OBZOR ke stažení

Společné jednání Podnikových výborů OSŽ ČD a ČD Cargo se koná ve dnech 7. a 8. června v hotelu Oddech v Krkonoších. Oba podnikové výbory se sešly, aby projednaly situaci v OSŽ po proběhlých konferencích, a také i provozní situaci v obou podnicích. Jako host byl přítomen personální ředitel Českých drah JUDr. Ivo Veselý, který se po úvodních formalitách ujal slova, aby objasnil některé záležitosti, které v současné době „hýbou“ Českými drahami. Jako nejzávažnější označil Ivo Veselý situaci na tzv. „Pošumavských lokálkách“, kde od nového GVD (10. 12. 2017) nahradí dosavadního dopravce (České dráhy) soukromý dopravce GW train, který sice vyhrál vypsané výběrové řízení, avšak o korektnosti ze strany tohoto dopravce se v tomto případě dá jen těžko mluvit.

„Tato změna má ve svém důsledku vliv na 106 zaměstnanců Českých drah, především v profesích strojvedoucích, vlakových čet a zákaznického personálu ve stanicích,“ konstatoval Veselý. Podle jeho dalších slov bude podnik (ČD) v maximálně možné míře usilovat o udržení co největšího počtu zaměstnanců v mateřském podniku, ať již nabídkou náhradních pracovních míst, či změnou turnusů, které by vyhovovaly dojíždějícím, jakož i tlakem na společnost GW train v záležitostech, týkajících se nákladů, které ČD vynaložily na vyškolení svých zaměstnanců, především strojvedoucích. „GW train se spoléhá na to, že převezme zaměstnance Českých drah, my to však této společnosti nehodláme nikterak ulehčit,“ zdůraznil ředitel. Jak dále dodal, navzdory tomu již dnes jedná minimálně 28 zaměstnanců ČD (převážně strojvedoucích) o přechodu ke GW train; spoléhají se mimo jiné také na odstupné, vyplývající z kolektivní smlouvy. „To však vůbec není automatické,“ zdůraznil Veselý. „Budeme činit veškeré kroky k tomu, abychom naše zaměstnance udrželi u podniku co nejdéle. Zde je nezastupitelná úloha vedoucích pracovníků, aby dokázali zaměstnancům vysvětlit, že jejich další setrvání u podniku pro ně nebude nevýhodné.“
Slova personálního ředitele doplnili přítomní zástupci vedení OSŽ – I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun a tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. „Vedení Českých drah nesmí váhat a musí rozptýlit obavy zaměstnanců v této lokalitě – pokud GW train nedokáže splnit své závazky, což zdaleka není vyloučeno, musí být České dráhy připraveny na rychlé obnovení provozu ve své režii,“ zdůraznil Vokoun. „Ze strany OSŽ má pro to plnou podporu.“
V diskusi, která se po vystoupení Iva Veselého rozproudila, odsoudili odboráři neférové jednání společnosti GW train a poukázali také na další příklady, které České dráhy musí ve vztahu ke svým zaměstnancům řešit. Martin Janeček (ZAP Praha) poukázal například na skutečnost, že vlakové čety jsou ve stále větší míře napadány ze strany cestující veřejnosti. „Je to dlouhodobý problém a zatím se nedaří ho řešit, lidé pak reagují i výpověďmi, neboť jim jde doslova o zdraví.“ Martin Janeček upozornil také na skutečnost, že díky špatným turnusům opouštějí České dráhy mladí zaměstnanci, a to nejen od vlakového doprovodu, ale i z řad strojvedoucích (zatím naštěstí odcházejí k dceřiné společnosti ČD Cargo). „Tuto problematiku budeme osobně probírat s paní ředitelkou na jednání ZAP 21. června," dodal Janeček. Ivo Veselý reagoval ujištěním, že tyto záležitosti přednese na jednání Představenstva ČD.
V další části diskuse byly projednávány rovněž otázky týkající se uvažovaného zrušení služby ČD Kurýr (Vokoun: „Tak dlouho se podnik snažil, až se mu to podařilo.“), elektronických výplatních pásek (Veselý: „Je to nevratná věc, papírové výplatní pásky zaniknou.“), tzv. „vlakušek“ (Leitgeb: „České dráhy na tom nesmí prodělávat.“), či problémů s náhradní autobusovou dopravou na stodenní výluce v Brně (Nekola: „Autobusy jsou dražší než taxíky.“).

Ve druhé části společného jednání přišly na řadu odborové záležitosti (konference, sjezd, jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích); moderující Radek Nekola (předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo) například informoval o jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích, kde Ústředí na základě jeho návrhu uložilo představenstvu informovat všechny předsedy a členy ZV OSŽ „nedrážních“ ZO, které nebyly pozvány na konferenci nedrážních základních organizací (13. 6.) do České Třebové, aby se mohly (navzdory negativnímu stanovisku Nedrážního republikového výboru - NeRV) konference zúčastnit. „Najednou všechno šlo! V pátek byly rozeslány pozvánky a zítra se koná konference v Pars Šumperk, kam s Radkem Nekolou jedeme,“ doplnil svého předřečníka první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Doufám, že přes všechny ty potíže proběhne konference NeRVu v poklidu,“ dodal. „Jsem rád, že se ta situace začala řešit a že to bude ku prospěchu OSŽ,“ přitakal Petr Kubička (člen Ústředí OSŽ a Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo).
K dubnové tripartitě se ještě krátce vrátil Vladislav Vokoun s konstatováním, že se konečně „daly do pohybu záležitosti, které OSŽ požadovalo v souvislosti s liberalizací železniční osobní dopravy“. „Zakládá se expertní skupina na liberalizaci železniční osobní dopravy (OSŽ do komise nominovala dva zástupce: Bc. Jaroslava Pejšu a Vladislava Vokouna),“ uvedl Vokoun s tím, že zároveň ČD provádějí výpočty nákladů na mimořádnosti a kvantifikují přirážku za obnovitelné zdroje. Vokoun rovněž zopakoval, že Brusel dal za pravdu krajům (smlouvu s dopravci lze uzavřít napřímo, objednatel nemusí být vlastníkem těchto vozidel). „Brusel řekl, že nejen, že mají pravdu kraje, že mohou objednávat napřímo, že tedy není objednávka vázaná na soutěž, ale dokonce ani není pravda, že si vozidla musí koupit objednatel,“ uvedl.
O sjezdu slovenského OZŽ i o hospodářských výsledcích společnosti ČD Cargo poté mluvil Radek Nekola, mimo jiné vyzdvihl dobré výsledky jednotlivých vozových zásilek. „Díky tomu zachráníme 3200 pracovních míst, to je množina zaměstnanců navázaných právě na jednotlivé vozové zásilky,“ uvedl.
V závěru pak přišly na řadu i informace z jednotlivých předsjezdových komisí; jak z komise pro stanovy (Zdenek Jindra a Bohumil Šafránek informovali o úterním – 6. 6. 2017 - jednání komise pro stanovy), tak i z komise pro strukturu (Petr Kubička).

Miroslav Čáslavský, Michael Mareš
 


Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor