Téměř monotematické bylo poslední letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 13. prosince za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku). V době vrcholícího kolektivního vyjednávání nebylo ani možné očekávat jiný průběh: hlavním úkolem tohoto jednání totiž bylo určit kolektivním vyjednavačům mantinely pro další jednání. Jak uvedl předseda podnikového výboru (PV) Vladislav Vokoun, základní text kolektivní smlouvy je velmi zdařilý, v době jednání PV však ještě zůstalo několik rozporů, z nichž tím zásadním je nárůst mezd.

Členové PV proto postupně prezentovali své názory na výši nárůstu, kterou je třeba požadovat, a po delší diskusi se dohodli na požadované výši včetně dalšího postupu pro případ, že by zaměstnavatel na tyto požadavky nepřistoupil. V takovém případě by bylo zároveň svoláno mimořádné jednání PV OSŽ při ČD, a. s.
Tajemník PV Antonín Leitgeb podrobně seznámil členy PV s obsahem dosud dojednaného textu podnikové kolektivní smlouvy s akcentem na změny a novinky a zodpověděl dotazy k jednotlivým oddílům PKS.

Podnikový výbor dále projednal pokyn ředitele odboru personálního k distribuci srážek odborových příspěvků – jde o změny z důvodu nutnosti zabezpečení ochrany osobní ch dat zaměstnanců ČD. Měsíční sestavy srážek odborových příspěvků ze ZO budou zasílány z Ústředí OSŽ.
V další části jednání byly projednány některé organizační záležitosti a členové PV byli mimo jiné vyzváni k zasílání podnětů pro centrální akce BOZP. Po skončení jednání následovala slavnostnější část jednání – společné setkání se členy PV OSŽ ČD Cargo.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 331 hostů a žádný gestor