečné informovanosti členské základny, jakož i různé nesplnitelné požadavky, mnohdy i různá vyhrožování,“ poznamenává Maincl.

K dnešnímu dni (27. 11.) proběhlo již šest jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, přičemž na konci každého jednání se vytvoří společná informace, která jako jediná může být zveřejněna jak na stránkách zaměstnavatele, tak i na stránkách jednotlivých odborových centrál. Aktuální průběh vyjednávání, jakož i veškeré informace z dalších jednání, je možno sledovat na webových stránkách OSŽ v sekci PV SŽDC. „Není jednoduché informovat členskou základnu a zároveň neporušit mlčenlivost, kterou jsme vázáni,“ reaguje na výtky o nedostatečné informovanosti z průběhu kolektivního vyjednávání Miroslav Maincl. „Všechny podnětné připomínky však bereme v úvahu a děkujeme za ně,“ dodává. Mezi nejčastější připomínky lze podle jeho dalších slov zařadit problematiku dostatečného mzdového nárůstu. „Jak z mnoha připomínek vyplývá, výše odměny za práci u SŽDC neodpovídá dnešnímu trendu zvyšování mezd. Výši mzdy stále ovlivňuje velký podíl přesčasové práce, odměna za pracovní pohotovost je nízká, problémy jsou i v oblastech střežení pracoviště, u dělených směn a u dalších věcí,“ popisuje nejčastější připomínky Miroslav Maincl. Další informace k vývoji kolektivního vyjednávání u SŽDC naleznete zde.

OSŽ v podstatě jako jediné zastupuje všechny profese u SŽDC. Někdy proto bývá složité sjednotit názory s ostatními odborovými centrálami. „Naše názory jsou nejednou velmi různé. Při jednání se zaměstnavatelem bychom však měli vystupovat jednotně. Ne vždy se to ale daří, neboť požadavky jsou různé. Někdo zastupuje jenom jednotlivé profese a snaží se pro ně pochopitelně vybojovat co nejvíc,“ přibližuje složitosti vyjednávání Miroslav Maincl.

Všechny reálné i méně reálné požadavky byly v podstatě zapracovány do společného protinávrhu odborových centrál, který byl předložen zaměstnavateli ke dni 29. 10. 2018. Do dnešního dne bylo v kolektivním vyjednávání dosaženo shody mezi OC a zaměstnavatelem v otázce ozdravných pobytů pro zaměstnance (KOP), náborových příspěvků, či osobních příplatků. „Není přitom žádným tajemstvím, že velmi odlišné jsou názory na nárůst tarifních stupňů,“ připomíná Maincl.

Sečteno a podtrženo: při řešení jednotlivých bodů se názory odborářů (jednotlivých OC) velmi liší od názoru zástupců zaměstnavatele. „Je třeba si uvědomit, že náš úkol je vybojovat pro zaměstnance co nejlepší podmínky a to jak finanční, tak i pracovní. Zástupci zaměstnavatele ale mají také svůj úkol. Nicméně spokojený zaměstnanec musí být náš společný cíl,“ uzavírá Maincl.

Jednání pokračuje velmi intenzivně, o čemž svědčí plánované termíny dalších jednání: 28. 11., 4. 12., 6. 12., 10. 12. a 14. 12. 2018.

Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 244 hostů a žádný gestor