V areálu provozního střediska oprav v dílnách pro opravu vozidel (DPOV) Nymburk, které organizačně spadají pod České dráhy, DPOV, a. s., Přerov, bylo v pátek 23. února slavnostně otevřeno pracoviště rekonstruované kovárny. Sloužit bude učňům nymburské odborné školy a odborného učiliště k výcviku na profese, které budou moci později využít při práci na železnici. Jak připomněl garant tohoto projektu ze strany DPOV, a. s., Ing. Ctirad Pinkas, Ph.D., nedostatek elektromechaniků, elektrikářů, zámečníků, obráběčů kovů a dalších profesí v dílnách DPOV trvá již několik let. Podnik se proto snaží i touto cestu o nápravu k lepšímu stavu. Slavnostního otevření kovárny a přestřižení pásky se zúčastnili (na snímku zleva) ředitel SOŠ s SOU Nymburk Ing. Jiří Hubálek, předseda představenstva DPOV, a. s., Ing. Roman Kott, člen představenstva Českých drah, a. s., Ing. Miroslav Kupec a starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.

Jak připomněl v úvodním projevu Ctirad Pinkas, nymburská SOŠ a SOU vznikly z původního železničního učiliště, které patřilo v době svého vzniku před více než sedmdesáti lety k největším železničním učilištím tehdejších ČSD. „Právě historické vazby na zdejší školu a učiliště nás vedly ke vzniku tohoto projektu, který hodláme dále rozvíjet,“ vysvětlil prvopočátky myšlenky, jak přilákat mladé lidi k práci na železnici. Jeho slova doplnil ředitel SOŠ a SOU Jiří Hubálek, který potvrdil snahu školy a učiliště o výuku mladých odborníků s uplatněním na železnici. Rovněž Roman Kott, Miroslav Kupec a Pavel Fojtík přivítali tento projekt, který by měl nastartovat zlepšení v oblasti výuky mladých kvalifikovaných odborníků pro práci v železničních dílnách a opravnách.
Nedostatek mladých lidí o učňovské profese se netýká jen nymburských dílen, ale je všeobecným trendem v současném školství a potvrdit ho mohou železniční dílny a depa prakticky v celé republice. Hledání cest, jak tento nepříznivý trend zvrátit, je proto velice důležité. Obnovená kovárna v areálu DPOV Nymburk, která vznikla v rámci první etapy realizace společného projektu Centra praktického vzdělávání, je první vlaštovkou spolupráce v tomto směru.
Pracoviště kovárny je vybaveno původním bucharem, stále spolehlivě sloužícím, a čtyřmi novými výhněmi, které může využívat současně osm učňů. Učni se zde budou učit základy sváření za tepla, kalení, popouštění a další kovářské práce.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 231 hostů a žádný gestor