Když slavila Žilinská univerzita 70. výročí založení Fakulty provozu a ekonomiky dopravy, využili jsme přítomnosti naší redaktorky a položili jsme zástupci spolupořadatele, členu představenstva, náměstkovi generálního ředitele ČD, a. s., pro osobní dopravu Ing. Jiřímu Ješetovi několik otázek.

Jak se v činnosti Českých drah projevuje narůstající inflace?

Vysoká inflace se projevuje ve všech oblastech. Rostou náklady na opravy, cena náhradních dílů, projeví se v investicích i v řadě dalších služeb a zboží, které musíme nakupovat. Největší dopad rostoucích cen sledujeme u energií. Jejich ceny rostou ještě podstatně rychleji, než je obecná inflace. Náklady na naftu jsou zhruba o třetinu vyšší než loni a u elektřiny je to dokonce zhruba o 80 % více. To jsou hodnoty vysoko nad inflací a jen u elektřiny představují nárůst nákladů v letošním roce zhruba o 1,5 miliardy. Bohužel aktuální vyhlídky na příští rok i přes přijetí řady opatření nejsou růžové a očekáváme další růst nákladů na energie v řádu jednotek miliard korun. Inflace dopadá i na naše zaměstnance, kterým se snažíme pomoci se zvládáním rostoucích ži-votních nákladů. Proto jsme se dohodli na vyplacení mimořádné odměny v  září, ale nesmíme zapomenout, že i na tuto odměnu si musíme vydělat sami.

Bude ji stejnoměrně provázet i zdražení jízdného?

V minulosti se upravovala cena o inflaci, ale zhruba s ročním zpožděním. Inflace za rok 2020 ovlivnila ceny v roce 2021. To fungovalo v době, kdy se pohybova-la inflace kolem 3 %. Současná situace však nemá obdobu a musíme na ní reagovat i v oblasti jízdného. V současnosti tak musíme dobu mezi sledovanou inflací a jejím promítnutím zkrátit na minimum. Ceny pro jízdní řád 2023 tak budeme upravovat nikoliv podle inflace v roce 2021, ale podle aktuálního vývoje v letošním roce. I s ohledem na výše uvedený růst energií a růst inflace jsme rozhodli, že cestující nově zaplatí v průměru jen o 15 % více, a to i přestože inflace je aktuálně již 18 %.

Jak reagují České dráhy na neúměrně rostoucí ceny energií?

Samozřejmě se snažíme šetřit a sni-žovat náklady, ale tak velký nárůst cen nelze vyrovnat jen úsporami. Proto jsme vstoupili do jednání s objednavateli, abychom promítli vyšší ceny energií do aktuálních úhrad. Objednatelé mají vyšší náklady zaplatit, ale děje se tak s velkým časovým odstupem. To fungovalo v době, kdy se ceny energií moc neměnily. Nyní, při raketovém růstu nákladů na energie, tento princip nefunguje a my nemůžeme objednavatele dlouhé měsíce kvůli nedoplaceným energiím úvěrovat. S několika kraji jsme už uzavřeli dodatky ke smlouvám, které problém rostoucích cen elektřiny řeší. V ostatních krajích máme dodatky rozjednány. Regionální objednatelé situaci dobře rozumí a vychází našemu oprávněnému požadavku většinou vstříc. Jiné je to v dopravě dálkové, tam jsou jednání stále na začátku. Nicméně obecně si objednatelé uvědomují, že náklady na ener-
gie ČD nemohou nijak ovlivnit (např. trakční elektřinu nakupuje pro všechny dopravce Správa železnic). České dráhy nicméně nechtějí nic navíc. Nechceme nic jiného, než mít náklady na energie uhrazeny podle skutečnosti a v co možná nejvíce reálném čase (zrychlení inde-xací = přiblížení plánu skutečnosti), což stávající smlouvy většinou bohužel, bez dalšího upřesnění dodatky, neumožňují. Nicméně cílem objednatelů i naším je mít dopravní obslužnost zajištěnu finančně stabilizovaným dopravcem, a to bez ade-
vátních úhrad objektivně oprávněně vzniklých nákladů nelze a i proto se dohody k energiím postupně daří uzavírat.

Co mohou cestující, ale také zaměstnanci ČD, očekávat v roce 2023 – jaký je výhled?

Především chceme pokračovat v mo-
dernizaci vozidlového parku, v zlepšování služeb a také pracovních podmínek. I když mají výrobci různá zdržení v dodávkách nových vozidel, bude příští rok ve znamení dodávek desítek nových jednotek. Ty nabídnou cestujícím komfortnější cestování a posílí naší konkurenceschopnost. Nové jednotky jsou vybavené rekuperací, takže přispějí i ke snížení spotřeby elektřiny. Budeme pokračovat také ve vylepšování pracovního zázemí. Ale na druhou stranu neskrývám, že nás zřejmě čeká další náročný rok a bude záležet na každém z nás na ČD, zda se nám podaří obhájit naše postavení na trhu a zachovat  tak i v budoucnosti alespoň současný roz-sah dopravy, zaměstnanost i tempo rozvoje společnosti.    

 

Děkuji za rozhovor.

 

Daniela Houdková

Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor