Společné memorandum o režijním jízdném v pondělí 4. prosince 2017 podepsalo vedení Ministerstva dopravy ČR se zástupci všech železničních odborových svazů, za OSŽ Memorandum podepsal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku). Cílem memoranda je udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod pro roky 2018 a 2019. Memorandem jsou na následující dva roky nově stanoveny ceny prolongace jízdních výhod, které budou hradit samotní držitelé (1100 Kč zaměstnanci, 1250 Kč rodinní příslušníci, 600 Kč děti a důchodci), a podmínky jejich použití.

Režijka v základním stavu nebude platit pro železničáře, jejich rodinné příslušníky i důchodce v komerčních vlacích, na lanovce ČD (Horní Hanychov – Ještěd) a dále na vlaky v závazku veřejné služby, které budou v budoucnu vysoutěženy v rámci nabídkového řízení. Tyto výhody všem svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a svým důchodcům poskytnou ve formě zaměstnackých benefitů (časový příplatek na komerční vlaky, lanovku a vysoutěžené vlaky v závazku veřejné služby) přímo České dráhy a jejich dceřiné společnosti, respektive Správa železniční dopravní cesty, jejichž zástupci (Ing. Pavel Koucký za SŽDC a Ing. Michal Štěpán a JUDr. Ivo Veselý za ČD) byli podpisu memoranda přítomni a kteří přímo na místě potvrdili, že závěry memoranda zapracují do svých kolektivních smluv.
Více k tomuto tématu naleznete zde: MALÝ: Jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 208 hostů a žádný gestor