Další pravidelné zasedání Ústředí OSŽ, které moderoval místopředseda Radek Nekola, proběhlo ve středu 21. 3. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Po nezbytné kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání. V jejich úvodu informoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun o událostech posledních dnů, týkajících se vyjednávání Českých drah s kraji o základní dopravní obslužnosti po roce 2019, jízdních výhod a opravárenství (oddělení provozu a údržby).

„České dráhy momentálně jednají se státem a s kraji na téma, co bude po roce 2019. Situace se (od posledního jednání Ústředí OSŽ) příliš nezměnila,“ uvedl Vladislav Vokoun s tím, že zhruba třetina krajů chce s Českými dráhami pokračovat i po roce 2019, třetina se zatím ještě nerozhodla, a třetina chce dopravce soutěžit. „Tak tomu je v případě Jihomoravského kraje, který bude čerpat dotace z programu OPD II na nákup vlastních kolejových vozidel a je otázkou, zda je v době soutěže bude mít k dispozici,“ uvedl Vokoun. „Nejsložitější situace je tedy v Jihomoravském kraji, v Jihočeském kraji je zase situace podivná zejména v souvislosti se snahou GW Train Regio navýšit výkony. Dokud ale nemáme na stole smlouvy, tak jde o virtuální realitu. Jednání se dále vedou a doufejme, že kraje dospějí k závěru, že České dráhy jsou nejlepší,“ shrnul.
Vladislav Vokoun zmínil i problémy „obslužnosti“ – budoucnosti osobních pokladen (stát chce údajně objednat provoz 150 konkrétních přepážek, což OSŽ nepovažuje za rozumný krok) a především pak jízdní výhody, tedy téma, které se i na jeho vkus „přespříliš táhne“. „Stále dolaďujeme systém pro rok 2018. Každopádně je téměř definitivní, že od 1. května začne prolongační období. Do té doby platí vše, co platilo dosud,“ uvedl Vokoun.

V této souvislosti Vokoun zmínil i stále pokračující (a zatím neuzavřené) jednání Českých drah se SŽDC na téma prodeje jízdenek výpravčími. „Kdyby si lidé nevypichovali oči, tak to fungovalo bez problémů dál. Takže jednání se vedou a hledá se nějaká zjednodušená forma prodeje jízdenek. Pokud mám informace, tak je z obou stran snaha a chuť v tom (v prodeji jízdenek výpravčími) pokračovat,“ uvedl. Vladislav Vokoun se podrobně věnoval i třetímu problému – opravárenství: „Je vůbec rozumné dělat převratné kroky v opravárenství v situaci, kdy končí desetileté smlouvy? A za druhé, je to zásadní krok, který poznamená mezilidské vztahy. Při podobných krocích v minulosti to vždy dopadlo tak, že na druhý den se ti lidé tváří, jako když už včera spolu nedělali,“ prohlásil Vokoun a dodal: „Ale zatím jsme k restrukturalizaci opravárenství viděli jednu, dvě stránky, do dneška nikdo neví, jak by to mělo ve finále vypadat. I proto jsme dopisem, jako Podnikový výbor OSŽ při ČD, vyzvali Představenstvo Českých drah, aby to přehodnotilo (4. 4. se sejde Představenstvo ČD se zástupci OSŽ, předsedy z odvětví DKV).“

V bloku informací k „jízdnému za 25 % pro seniory a mládež“ dále Vladislav Vokoun zmínil, že zástupci OSŽ přesvědčovali ministerstvo dopravy o posunutí termínu spuštění na prosinec, ale pan premiér prý na červnovém termínu trvá.

Na SŽDC podle slov předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého již proběhla diskuse o tom, jakým způsobem budou osloveni senioři SŽDC před prolongačním obdobím. „SŽDC zpracovala informaci pro své seniory, ten dopis jsme viděli dnes, a jsou jím vyzváni, aby se v době do konce května dostavili na personální pracoviště OŘ v otázce příplatku na komerční vlaky,“ řekl a na téma 75% slevy na jízdném ve vlacích a autobusech dodal, že to bude pochopitelně na zvážení každého důchodce, jakou možnost využije. „SŽDC ale nebude dokupovat příplatek na komerční vlaky rodinným příslušníkům důchodců,“ dodal Martin Malý a dále mimo jiné informoval o plenárním zasedání tripartity.

Místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o probíhajícím kolektivním vyjednávání u TSS o změnách v PKS. „V ostatních společnostech, které spadají pod NeRV OSŽ, jsou uzavřeny PKS, které jsou oboustranně plněny,“ uvedla s tím, že na základě požadavku ZO OSŽ Pars nova Šumperk se 8. 3. 2018 uskutečnila schůzka za účasti vedení NeRV OSŽ, předsedy OSŽ a místopředsedy pro správu majetku, který tuto schůzku inicioval. „Na tomto neformálním jednání zástupci ZO OSŽ Pars nova Šumperk požadovali návrat pod NeRV (Nedrážní republikový výbor), byla zde dohodnuta také mimo jiné účast zástupců Pars nova Šumperk na jednání NeRV OSŽ dne 20. 3. 2018. Musím ale konstatovat, že zástupci ZO OSŽ Pars nova Šumperk se plánovaného jednání, bez omluvy, nezúčastnili. Víc k této záležitosti nemám co dodat.“

Místopředseda OSŽ Radek Nekola mluvil o schůzce v rámci ETF (ve smyslu úprav evropské směrnice o certifikaci opravárenských společností na systém ECM). „Nákladní vozy už v tomto režimu fungují, od roku 2019 by to mělo platit i pro osobní vagony a lokomotivy,“ poznamenal. Dále pak informoval o pracovní schůzce s kolegy ze Slovenska (Společnost ČD Cargo vytvořila na Slovensku dceřinou společnost, která dostala do vínku lokomotivy a vozy) i o hospodářském vývoji ve společnosti ČD Cargo, o jízdních výhodách, či o restrukturalizaci jednotlivých vozových zásilek.

Závěr informací ze zásadních jednání patřil Petru Štěpánkovi, místopředsedovi OSŽ, který informoval o posledních personálních změnách u společnosti SŽDC, jak na pozici generálního ředitele, tak i na oblastních ředitelstvích v Plzni, v Hradci Králové a v Praze.

Ve druhé části jednání členové Ústředí OSŽ schválili inventarizaci majetku k 31. 12. 2017 (včetně dokončení inventarizací na Hotelu Ostrý a Lesní chata po skončení zimní sezony), v bodu Organizační záležitosti projednali novelizaci (změny a úpravy) některých dokumentů OSŽ, především Organizačního řádu OSŽ s přílohami (Organizační struktura po VII. sjezdu OSŽ, Stanovení pravomocí odborových orgánů a organizační jednotky OSŽ, Delegační list zástupce ZO OSŽ do Výboru OSŽ), a také schválili novelizované znění Řádu právní pomoci OSŽ a Statut Podpůrného fondu OSŽ.

Členové Ústředí OSŽ vyjádřili souhlas s prodejem nemovitých věcí, ve zkratce pak o činnosti Revizní komise (RK) OSŽ informovala její předsedkyně Barunka Balážová (členové RK OSŽ budou napříště při kontrolách vybaveny delegačními listy)

V závěru jednání pak člen Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) 211 Petr Toman informoval (na snímku) členy Ústředí OSŽ o tom, že byla podepsána smlouva se SŽDC, ČD a ČD Cargo o čerpání příspěvku až do výše 1500 Kč na léčebné procedury nad rámec KOP pro pojištěnce ZPMV.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor