Jak již bylo na webu OSŽ zveřejněno, mimořádná podniková konference zvolila 6. prosince v Praze do čela Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC Petra Štěpánka. Druhým kandidátem na tuto funkci byl nový tajemník PV Dušan Richter. Ten se ale před vlastní volbou kandidatury vzdal, proto byl nový předseda PV zvolen veřejnou volbou. To ale nebyla jediná volba na této konferenci. Vzhledem k tomu, že Mgr. Martin Malý jako předseda PV zastupoval i zaměstnance řízení provozu v SŽDC, bylo potřebné zvolit nového tajemníka PV ke stávajícímu tajemníkovi Miloši Palečkovi.

Na konferenci se představili dva kandidáti na tuto funkci. Jan Rychnovský, předseda ZO OSŽ žst. Heřmanův Městec a člen Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Hradec Králové a Miroslav Maincl, který zastupuje PO Břeclav a je členem výboru při OŘ SŽDC Brno. Podle schváleného Volebního řádu proběhla tajná volba, kdy 67 přítomných delegátů, členů Republikové rady a stávajících členů PV, (pouze za řízení provozu) zvolilo 49 hlasy Miroslava Maincla tajemníkem PV za řízení provozu. Pro druhého kandidáta na tuto funkci Jana Rychnovského hlasovalo 18 delegátů konference.

Konference také přijala návrh, aby v případě, že by jeden ze současných tajemníků PV (za řízení provozu) skončil v této funkci, nastoupil by na jeho místo automaticky druhý z kandidátů, který ve volbě neuspěl. Touto konferencí také své působení ve funkci tajemníka PV ukončil Adolf Hradílek, který v PV zastupoval infrastrukturu. Za dlouholetou práci mu poděkoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a také nastupující předseda PV Petr Štěpánek, který s Adolfem Hradílkem řadu let pracoval a jak řekl, mnohému se od něj také naučil. Adolf Hradílek pak poděkoval všem za spolupráci a mimo jiné řekl: „Snažil jsem se tuto funkci dělat poctivě, s některými kolegy z řízení provozu jsme se často dohadovali, dnes je ale potřeba, abychom všichni vystupovali jednotně. Zároveň děkuji i hospodářskému vedení SŽDC, že jsme se vždy snažili společně najít rozumnou a přijatelnou cestu.“ Přijetím usnesení pak řídící jednání Miloš Paleček ukončil jednání konference s tím, že pokračovat budou jednání obou Republikových rad OSŽ SŽDC.

Jejich jednání zahájil a vedl Petr Štěpánek. Slovo dostal generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý, který se konference zúčastnil spolu s personálním ředitelem SŽDC Ing. Pavlem Kouckým a Bc. Jitkou Dolejšovou. Ten v úvodu poblahopřál všem nově zvoleným funkcionářům PV a také novému předsedovi OSŽ. Poděkoval také přítomným a všem zaměstnancům za jejich práci. Vyjádřil i přání, aby byla do konce roku podepsána nová kolektivní smlouva a hovořil pak o tom, co čeká státní organizaci SŽDC v příštím roce. Zmínil se o novém segmentu, kterým je v SŽDC správa majetku a o střednědobém plánu do roku 2022, který se týká převáděných nádraží. „Přál bych si, aby ten rekordní rok 2016, kdy bylo na provozuschopnost tratí vynaloženo 12,5 miliardy korun, šel lehce stoupající cestou nahoru tak, aby se dala řádně provádět údržba tzv. evropských tratí, koridorových tratí, protože tyto tratě stárnou. Zároveň bych si přál, aby naše tratě byly provozuschopné pro všechny dopravce, tak jako je tomu ve vyspělých zemích Evropy,“ řekl Ing. Surý.

Předseda OSŽ Martin Malý pak obsáhle a podrobně vysvětloval, kam dospělo kolektivní vyjednávání, na čem je shoda a co ještě zůstává k řešení. Jeho výklad doplnil Ing. Koucký, kdy mimo jiné řekl, že jsme změnili strukturu fungování, návrh zaměstnavatele v PKS nebyl restriktivní a „ve hře“ je 4,4% mzdový nárůst. Na jeho slova poté reagoval generální ředitel SŽDC, který řekl, že je možné se bavit o 5% mzdovém nárůstu. Ing. Surý pak odpověděl na otázku, zda se chystá zvýšení poplatků za použití dopravní cesty. Zvýšení poplatků za použití dopravní cesty by v osobní dopravě znamenalo, že by na některých tratích osobní doprava zmizela a v této chvíli, můžeme odpovědět, že ne, sdělil Ing. Surý.

O příspěvku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR pojištěnci při ozdravném pobytu informoval člen Správní rady ZPMV ČR Petr Toman. Pak následovalo množství diskusních připomínek na téma potřeby výraznějšího navýšení mzdového nárůstu, ozvaly se i hlasy, které navrhovaly radikálnější postup a zaznělo také varování, že mimořádná odměna zaměstnancům (2000 Kč) a nově zaváděný příspěvek pro získání nových zaměstnanců, nezabrání odchodu zaměstnanců, kteří považují svoji mzdu za příliš nízkou ve srovnání s tím, kolika procent mzdového nárůstu se dostalo mnoha státním zaměstnancům. K tématu mezd vystoupila opakovaně řada přítomných a reagoval jak generální ředitel SŽDC, tak Ing. Koucký, tak i předseda OSŽ Martin Malý a vydalo by to na samostatný článek. Vyústěním obsáhlé diskuse a odpovědí na zásadní otázku Martina Malého, co doporučí účastníci dnešního jednání kolektivním vyjednavačům, bylo přijaté usnesení, kdy pro něj hlasovalo 129 ze 132 přítomných členů Podnikového výboru a obou Republikových rad OSŽ SŽDC, a které již bylo na webu OSŽ zveřejněno (více v článku Mimořádná podniková konference OSŽ SŽDC zvolila Petra Štěpánka předsedou podnikového výboru).

Miroslav GlossPrávě přítomno: 290 hostů a žádný gestor