Republiková rada seniorů OSŽ tak reagovala na svém jednání 22. března v Praze na rozhovor s prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem v Obzoru č. 6, který hovoří o významu Podpůrného fondu OSŽ a potřebě solidarity s těmi členy, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Všichni členové RRS také každoročně přispívají stokorunou do tohoto fondu. Předseda RRS Kurt Mužík pak v rámci kontroly plnění úkolů sdělil, že bude jako člen kolegia Rady seniorů ČR jednat o možnosti postavení soutěžního družstva seniorů OSŽ na celostátní sportovní hry seniorů, které RS ČR pořádá v Olomouci ve dnech 16. až 19. července. Vlastní sportovní hry seniorů OSŽ proběhnou letos v Rajeckých Teplicích na Slovensku a přihlášky družstev je nutné zaslat do 17. července. Tady se očekává, že zájem bude značný a zřejmě nebude možné vyhovět všem přihlášeným.

O novém informačním systému na webových stránkách seniorů informoval Karel Hybš. Jedna část by se měla věnovat dění v klubech seniorů, tady vyzval členy k dodávání aktuálních informací, v jiné části budou nabídky rekreačních možností, tipy na výlety a vycházky, v jakési retrospektivě by zde měly být obrazové soubory, které připomenou akce, jednání a setkání seniorů, které se v minulosti uskutečnily.

Prvním hostem jednání RRS pak byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobně věnoval vývoji kolem jízdních výhod. Hovořil o Opatření č. 7, které se týká aktualizace údajů IN karty a možnostech držitele jízdních výhod, pokud bude chtít využít k cestování tzv. komerčních vlaků. „Může být problém pro důchodce, že nebude vědět, jestli je pro účely jízdních výhod veden u SŽDC, nebo u Českých drah, a to si musí zjistit,“ zazněly hlasy z řad členů RRS. V současné době se nás řada seniorů ptá, co mají dělat. Bojí se, aby něco nezmeškali, je to pro ně dost necitlivé, že si musí ověřit, kam vlastně patří, a mohou se dost nachodit, zaznělo také. Držitel jízdních výhod si také musí zvážit, co bude pro něj výhodnější, jestli si uhradit roční cenu za IN kartu, ať už s časovým příplatkem na komerční vlaky, nebo bez něj, nebo využít avizované 75% slevy za jízdenku, která má vstoupit v platnost už v červnu letošního roku, dodal Martin Malý. Informoval pak i o jednání tripartity 14. 3., která se mimo jiné zabývala dalším zvýšením důchodů od 1. 1. 2019.

Dalším hostem jednání byl první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ten hovořil o současné situaci na železnici, problematice avizovaného rušení dep kolejových vozidel, kde sdělil, že zaslal dopis generálnímu řediteli ČD, aby byl tento proces zastaven. Negativní stanovisko k tomuto kroku zaujal i Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Ocenil i aktivitu předsedy ZO Česká Třebová Zdenka Jindry a jeho jednání s hejtmanem Pardubického kraje panem Netolickým. Řekl také, že vítá záměr poskytnout 75% slevu na jízdné u vlaků i autobusů, využitím těchto dopravních prostředků se sníží riziko přeplněných vlaků, což je lepší opatření, než bylo přijato na Slovensku.

O nedobré situaci v Radě seniorů ČR pak mluvil Kurt Mužík, kde jsou personální problémy a obavy s financováním Krajských rad seniorů, také v souvislosti s tím, že Svaz důchodců odchází z RS ČR (Krajské rady seniorů jsou smíšené a složené jak z členů odborových svazů, tak členů RS ČR a Svazu důchodců ČR). O posledním jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC informoval Miroslav Gloss, dále o změnách ve vedení podniku a také o dopisu ze ZO OSŽ Všetaty, který byl zaslán PV k jednání 29. 3., a vyslovuje nesouhlas s dosaženou výší mzdového nárůstu v PKS na rok 2018. Poslední informace na jednání RRS se týkala výjezdního zasedání rady do Železné Rudy a termínu, který teprve bude upřesněn podle kapacitních možností RZ Ostrý.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 460 hostů a žádný gestor