Poslední velké oslavy k výročí zahájení provozu na trati Olomouc – Praha proběhly v roce 1995, kdy uplynulo 150 let ode dne, kdy zde byla zahájena vlaková doprava. Letos, kdy od této události uplynulo 170 let, se žádné podobné oslavy nekonaly, přesto mohou cestující pocítit významné změny, které se právě k tomuto datu váží. Nejvýrazněji lze tyto změny pozorovat na olomouckém hlavním nádraží, které již druhým rokem (od 24. 9. 2013) prochází zásadní modernizací.

„V současné době je v provozu celkem šest zmodernizovaných nástupišť (1 – 5 a 1A), z nichž jedno je úplně nové. Nástupiště jsou nově vybavena eskalátory, novým informačním systémem a rovněž přístup k nim původním podchodem byl rekonstruován,“ říká Karel Veškrňa ze SŽDC - Stavební správy východ, který zde vykonává stavební dozor nad všemi pracemi. Podle jeho slov byly letos ukončeny rovněž náročné práce, jak na pavlovickém podjezdu, tak i na mostu přes Bystřičku, pod nímž vede frekventovaná cesta pro automobily, pěší i cyklisty, nazývaná „Myší díra“. Pro řízení provozu je důležité rovněž zprovoznění zcela nového staničního zabezpečovacího zařízení (elektronického stavědla). Do konce letošního roku by měla být dokončena rekonstrukce sudé kolejové skupiny na štěpánovském (pražském) zhlaví, jakož i prostějovské a grygovské zhlaví.
„V příštím roce bude stavba pokračovat rekonstrukcí liché kolejové skupiny na štěpánovském zhlaví a dokončení přestavby černovírského nadjezdu. Ten bude pro veškerou dopravu uzavřen až do 30. dubna 2016,“ dodává Karel Veškrňa. Dokončení přestavby a modernizace olomouckého nádraží je stanoveno na 31. srpna 2016, kdy bude stavba, na níž celkové náklady přesahují částku tří miliard korun, předána do plného provozu.


Miroslav Čáslavský


Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor