OBZOR ke stažení

Zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 6. 6. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (na snímku) a které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo na programu tradiční body. V rámci kontroly plnění úkolů bylo mimo jiné konstatováno, že většina úkolů byla již splněna (například úprava rozpočtu OSŽ v souvislosti se snížením příspěvku na činnost OSŽ ze strany zaměstnavatele SŽDC byla vyřešena první změnou rozpočtu na jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích), nebo úkol stále trvá (Vladislav Vokoun navštíví Workshop ETF – mobilní personál a přeshraniční služby v Krakově ve dnech 20. – 23. 6.).

Blok Informací ze zásadních jednání odstartoval Vladislav Vokoun konstatováním, že po dubnové tripartitě se konečně „daly do pohybu věci“, které OSŽ požadovalo v souvislosti s liberalizací železniční osobní dopravy. „Včera na svaz dorazilo oznámení, že se zakládá expertní skupina na liberalizaci železniční osobní dopravy (OSŽ do komise nominuje své zástupce: Bc. Jaroslava Pejšu a Vladislava Vokouna), ČD provádějí výpočty nákladů na mimořádnosti a kvantifikují přirážku na obnovitelné zdroje, běží i integrace jízdného,“ konstatoval Vladislav Vokoun a dále zmínil prezentaci Českých drah na Zkušebním okruhu ve Velimi, kde se minulý týden konalo řádné zasedání dopravní komise Asociace krajů a kde proběhla v rámci veřejné části i diskuse se zástupci managementu ČD. „Mám ty informace sice zprostředkované, neboť jsme v tu dobu měli zasedání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích, ale mám z toho dobrý pocit. Kraje si uvědomují složitost problematiky veřejné osobní železniční dopravy – včetně pořízení kolejových vozidel – a berou argumentaci Českých drah k této problematice vážně. Je zřejmé, že jsou si vědomy, že některé původní představy bude nutné z časových i jiných důvodů korigovat,“ uvedl s dovětkem, že poté, co Brusel dal za pravdu krajům (smlouvu s dopravci lze uzavřít napřímo a objednatel nemusí být vlastníkem těchto vozidel) mělo by ministerstvo dopravy být aktivnější. „Nic nebrání tomu, aby ministerstvo začalo konat a začaly se připravovat nové výzvy na čerpání prostředků OPD 2.“

Podle Miroslava Novotného (předsedy Nedrážního republikového výboru OSŽ – NeRV) postoupila jednání v OHL ŽS Brno „pozitivním směrem“ v otázce změny kolektivní smlouvy. „Ještě chybí dořešit pracovní řád, který teď bude oddělení ESO-OSŽ připomínkovat, ale myslím si, že jsme udělali velký krok dopředu.“

Za SŽDC i ČD Cargo oba místopředsedové OSŽ (Mgr. Martin Malý a Radek Nekola) shodně konstatovali, že od jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích „nedošlo k žádným posunům“, pouze Radek Nekola zmínil, že ve čtvrtek 15. 6. budou odborové centrály působící u společnosti ČD Cargo jednat s vedením společnosti.

V rámci informací ze zásadních jednání ještě Vladislav Vokoun zmínil společné jednání Podnikových výborů (PV) OSŽ ČD a ČD Cargo na Oddechu (7. až 9. 6.), kde bude na programu i problematika rozsáhlé výluky v uzlu Brno. „České dráhy se například z důvodu krátkých lhůt dostaly – dlužno dodat, že ne vlastní vinou - do svízelné situace ohledně zajištění náhradní autobusové dopravy, bude se tím příští týden zabývat i Dozorčí rada ČD,“ uvedl.

Další část byla věnována přípravám VII. sjezdu OSŽ a zbývajícím dvěma konferencím (Nedrážní 13. 6. v České Třebové, Republiková rada seniorů 20. 6. v České Třebové). „Ještě máme před sebou dvě konference, kde by mohl vzniknout nějaký nápad, například na změnu stanov, takže bych vyčkal, až pak můžeme dělat sumáře, jsou to přece jenom dva legitimní orgány,“ konstatoval první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun a zároveň oznámil, že na 8. 6. je svolána konference ZO OSŽ v Pars Šumperk, které se spolu s Radkem Nekolou osobně zúčastní. „Termín sice koliduje s jednáním podnikových výborů, ale situace je natolik závažná, že je nutná účast někoho z vedení OSŽ, abychom situaci dále neeskalovali,“ dodal. „Mně pozvánka do Parsu na konferenci nepřišla, což není ani tak překvapující,“ zareagoval Miroslav Novotný, který, ač se závěry Ústředí OSŽ ve věci sporů v rámci Nedrážního republikového výboru nesouhlasí, usnesení Ústředí plní. „Doufám, že takto se bude postupovat i vůči ostatním ZO,“ dodal. O chystané konferenci RRS poté stručně informoval Vladislav Vokoun. „Měl by dorazit i předseda OSŽ Pejša,“ uzavřel.

V další části představenstvo schválilo jednu dávku z Podpůrného fondu OSŽ, zahraniční pracovní cestu do Chorvatska, návrh složení výpravy na Mezinárodní seminář mladých – modelová železnice FISAIC ve Francii, na programu byl i „Přehled o stavu členské základny OSŽ k 1. 1. 2017“ - materiál předložený oddělením kanceláře předsedy OSŽ bude připomínkován a předložen 28. 6. na jednání Ústředí OSŽ (Představenstvo OSŽ vzalo zprávu na vědomí a stanovilo datum 14. 6. jako poslední termín pro vznesení připomínek k tomuto materiálu).

V závěru pak členové představenstva mimo jiné vyslechli zprávu Revizní komise OSŽ a zabývali se úrovní školení pořádaných OSŽ (s cílem sladit práci revizní komise s prací lektorů, zejména v oblasti školení hospodářů ZO). Příští jednání Představenstva OSŽ proběhne z důvodu malování Domu Bohemika v úterý 11. 7. v salonku restaurace v téže budově.

Michael Mareš


 

Právě přítomno: 481 hostů a žádný gestor