Na předvánočním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ 12. prosince v Praze se dostalo poděkování třem bývalým členům rady, kteří byli pozváni: Stanislavě Brejníkové, Pavlu Svatošovi a Zbyňku Klimešovi za jejich práci. Diplomy a drobné dárky jim předal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý spolu s předsedou RRS Kurtem Mužíkem. Ti zároveň slíbili, že se budou činnosti pro seniory i dále věnovat ve svých základních organizacích.

Martin Malý pak informoval členy rady o tom, jak to bude s jízdními výhodami pro ně v příštím roce, odpověděl na některé dotazy a poděkoval celé radě za jejich práci pro seniory, popřál všem pevné zdraví a hezké prožití Vánoc. Již na začátku jednání přišel členům v zastoupení místopředsedy OSŽ pro správu majetku Martina Vavrečky jménem společnosti Pacifik, a. s., popřát organizační pracovník OSŽ Petr Nárožník.

Dalším hostem byl pak vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík. Hovořil o přípravě II. ročníku seniorských sportovních her, které by se uskutečnily opět v Rajeckých Teplicích ve dnech 28. 8. - 30. 8. 2018. Už v lednu - 10. 1. 2018 - se bude konat první organizační schůzka s tím, že v návrhu je účast osmi družstev a také účast jednoho družstva slovenských kolegů. Tady se diskutovalo o možnosti, že by startovné za účastníky mohla uhradit jejich vysílající ZO, a také o možnosti, že by se těchto her mohli zúčastnit i rodinní příslušníci startujících. Výběr všech účastníků pak bude věcí RRS.

I v příštím roce bude nabídka rekreačního pobytu pro seniory v RZ Orion v Řecku, a to pro minimálně dvacet rekreantů v termínech od 4. do 19. 6. Místopředseda RRS Karel Hybš připravuje zájezd pro seniory, cestu přes řadu německých měst do Rakouska s odjezdem a návratem do Železné Rudy, kde by bylo zajištěno i ubytování, a očekává, jaký bude zájem o tuto nabídku. Poslední letošní jednání RRS mělo už slavnostní předvánoční atmosféru a po jeho oficiálním skončení pak všichni společně poseděli a diskutovali. Popřát všem přišel i bývalý předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. K pěkné atmosféře přispěli sami členové a zejména ženy, nabídkou vlastní produkce, množstvím výborného vánočního pečiva.

Miroslav Gloss


 

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor