OBZOR ke stažení

O možných variantách, tedy jestli bude potřebné svolat mimořádnou konferenci OSŽ SŽDC, nebo jen jednání členů Republikových rad infrastruktury a řízení provozu 6. prosince v Praze, rozhodne volba předsedy OSŽ. V případě, že by byl předsedou OSŽ zvolen Mgr. Martin Malý (na snímku), současný místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ, který na tuto funkci kandiduje spolu se stávajícím předsedou OSŽ Bc. Jaroslavem Pejšou a prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem, bude totiž nutné zvolit nového předsedu Podnikového výboru OSŽ a také současně tajemníka PV za řízení provozu. Místo tajemníka PV Adolfa Hradílka, který už na funkci nekandiduje, infrastruktura už svého nového tajemníka PV zvoleného má. Vzhledem k tomu, že Martin Malý vyšel jako zástupce v PV z řízení provozu, by pak při jeho případném zvolení předsedou svazu byl doplněn a volen nový tajemník PV místo něj. Pokud Martin Malý zvolen nebude, zůstává vše při starém a uskuteční se jednání členů obou Republikových rad, které se budou zabývat probíhajícím kolektivním vyjednáváním o uzavření PKS na rok 2018 a případně na další období.

To je ve stručnosti obsah informace, kterou v rámci plnění uložených úkolů přednesl na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 26. října jeho předseda Martin Malý. Další téma se týkalo revitalizace žst. Louka u Litvínova v souvislosti s uvažovanou těžbou lithia, kdy na minulém jednání vystoupil s řadou připomínek člen PV Bedřich Bednář. K této věci chtěl vyjádření zástupců hospodářského vedení SŽDC a dostal písemnou odpověď, která se dá stručně shrnout tak, že pokud nebudou jasnější záměry a sumarizován ekonomický přínos investice, pak je předčasné se touto věcí zabývat.

Dále předseda PV podrobně informoval o tom, jak vzniklo Memorandum, které se týká jízdních výhod a jaká jednání se až do dnešního dne uskutečnila. Zevrubně vysvětlil, o čem bylo jednání s ministrem dopravy 24. 10. za účasti dalších odborových centrál a o dohodě, která je pro OSŽ přijatelná (viz informace na webu OSŽ). Ze všeobecné diskuse, která nastala, byla zřejmá spokojenost členů PV s tímto řešením jízdních výhod. K tomu se následně vyjádřil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který na úvod vyslovil obavu z toho, že tato dohoda může vyřešit problém pro rok 2018, ale pokud bude otevřen zákon č. 77 v Parlamentu, může být vše jinak a dojít k ohrožení jízdních výhod u zaměstnanců SŽDC. Dále řekl, že očekával na jednání Ústředí OSŽ přijetí svého návrhu na vypracování Statutů čtyř fondů OSŽ, které by byly předloženy na jednání sjezdu OSŽ, což se nestalo, a tak svůj návrh stáhl s tím, že jej předloží jako delegát sjezdu, aby sjezd uložil úkol Ústředí OSŽ, co má realizovat. Podle jeho názoru by bylo dobré, kdyby sjezd určil, jak dále nakládat se stávkovým fondem a poslední jednání nového Ústředí OSŽ v tomto roce 20. prosince by mohlo tyto dokumenty přijmout. Samozřejmě v následující diskusi vysvětlil své postoje a očekávání při zvolení do funkce předsedy OSŽ někoho z dalších dvou kandidátů s tím, že u Martina Malého došli ke shodě v dalším směřování svazu. Ostatně navrhl také na jednání Ústředí OSŽ, aby všichni kandidáti na předsedu dostali desetiminutový prostor k vyjádření svých názorů ještě před vlastní volbou. Martin Malý pak informoval o uzavření dohody se zaměstnavatelem, která se týká užívání prostor pro činnost odborových organizací.
O tom jaký je stav v projednávání předpisů, které zaslal zaměstnavatel, informoval tajemník PV Miloš Paleček. Připomínky k předpisu D 1 v prvním kole byly zaměstnavateli zaslány, dalšího jednání se za OSŽ účastní zástupci odborného oddělení BOZP-Ú. U Pokynu pro kontrolu práce strojvedoucích se na připomínkách ještě pracuje. Vzhledem k tomu, že se z jednání PV tentokrát omluvil zaměstnavatel, referoval předseda PV o tom, jak se vyvíjí kolektivní vyjednávání o PKS 2018 (podrobnější informace jsou rovněž na webu OSŽ a webových stránkách dalších OC). Pokud jde o vztahy mezi vyjednavači odborových centrál, Martin Malý konstatoval, že v dosavadním průběhu jednání žádné zásadní spory mezi OC nenastaly. Členové PV pak, jak je obvyklé, diskutovali o reálných možnostech dosažení mzdového nárůstu pro zaměstnance a samozřejmě i o výsledku parlamentních voleb a možném očekávání dalšího vývoje.

Miroslav Gloss


 

 

Právě přítomno: 310 hostů a žádný gestor