OBZOR ke stažení

Jedním z bodů posledního jednání Představenstva OSŽ před VII. sjezdem, které se za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna (na snímku) konalo v úterý 7. 11. 2017, byla i příprava VII. sjezdu OSŽ, který začíná již tento pátek (10. 11. 2017) v Ostravě. Ostatně sjezdu byla věnována i část kontroly plnění úkolů (Návrh programu jednání VII. sjezdu OSŽ, Informační dopis delegátům VII. sjezdu OSŽ, Návrh Jednacího řádu VII. sjezdu OSŽ, Návrh Zprávy o hospodaření mezi sjezdy; bylo konstatováno splnění).

Nosným tématem Informací ze zásadních jednání bylo tentokrát kolektivní vyjednávání. Jak v úvodu tohoto bloku konstatoval moderující Vladislav Vokoun, nad oponentním návrhem kolektivní smlouvy Českých drah se v pondělí 6. 11. sešly i odborové centrály. „Těch návrhů (změn) jsou desítky, mnohdy si i protiřečí, ´kolektivka´ je hodně barevná (po zapracování změn), ještě tento týden půjde společný návrh odborových centrál zaměstnavateli, vlastní kolektivní vyjednávání bude zahájeno ve druhé polovině listopadu,“ sdělil telegraficky s tím, že to bude „standardní jednání“: „Není to nijak dramatické, nicméně to bude pestré.“ Poměrně kriticky se Vladislav Vokoun vyjádřil na téma „retenční program“, kterým zaměstnavatel hodlá řešit nedostatek zaměstnanců. „Máme k tomu výhrady. Je to jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele, který vydal metodický pokyn. My si myslíme, že to nebude mít pozitivní dopad, ani že to nepovede k nápravě. Krátkodobé uplácení není řešením, nálady zdola nejsou pozitivní,“ uvedl.

Na téma kolektivní vyjednávání mluvil i místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Minulý týden jsme jednali se zaměstnavatelem a co je pro nás důležité, že institut KOP (kondiční pobyty) se převtělil do interní normy, aby se napříště počítalo s KOPkami jako s benefitem, který je standardní,“ uvedl s tím, že KOP na rok 2018 jsou dohodnuty ve stejném rozsahu jako letos a do poloviny roku 2018 „musí být nastoleny parametry pro rok 2019“. „OSŽ v tom sehrálo pozitivní roli, doufám, že nabídky budou včas a v potřebném rozsahu; o Rajecké Teplice je u našich zaměstnanců velký zájem,“ doplnil.
Výjezdní zasedání (ve dnech 30. 10. až 3. 11.) nad kolektivní smlouvou podle něj splnilo účel. „Odjížděli jsme z něj zhruba s pěti nevypořádanými body, čtyři z nich jsou v podstatě formálního charakteru, rozpor je u mzdového nárůstu,“ shrnul a při té příležitosti si rýpnul do Federace strojvůdců (FS). „Kolegové z FS byli pro mě trošku překvapením, zajímal je pouze mzdový nárůst u 9., 10. a 11. tarifní stupnice, kde mají své členy s tím, že ´ostatní je nezajímá´.“ Podle Radka Nekoly je na tomto příkladu vidět, jak to členové FS myslí s touto společností vážně. „Nakonec i zaměstnavatel avizoval, že plošné nárůsty přes procenta nechce, že chce posílit nárůst mezd především u nejnižších tarifních tříd. Také zaměstnavatel chce uzavřít kolektivní smlouvu do 5. 12., ostatně těch rozporných bodů je tak málo, že skutečně i já věřím tomu, že sporné body vymizí a skončíme na debatě o odměňování.“
Také Radek Nekola kritizoval „retenční program“ Českých drah. „Pan Kupec nás ubezpečoval, jak to s námi bude konzultovat, ale vykašlal se na nás,“ řekl Nekola naštvaně s tím, že problém nedostatkových profesí je v odměňování. „Musím panu Kupcovi ´poděkovat´. Lítáme ode zdi ke zdi, nesmírně mě to mrzí. Tohle je něco, co nám rozhodně nepomáhá,“ dodal.

Informace z „Nedrážních“ pak přednesl místopředseda OSŽ Miroslav Novotný: „Před podpisem je kolektivní smlouva v ŽPSV (nárůst 4 % plus navýšení benefitů), termín kolektivního vyjednávání v Dopravním zdravotnictví se z minulého týdne posunul na zítřek (8. 11.), tam už budeme mít větší povědomí o hospodářském výsledku (kolektivní smlouva má být na delší dobu a diskutuje se o vrácení týdenní pracovní doby na 37,5 h). Zatím nedošlo ke shodě u mzdového nárůstu, ale doufám, že dojde,“ shrnul s tím, že ve společnosti Skanska bylo oznámeno propouštění zaměstnanců (z celkem 115 zaměstnanců je pět právníků, 51 dělníků a zbytek jsou TH pracovníci, z nich pak deset mistrů). „V době, kdy je nedostatek zaměstnanců, podnik propouští zaměstnance, které potřebuje a kteří přejdou ke konkurenci,“ podivil se.

Miloš Paleček (tajemník PV OSŽ SŽDC) informoval o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC. „Už jsme se dostali k tomu, že bude jen jeden tarif; právě dnes (7. 11.) probíhá další kolo jednání o nárůstu v tarifu, výkonové odměně i osobním příplatku. Zaměstnavatel stále trvá na kondičním programu, chce zrušit KOP. My naopak chceme dostat některé profese ze tříletého do dvouletého cyklu, takže zatím nesouhlas,“ naznačil a dodal: „V rozporu nadále zůstává i návrh zaměstnavatele na zařazení neplacených přestávek na jídlo a oddech, které se nezapočítávají do pracovní doby. Uvidíme, k jakému posunu dojde po dnešním jednání.“

V závěru tohoto bloku informovala tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová o kolektivním jednání v DPOV Přerov a o jednání (v DKV) ve Veselí nad Moravou na téma přechod zaměstnanců k DPOV.

Další část jednání byla věnována přípravám VII. sjezdu OSŽ; v této souvislosti bylo konstatováno, že je v podstatě vše připraveno (90 % materiálů je vytištěných, drobné věci se dolaďují), členové představenstva nicméně apelovali na disciplinovanost delegátů, aby vše proběhlo řádně a v duchu stanov.

V bodu Organizační byl předložen Návrh výpravy na slovensko-českou přehlídku filmů FISAIC (schváleno), Návrh delegace na zasedání prezidentů technických komisí (schváleno), a přehled o čerpání rozpočtu za 1-9/2017 (míra čerpání 67 %), členové představenstva vzali tento materiál (čerpání rozpočtu) na vědomí.

V rámci Informace Revizní komise (RK) OSŽ Barunka Balážová mimo jiné uvedla, že zpráva o činnosti (RK) je již nachystaná (81 kontrol od VI. sjezdu OSŽ v roce 2013) a že 7. a 8. 12. proběhne kontrola v devíti pražských základních organizacích (AŽD Praha, Skanska, ŽST Praha hl. n., ŽST Praha Masarykovo nádraží, Drážní úřad, Železniční nemocnice Praha, ZO OSŽ Dobřichovice, JLV Praha a Elektrizace železnic). Místopředseda OSŽ Miroslav Novotný při té příležitosti kritizoval, že kontrola u některých ZO OSŽ u nedrážních probíhá už potřetí v tomto volebním období.

V bodu Různé pak v závěru Vladislav Vokoun informoval o vývoji v oblasti jízdních výhod. „To, co nám přišlo z ministerstva dopravy minulý týden v pátek (3. 11.), je téměř v souladu s tím, co ministerstvo dopravy na posledním jednání slibovalo, včetně cen za prolongaci,“ uvedl s tím, že odborové centrály se v pondělí 6. 11. dohodly na společném stanovisku, ve kterém je uvedeno, že odborové centrály „akceptují ceny, které byly předjednány na předchozí schůzce včetně způsobu řešení komerčních vlaků“, „Ale to za předpokladu, že bude podepsáno memorandum, ve kterém se zaměstnavatelé zaváží, že budou za své držitele hradit komerční vlaky. A co se týče zavazadel, žádáme ministerstvo dopravy, aby se svým aktivním přístupem dohodlo se SŽDC na téma přepravného zavazadel (jízdních kol).“ Jak Vladislav Vokoun na závěr poznamenal, OSŽ ve shodě s ostatními odborovými centrálami otevřelo v této souvislosti i téma jízdních výhod u předdůchodů, které zatím nebyly předmětem jednání.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 464 hostů a žádný gestor