OBZOR ke stažení

V Praze, v sídle OSŽ v Domě Bohemika, se ve středu 4. dubna uskutečnilo historicky první setkání celostátního Výboru předsedů OSŽ DKV při PV OSŽ, ČD, a. s., se zástupci vedení Českých drah v čele s předsedou představenstva ČD Pavlem Krtkem (na snímku vpravo s Miroslavem Kupcem). Jediným bodem jednání byla reorganizace opravárenství ČD, a. s., která v uplynulých měsících rozbouřila diskusi o krocích, které hodlá vedení ČD provést v současných DKV.

Pavel Krtek v úvodu vysvětlil, že reorganizace vychází z usnesení EU, zpracovaném ve 4. železničním balíčku, v němž je kladen tlak na zviditelnění a zefektivnění nákladů na provoz a údržbu. „Také objednatelé vlakové dopravy chtějí vidět transparentně náklady na provoz,“ zdůraznil. Dodal současně, že nejcennějším kapitálem jsou lidé – zaměstnanci, odborně vzdělaní a loajální podniku.
Na slova Pavla Krtka reagoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Neříkáme ne, ale chceme jiný postup, než byl zvolen, kdy se obrazně řečeno začíná od střechy místo od základů,“ reagoval na kroky Českých drah, vedoucí k odčlenění provozu a údržby.
Miroslav Kupec, člen představenstva ČD, zodpovědný za organizační změny v DKV, zopakoval důvody, které k těmto změnám vedou. „Zásadním kritériem jsou co nejnižší náklady, což je možné pouze tehdy, budou-li provoz a údržba řízeny z jednoho centra“. Odmítnul dále názory, že reorganizace je prvním krokem k tomu, aby bylo opravárenství vyvedeno od Českých drah. „Chceme vytvořit jeden velký a fungující opravárenský komplex, k čemuž máme k dispozici naprosto unikátní síť opraven v celé síti Českých drah. Kolaps opravárenství v žádném případě nehrozí!“ zdůraznil. Dále Miroslav Kupec vysvětlil další postup ve věci odčleňování provozu od údržby. Od 1. července budou postupně rušena jednotlivá DKV, namísto nich vzniknou tři centra údržby a tři centra provozu. „K 1. lednu 2019 bude tento proces ukončen a vzniknou tři nové organizační složky, mezi nimi správa a údržba kolejových vozidel a provoz kolejových vozidel, včetně organizační složky zařízení služeb a depa historických kolejových vozidel.“
Na slova Miroslava Kupce reagovali přítomní předsedové řadou dotazů, v nichž kritizovali neustálý nedostatek konkrétních informací, týkajících se reorganizace, přičemž zmiňovali nejistotu, šířící se z toho důvodu mezi zaměstnanci podniku. Poukazovali také na to, že změny povedou k nutnosti dojíždění, což mnozí zaměstnanci odmítnou a dráhy tak přijdou o kvalitní a nedostatkové zaměstnance v opravárenství. I z dalších dotazů bylo patrné, že informace o změnách v depech (včetně provozních pracovišť a provozních jednotek), především pak o záměrech s rušením, či omezováním provozu v některých z nich, jsou nedostatečné.
Na dotazy průběžně odpovídali Miroslav Kupec, Rostislav Novák a také Ivo Veselý, personální ředitel ČD. Podle jejich slov jsou probíhající změny dobře promyšlené a při jejich realizaci by nemělo dojít k zásadním problémům. "Diskuse stále probíhá," podotknul Miroslav Kupec.
Po dvouhodinové debatě se vedení ČD rozloučilo a celostátní výbor předsedů pokračoval v jednání zhodnocením návštěvy managementu Českých drah. V přijatém usnesení žádají členové výboru zastavení kroků, vedoucích k fyzickému oddělení provozu od údržby a požadují předložení konkrétní mapy, z níž by bylo zřejmé rozdělení jednotlivých pracovišť v nové organizační struktuře. „Ta by měla sloužit jako podklad ke konkrétní diskusi o tom, jak bude vypadat nová struktura opravárenství a provozu,“ řekla na závěr tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 176 hostů a žádný gestor