OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 zasedal na hotelu Oddech samostatně Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola a s výjimkou omluveného Jindřicha Nohala se jej zúčastnili všichni členové PV, tedy včetně všech tří nově zvolených členů: Petra Doležala (SOKV Ústí nad Labem), Pavla Antoliče (PJ Ústí nad Labem) a Rostislava Heinze (vozmistra PJ Ostrava, PP Ostrava-Kunčice). „Příjemná atmosféra, zajímavé informace,“ řekl po jednání posledně jmenovaný Rostislav Heinz, který atmosféru jednání podnikového výboru „nasál“ úplně poprvé, i když v minulosti už pomáhal s interními normami a účastnil se za OSŽ jednání se zaměstnavatelem.

V úvodu se Radek Nekola v rámci kontroly plnění úkolů ještě vrátil k nedávné podnikové konferenci v Praze (17. 5.), a poděkoval členům PV za hladký průběh. „A toto mé poděkování prosím tlumočte i vašim kolegům v PJ a SOKV,“ dodal. Pak už přišly na řadu tradiční body. V rámci informací ze zásadních jednání mluvil Radek Nekola podrobněji o Dozorčí radě ČD Cargo (29. 5.), i když v podstatě zopakoval jak informace, které zazněly na jednání Ústředí OSŽ (31. 5.) v Rajeckých Teplicích, tak i předchozí den (7. 6.) na společném zasedání obou podnikových výborů OSŽ (ČD a ČD Cargo). „Podnikatelský plán, který je poměrně ambiciózní, podnik plní. A co se týče zásadních rozhodnutích, tak byla zahájena obnova dieselové/nezávislé trakce; jde o projekt na pět let,“ uvedl s tím, že některá výběrová řízení už skončila a opravy probíhají, další výběrová řízení teprve budou vypsána.
Radek Nekola se rovněž zmínil o nákupu nových motorových lokomotiv a tří dalších Vectronů (celkem jich ČD Cargo bude mít osm a jejich dodání proběhne do konce roku), a také uvedl, že je připraven materiál, který se bude zabývat likvidací cca 3000 nákladních vozů. „To je množina vozů, které jsou nevyužité a které jsou v takovém stavu, že se nevyplatí do nich investovat; připravován je i projekt rozšíření parku vozů Innofreight, ukazuje se, že tento druh dopravy je trendem do budoucna a naší snahou je, abychom zachytili trend i u výrobců těchto vozů.“ Radek Nekola hovořil i o „rozjíždějící se“ dceřiné společnosti na Slovensku i o dohodě s Českými dráhami o pronájmu skladových ploch.
Letmo se Radek Nekola zmínil i o chystané schůzce s ministrem dopravy na téma „Budoucí organizační začlenění společnosti ČD Cargo, a. s., a Narovnání majetkových vztahů mezi společnostmi ČD, a. s., a ČD Cargo, a. s.“: „Rád bych slyšel od pana ministra názor na tuto problematiku, i když to teď zamrzlo z důvodu blížících se voleb.“ Pokud jde o majetkového vypořádání mezi ČD a ČD Cargo, tak v tuto chvíli jsou podle Radka Nekoly největší problémy v SOKV. „SOKV například vlastní objekt, ale nevlastní přístupové schodiště, a tak bych mohl pokračovat a jmenovat další a další anomálie,“ nastínil.
Řeč byla i o úrovni školení hospodářů OSŽ (problematikou se už zabývalo i Představenstvo OSŽ zde: Představenstvo OSŽ: České dráhy se z důvodu krátkých lhůt dostaly v Brně do svízelné situace). „Školitel údajně školil něco, co revizní komise označila jako chybné. Zkuste se poptat těch, kteří školení absolvovali, zda se s něčím takovým v minulosti setkali.“
Ve stručnosti poté Radek Nekola hovořil o interních normách, například o normě spotřeby práce (technologické časy). „Jsem rád, že vznikla tato norma, která je zároveň ukazatelem zaměstnanosti (obsazení pracovišť). Jinak co se týče dalších interních dokumentů, nic nového není. Interní norma Pers 39 (spolupráce zaměstnavatele s odborovými centrálami) je v běhu a je jisté, že tato norma do konce roku nebude projednána. Naše představy, které jsme do této normy vkládaly, zůstanou zřejmě nerealizovány,“ konstatoval.
A došlo i na „rotaci ředitelů“, která nedávno skončila a ředitelé PJ se vrátili do svých původních provozních jednotek. „Zaslali jsme zaměstnavateli náš pohled na tuto věc a rádi bychom, aby následovala ještě druhá etapa, tedy zhodnocení toho, do jaké míry bude ten navrátivší ředitel aplikovat pozitiva, která získal na jiném pracovišti. Pokud vím, tak společnost chce pokračovat v tomto systému, vedení společnosti si umí představit i jiné ´rotující´ pracovní pozice, které by mohly takzvaně ´nasát atmosféru´ někde jinde, aby se odstranila provozní slepota. Zajímalo by mě, s jakými zkušenostmi jste se setkali vy na svých pracovištích,“ vyzval.
V bodě Organizační řešil Podnikový výbor administrativní či jiné záležitosti, jako například termínovou listinu jednání ve druhém pololetí letošního roku, kdy se členové Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo například zúčastní i oslav (6. 10. 2017) deseti let existence společnosti (ČD Cargo), které proběhnou v SOKV Ústí nad Labem a budou pro širokou veřejnost (výstava historických i současných lokomotiv).
Michael Mareš


Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor