V Přerově, konkrétně v zasedací místnosti přerovského Provozního střediska oprav (PSO), zasedala ve středu 30. 8. 2017 - poprvé v historii - Dozorčí rada Českých drah; v Přerově to bylo poprvé, byť v minulosti (v roce 2015) už jednání Dozorčí rady Českých drah (DR ČD) hostil závod PSO Nymburk. Zároveň odpoledne v areálu PSO Přerov zasedala i Dozorčí rada společnosti ČD Cargo. „Tak to je úplná novinka, tu jsme tady ještě neměli,“ prozradil s úsměvem Ing. Roman Kott, předseda představenstva hostitelské DPOV, s tím, že příští týden bude v prostorách PSO Přerov zasedat ještě Dozorčí rada DPOV. „To je ale naprosto standardní věc, dozorčí rada DPOV se schází přesně podle stanov. Místa v rámci DPOV také střídáme, někdy se musíme přizpůsobit matce, takže jednáme i v Praze,“ dodal Roman Kott.

Důvodem proč obě dozorčí rady zasedaly „u dcery“ v Přerově, byl možná i tradiční tenisový turnaj v nedalekém Kojetíně, který se za účasti nejvyšších představitelů ČD, ČD Cargo i SŽDC a mnoha bývalých představitelů těchto největších drážních firem, koná letos již po třinácté. Této tezi nahrává i fakt, že ve středu v Přerově zasedala i Správní rada SŽDC. Připomeňme, že v pondělí 14. 8. 2017 navštívil prostory DPOV ve Veselí nad Moravou premiér Bohuslav Sobotka, nyní v prostorách DPOV v Přerově zasedaly Dozorčí rady ČD a ČD Cargo; znamená to, že se DPOV stává centrem dění? „Takhle bych to neformuloval. Prostě, jak už jsem řekl, je to shoda okolností. Ale tohle (ukazuje na fotku z návštěvy premiéra ve Veselí nad Moravou) byla svým způsobem akce narychlo. Dozvěděli jsme se to v pátek (11. 8.) a v pondělí pan premiér přijel. Bohuslav Sobotka byl ve Veselí i před volbami v roce 2013, teď je také před volbami. Ale byla to čistě aktivita pana premiéra,“ konstatuje Roman Kott.

Právě v souvislosti s PSO DPOV ve Veselí nad Moravou se o DPOV mluví jako o firmě, která chce „přetáhnout“ zaměstnance z PJ (DKV Brno) ve Veselí nad Moravou, probíhá něco takového? „Tuto informaci musím uvést na pravou míru. V lokalitě Veselí nad Moravou jsou dvě firmy: ČD a DPOV. A my tam máme provozní středisko oprav, které dělá v rámci motorové trakce vyvazovací opravy, modernizace, případně násilná poškození a další činnosti na téměř všech řadách motorových vozů, které v současnosti jezdí na našich kolejích. A také je tam Provozní jednotka (PJ), která spadá pod DKV Brno, která - co se týče oprav - provádí nejmenší stupeň údržby, tzn. provozní ošetření, malé prohlídky, případně běžné opravy vozidel v provozu. V rámci optimalizace správkárenské údržby se dlouhodobě diskutuje i možnost spojení opravárenské činnosti. My už vlastně v současné době koexistujeme s PJ DKV Brno ve Veselí nad Moravou, protože jim pronajímáme část haly a my si zase pronajímáme např. šatny. Takže ono je to už teď provázané,“ říká Roman Kott s tím, že v areálu jsou tak nyní dva správci s velmi podobnou náplní činnosti. „Protože v Nymburce provádíme provozní údržbu pro společnost ČD Cargo, tak víme, co to obnáší.“
Podle Romana Kotta se jakási fúze činností, nebo chcete-li spojení činností pod jednu střechu, přímo nabízí a může být i přínosná pro obě strany. „De facto my bychom získali ještě další prostory pro rozšíření oprav a máme záměry i s provozním ošetřením. Chceme rozvíjet pracovní prostředí pro tyto výkony, které tam zůstanou,“ konstatuje Roman Kott s dovětkem, že PSO převezmeme všechny zaměstnance, „nikdo se tedy nemusí obávat, že by došlo k redukci či k nějakému poklesu zaměstnanosti“. „Na rovinu říkám, ti zaměstnanci, kteří tam budou chtít zůstat, tak plynule přejdou do naší PSO. Chtěli bychom dovybavit přístřešek, který tam na provozní ošetření je a udělat z něj normální halu se vším všudy tak, aby provozní ošetření probíhalo vedle vyšších oprav. A samozřejmě, veškeré výkony, které nyní provádí PJ ve Veselí nad Moravou pro DKV, bychom pro DKV Brno dělali také,“ dodává. V podstatě by to znamenalo posílení opravárenské činnosti v režii DPOV ve Veselí nad Moravou, což možná někteří zaměstnanci DKV, PJ Veselí nad Moravou mohou považovat za utlumení opravárenské činnosti v režii DKV. „O útlumu ale nemůže být řeč,“ namítá Roman Kott, „protože výkony a zaměstnance převezmeme. Jestli dělají pod ČD, nebo pod DPOV, je jedno, ta práce tam prostě je a nikdo se nemusí obávat, že by o ní přišel,“ dodává s tím, že o tom všem se teprve jedná, zatím není znám ani termín realizace: „Nezlobte se, nebudu konkrétní.“
Dozorčí rada ČD nakonec v Přerově rozhodla mimo jiné i o převodu objektu bývalé zásobárny Českých drah v Přerově do majetku DPOV. „Tento objekt chceme využít ke skladování demontovaných či vymontovaných dílů z elektrických jednotek i lokomotiv, a také jako skladovací prostory, případně pro další technologické činnosti, např. lakovnu,“ dodal Roman Kott.
Odpoledne si pak někteří členové Dozorčí rady Českých drah prohlédli areál PSO Přerov.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 292 hostů a žádný gestor