První jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ po prázdninové pauze přivítalo kromě předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši také Ing. Josefa Hendrycha, náměstka GŘ SŽDC, s. o., pro řízení provozu. Ten omluvil generálního ředitele Ing. Pavla Surého, který byl již při osobním setkání před časem na jednání pozván předsedou RRS OSŽ Kurtem Mužíkem.


Podle Josefa Hendrycha je v letošním roce největším úkolem zajištění množství výluk spojených s opravami tratí a s tím nutně souvisí vznikající zpoždění vlaků osobní dopravy, kdy je snaha, aby zpoždění byla minimální. „V letošním roce také končí operační program doprava, a co nestačíme prostavět, o to přijdeme,“ řekl Ing. Hendrych: „Chybí také autobusy pro zajištění náhradní dopravy. Na příští rok je podle OPD 2 určeno 28 mld. korun, ale napřed bude nutné všechny akce financovat z vlastních zdrojů a pak se teprve peníze vrátí.“
Ing. Hendrych poté hovořil o plánech na příští rok, připomněl probíhající velké opravy zastřešení pražského hlavního nádraží, kde jsou vyloučeny tři dopravní koleje, což působí komplikace cestujícím, zmínil se také o stížnostech dopravců na pořadí vypravovaných vlaků. Zajímavou informací je mimo jiné také to, že nový knižní jízdní řád nebude vydávat SŽDC, ale České dráhy, a. s., jako dopravce. O „průšvihu“ s dodavatelskou firmou na trati Jeseník - Hanušovice mluvil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který tuto trať nedávno navštívil a položil otázku: „Jak je možné, že nikdo nezjistil, že firma, která dostala tuto zakázku, nemá potřebné stavební stroje?“ a upozornil na ztrátu, která vzniká nasazením náhradní dopravy, kterou není možné zrušit a při jízdě čtyř autobusů ani vybrat jízdné. Podle Josefa Hendrycha není ze zákona možné zjišťovat stav firmy, která se o zakázku uchází.
Zazněla ještě řada informací a také dotazů, které pan náměstek zodpověděl a rozloučil se se členy rady příslibem, že rád přijme další pozvání na jednání. Radu seniorů pak informoval její místopředseda Alois Malý o situaci v zastupitelstvu města Mostu, kde se rozpadla koalice a kde se jako zastupitel jednání účastní. Seznámil přítomné i s aktivitami Rady seniorů ČR, zejména ve věci valorizace důchodů a obsahem dopisu, adresovaným poslankyni PS Parlamentu ČR. Připomněl také termíny řady akcí, které se konají ke Dni seniorů v mnoha městech republiky. Sám se také účastní jako člen delegace třiceti seniorů, vybraných RS ČR, přijetí u prezidenta republiky 30. 9. 2015. Podrobnou statistiku sledovanosti webových stránek seniorů předložil Karel Hybš, kde je zaznamenána návštěva z cca dvaceti zemí a v současné chvíli je počet návštěvníků těchto stránek za letošní rok 32 665! Na příští rok už je také připravována programová náplň rekreačních pobytů pro seniory v RZ Skalka v Rajeckých Teplicích.
Předseda rady seniorů Kurt Mužík pak seznámil s probíhajícím jednáním s kolegy z partnerské německé organizace EVG o návštěvě členů RRS OSŽ u nich, které by se mělo účastnit ještě deset kolegů z Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor