Hlavním bodem na zasedání Představenstva OSŽ (po nezbytné úvodní kontrole úkolů), kterým de facto jednání v úterý 6. října 2015 začalo, bylo projednání situace po vydání dopisu personálního odboru ČD ze dne 30. září 2015, kterým by bylo od nového grafikonu 2015/2016 omezeno užívání režijních jízdenek na trati Praha – Olomouc – Ostrava.


Představenstvo OSŽ přijalo usnesení, v němž „rozhodně odmítá obsah tohoto dopisu, protože celá záležitost nebyla projednána s odborovými centrálami působícími na ČD“, a zároveň požaduje, aby tento dopis byl anulován a celá záležitost byla řádně projednána s odborovými svazy působícími na železnici. S takovýmto stanoviskem se předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša dostaví na jednání zástupců odborových svazů ve čtvrtek 8. 10. 2015.
Následoval blok Informací ze zásadních jednání, kterým dominovala čerstvá informace o předání návrhu Podnikové kolektivní smlouvy a souvisejících norem pro rok 2016 ve společnosti ČD Cargo. Jak informovala tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Marta Urbancová, návrh má v sobě zakomponována některá restriktivní opatření, zejména v oblasti komplexních ozdravných pobytů, pracovní doby, ztráty zdravotní způsobilosti a příspěvků na penzijní a životní připojištění (více informací naleznete v článku Kolektivní vyjednávání v ČD Cargo, a.s. bylo dnes zahájeno na webu OSŽ). Zástupci odborových organizací (na ČD Cargo) se sejdou v termínu 21. až 23. 10. 2015, aby zpracovali společný protinávrh PKS 2016 k návrhu zaměstnavatele; jednání se zaměstnavatelem bude poté probíhat od 2. do 6. 11. 2015 v Srbech u Kladna.
To na SŽDC jsou s kolektivním vyjednáváním, jak uvedl místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý, dál. „Ve čtvrtek 17. 9. obě strany prezentovaly svoje návrhy a další jednání proběhne v pátek tento týden (9. 10.), kdy začneme hledat společné stanovisko.“ Informace z dění v rámci SŽDC obohatil tajemník PV OSŽ při SŽDC Miloš Paleček, který spolu s Výborem OSŽ CDP Praha navštívil v pátek 25. září 2015 staveniště nové budovy CDP. „Do konce října bude objekt dokončen a začne tříměsíční zkušební provoz,“ uvedl Miloš Paleček s tím, že od 1. února 2016 by se do budovy měli „nastěhovat“ první výpravčí z tratě Beroun - Rokycany, kteří si budou ovládání tohoto úseku osvojovat na cvičném sále. „Neznamená to, že již definitivně opustí (výpravčí) trať, na CDP se zatím budou chodit školit souběžně s výkonem práce na dosavadních pracovištích,“ dodal. Další trať by měla přijít na řadu v březnu 2016 (Olbramovice – Praha-Uhříněves), kdy cvičný sál opustí kolegové z tratě Beroun – Rokycany. Pak teprve přijde na řadu páteřní trať; nejprve úsek Česká Třebová – Kolín (předpoklad červen, červenec) a pak i Kolín – Kralupy nad Vltavou (pravděpodobně v srpnu).
Celkově bude na CDP Praha ve směně pracovat přes 200 zaměstnanců (jde o číslo, které má platit po plném zprovoznění CDP Praha), celkem zde bude zaměstnáno cca 1200 zaměstnanců. „Zaměstnavatel prohlásil, že si chce úklid a strážní službu dělat ve vlastní režii, což je dobré pro možné umístění zaměstnanců, například při ztrátě zdravotní způsobilosti,“ poznamenal Miloš Paleček a dodal, že právě v těchto dnech probíhá výběr zaměstnanců s tím, že o výsledcích budou dotčení zaměstnanci vyrozuměni v nejbližších dnech.
Řeč byla i o probíhajícím kolektivním vyjednávání u nedrážních firem (EŽ, AŽD Praha, ŽPSV Uherský Ostroh). Jak sdělil místopředseda OSŽ a předseda NeRV Miroslav Novotný, velice pozitivně se zatím vyvíjí situace u ŽPSV Uherský Ostroh. „Zaměstnavatel přišel s návrhem 6% nárůstu mezd a vrácení týdne dovolené. V ŽPSV je tak předpoklad brzkého uzavření kolektivní smlouvy. Naopak jako poslední bude zahájeno kolektivní vyjednávání u Dopravního zdravotnictví. Situace je komplikovaná i v Lounech, zítra (7. 10.) mám domluvenou schůzku s vedením LEGIOSu.“
V další části jednání představenstvo OSŽ schválilo jednu žádost o přiznání dávky z PF a dvě žádosti o právní pomoc v řízení před soudem. Představenstvo se zabývalo i předplatným čtrnáctideníku Obzor na rok 2016 (představenstvo souhlasí s ponecháním ceny 5 Kč i 16% slevy pro odběratele dvaceti a více výtisků na jednu adresu), schválilo návrh výpravy na Slovensko-českou přehlídku filmů FISAIC ve Strečně na Slovensku (20. 11. – 22. 11.), či návrh na složení delegace na mezinárodní technickou komisi FISAIC v Rakousku (skupina výtvarné umění). Seznámilo se i s letáčkem (část titulní strany na snímku), který bude na konci října rozdáván ve vlacích. „Je to v podstatě celoevropská kampaň za zachování vlakového personálu, má to být jako upozornění pro veřejnost i kraje, že nerozhoduje cena, ale kvalita, že nejlevnější není nejlepší, takový je zjednodušeně řečeno překlad letáku, který vznikl v rámci ETF (EUROPEAN TRANSPORT WORKERS´ FEDERATION),“ vysvětlil tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb s tím, že vytištěno je cca 5000 letáků, které budou distribuovány po vlacích a osobních pokladnách. „Doufám, že tato kampaň k něčemu pomůže,“ dodal.
V závěru pak Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí informaci o prodeji nemovitosti (rekreační zařízení LDT Ráj Letohrad v Dolní Dobrouči) či o novém propagačním materiálu na rekreační zařízení v majetku OSŽ. „Dovolil bych si vás požádat o součinnost při propagaci našich zařízení,“ uzavřel tajemník Martin Vavrečka.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor