Přesně tak okomentoval svoje poznatky předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík, ale i ostatní členové Rady na jednání RRS OSŽ v Praze 28. února 2017. Členové RRS jsou tak jako její předseda zváni nejen na schůze Klubů seniorů, ale i na konference v ZO OSŽ ve svých regionech a většina z nich také zasedá v Krajských radách seniorů. I na tomto jednání se tedy hovořilo o tom, jak to kde funguje.

Většina členů Rady seniorů je také členem závodních výborů ve své ZO a spolupráci s předsedou ZO a závodním výborem si chválí. Podle Kurta Mužíka koluje informace, že se v souvislosti s připravovaným sjezdem OSŽ někde hovořilo o potřebě okleštění práv členů seniorů. „Žádná debata se o takové věci nevede,“ reagoval host jednání, první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ve svém vystoupení hovořil o otevírání železničního trhu a problémech, které na železnici trvají. „Čtvrtý železniční balíček se nám moc nelíbí, stát rezignoval na ´vlakopůjčovnu´, přesouvá se to na kraje, debatuje se o tom, zda použít finanční prostředky z OPD 2 na kolejová vozidla,“ řekl Vokoun. „Odbory nebrání modernizaci, chceme jen, aby železniční vozidla vlastnil dopravce,“ dodal. Pokud jde o otevírání tratí, podle jeho názoru se České dráhy budovaly desítky let, transformace probíhala velmi rychle a nyní je namístě obava z poškození národního dopravce. „České dráhy také zaručují propojení integrovaných dopravních systémů,“ dodal Vokoun. Informoval pak o tom, jak pokračují přípravy na sjezd OSŽ, o čem jednalo Ústředí OSŽ a v diskusi reagoval i na informaci Kurta Mužíka o snaze omezit práva členů seniorů vyjádřením svého názoru, v čem vidí přínos členů seniorů pro OSŽ, a pochválil vzájemnou spolupráci s nimi.
Vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík informoval o letošní nabídce rekreací pro seniory, o volných místech ve dnech 5. 6. - 12. 6. v RZ Orion v Řecku, zvýhodněných pobytech v RZ Skalka na Slovensku. Na Skalce v Rajeckých Teplicích se letos také uskuteční tzv. „Seniorské hry“, tady je třeba vybrat několik možných vhodných termínů a také připravit, v čem se má soutěžit. Rada seniorů se pak zabývala přípravou Konference seniorů 20. června, způsobem volby kandidátů do RRS a také připomínkami, které došly ze základních organizací. Někteří z členů RRS také již oznámili, že nebudou kandidovat do Rady vzhledem k jejich nemoci, věku atd. Místopředseda RRS a RS ČR Alois Malý hovořil o svém jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, který je v rámci Asociace krajů předsedou sociální komise. Tady jedná o zajištění finančních prostředků v krajích na činnost seniorů, prostředky by podle jeho názoru měly být rozděleny poměrově spravedlivěji. Některé kraje totiž dávají na činnost seniorů (čerpání prostřednictvím Krajských rad seniorů) minimální prostředky a jiné výrazně vyšší. V Ústeckém kraji pak prosazuje Alois Malý, aby senioři měli jízdné zdarma nejen v městské dopravě, ale i na železnici. Podle poznatků členů Rady je velký rozdíl v jízdném u městské dopravy v jednotlivých městech. Některá města mají zdarma dopravu pro seniory od 65 let, jinde od 70 let, někde stačí k prokázání totožnosti občanský průkaz, jinde se vyžaduje zakoupení zvláštního průkazu. To by mělo být podle názoru členů rady v celé ČR sjednoceno. Jako každý rok členové rady přispěli částkou 1500 Kč do Podpůrného fondu OSŽ. Na závěr jednání bylo vybráno několik termínů pro konání her seniorů na Skalce a bylo také upozorněno, že letos se opět koná v Letňanech výstava For Senior ve dnech ve dnech 7. - 10. dubna. Podle požadavků členů zajistí Alois Malý potřebný počet volných vstupenek.
Miroslav Gloss
 

 

Právě přítomno: 185 hostů a žádný gestor