OBZOR ke stažení

OSŽ podle Martina Vavrečky, místopředsedy OSŽ pro správu majetku, čeká v roce 2021 doba improvizace a přizpůsobování se, a týká se to i rekreací a cestovního ruchu. „Proto v oblasti správy majetku vidím jako prioritu zachování spolupráce se současnými nájemci,“ říká v rozhovoru. „Obecně vzato, tuto dobu vnímám jako dobu, která přinese trvalé změny mimo jiné i v oblasti cestovního ruchu.“

Jsme na začátku nového roku, v němž se na podzim má konat sjezd OSŽ. Co od nového roku očekáváte? Co nám nový rok přinese?
Nejvíce bych si přál, tak jako asi snad všichni, návrat k „normálu“, to znamená znovuobnovení standardního fungování ve všech oblastech společenského života, jako je například cestování, pořádání kulturních a sportovních akcí, což má samozřejmě i přesah do fungování OSŽ. Jsem ale realista. Kdyby by se v letošním roce aspoň podařilo situaci stabilizovat natolik, aby bylo možné, za dohodnutých pravidel, částečné znovuobnovení aktivit, na které byli lidé zvyklí, tak budu rád. Považoval bych to rozhodně za úspěch.
OSŽ dle mého názoru čeká, tak jako i mnoho jiných společenských institucí v naší zemi, v mnoha směrech improvizace a přizpůsobování se situacím, které doba přinese, a to jak v oblasti organizování chodu samotné organizace, tak i v oblasti zastupování zájmů našich členů vůči zaměstnavatelům.

A jak vidíte letošní rok z pohledu místopředsedy OSŽ pro správu majetku?
V oblasti správy majetku jako prioritu vidím zachování spolupráce se současnými nájemci a znovuobnovení funkčnosti našich zařízení. K naplnění tohoto cíle je potřeba využít veškerých dostupných prostředků, například podpůrných programů ze strany státu, i podpory nás jako vlastníka vůči jednotlivým provozovatelům.
Samostatnou a komplikovanější kapitolou z pohledu vlastníka je hotel Skalka v Rajeckých Teplicích, situace je dána i slovenskými nařízeními vlády a budoucími pravidly pro přeshraniční styk.
Obecně vzato, ale tuto dobu vnímám jako dobu, která přinese trvalé změny mimo jiné i v oblasti cestovního ruchu. Ale každá změna je dle mého názoru zároveň i šancí, kterou je potřeba využít. Jak říká čínské přísloví: Když fouká vítr, někteří staví větrolamy a jiní větrné mlýny.
Všem bych přál, až se jednou ohlédneme zpátky a budeme tuto dobu hodnotit, abychom si mohli říci ono okřídlené rčení, že „všechno zlé je zároveň i pro něco dobré“.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor