V Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží, se ve čtvrtek 22. února uskutečnilo jednání členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Jednání moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová, která v úvodu přivítala hosty: Vladislava Vokouna, I. místopředsedu OSŽ a prezidenta ČZS FISAIC, Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ, a Bc. Kateřinu Vokounovou, která tvoří webové stránky FISAIC. Jednání se zúčastnilo několik desítek členů Českého zemského svazu FISAIC.

„Jsem rád, že se vás zde sešlo tolik; je to důkaz o tom, že FISAIC funguje,“ řekl v úvodu Vladislav Vokoun a vyzvedl některé zajímavé aktivity uplynulého roku, ať již to byla mezinárodní soutěžní přehlídka v oboru film a video, na níž v říjnu 2017 v Berouně získali čeští filmaři 4 bronzové medaile a 3 diplomy FISAIC, či akce pro mladé – letní youtuberský tábor, který vzbudil velký ohlas. Připomněl, že se FISAIC zapojí do oslav 100 let Československých státních drah, které vyvrcholí v září v Českých Budějovicích, a také společných oslav se slovenskými kolegy v Rajeckých Teplicích začátkem srpna letošního roku.

Ing. Ondřej Šmehlík na několika číslech dokladoval vzrůstající zájem o aktivity FISAIC: v roce 2015 se akcí FISAIC zúčastnilo 343 lidí, v roce 2016 již 497 lidí a v loňském roce to bylo dokonce již 604 lidí. Podle jeho slov tedy přechod FISAIC pod Odborové sdružení železničářů aktivitám jednotlivých skupin velmi svědčí. „FISAIC se začíná dostávat do širšího povědomí,“ dodal Ing. Šmehlík.

Bc. Kateřina Vokounová představila některé novinky na webových stránkách FISAIC (www.fisaic.cz), především tu, že stránky jsou propojeny s webem OSŽ; časem by podle jejích slov měl přibýt i „proklik“ na České dráhy. Jak dále uvedla, nový, vylepšený plán stránek poskytuje větší možnosti pro jednotlivé skupiny. Vyzvala proto zástupce zájmových skupin k větší aktivitě a spolupráci s webmasterem tak, aby byly stránky co nejživější a nejzajímavější.

Ing. Jarmila Šmerhová poté přednesla informaci z jednání prezidia FISAIC, které se konalo počátkem září 2017 v jihobavorském Bad Tölz za účasti 16 členských národních svazů. Českému zemskému svazu zde patřila velká pozornost a ocenění, mimo jiné za zorganizování letního tábora pro mladé youtubery. Kladně bylo hodnoceno i spojení s odborovou organizací.

Důležitou součástí jednání byly i informace o činnosti jednotlivých skupin a příprava plánu akcí na rok 2018. V Českém zemském svazu působí skupiny výtvarného umění, film a video, kreativních ručních prací, fotografů, literátů, filatelistů, modelové železnice, radioamatérů a esperantistů. Jejich zástupci na jednání prezentovali nejdůležitější akce a aktivity uplynulého roku. Podrobněji se o akcích jednotlivých skupin můžete dočíst na webu FISAIC, o některých z nich průběžně informujeme i na stránkách Obzoru či na webových stránkách OSŽ.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 497 hostů a žádný gestor