OBZOR ke stažení

Tímto výrokem zahájil blok svých informací z mnoha jednání a také pracovních cest předseda OSŽ Mgr. Martin Malý na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 25. října 2018, tentokrát bez účasti zástupců zaměstnavatele (ilustrační snímek byl pořízen na zářijovém zasedání podnikového výboru). „Aktuální prioritou je v současné době kolektivní vyjednávání a také to, jak budou zajištěny finanční prostředky na případný nárůst mezd. U SŽDC jsou dva významné zdroje financování, jedním z nich je příjem za použití dopravní cesty a druhým jsou prostředky ze SFDI. Vzhledem k tomu, že příjem z poplatků za dopravní cestu stagnuje, případný mzdový nárůst je dnes otázkou jednání se SFDI. Tuto věc jsme otevřeli na úrovni vlády na půdě tripartity už v době, kdy probíhala počáteční jednání, která nakonec vedla k vyslovení důvěry vládě, když jsme opakovaně dávali své připomínky za OSŽ ke kapitole ´doprava´ s tím, že SŽDC bude potřebovat prostředky na pokrytí nárůstu mezd,“ uvedl Martin Malý.

Dále pak Martin Malý uvedl argumenty, kterými byla zdůvodněna potřeba vyššího přídělu finančních prostředků na mzdy, zejména pro řadu klíčových povolání, která stále víc chybí, jsou vyhledávána na trhu práce a firmy je přetahují za vyšší mzdy. Podle něj měl pro tyto argumenty premiér Andrej Babiš pochopení. Předseda OSŽ pak informoval o řadě dalších jednání, zejména účasti na několika jednáních tripartity, kdy byly tyto požadavky opět prezentovány. Na dvou z nich došlo také k zásadní názorové konfrontaci s ministryní financí a premiérem, kdy bylo opět ze strany OSŽ argumentováno i tím, že k výraznému nárůstu mezd u SŽDC by mělo dojít odůvodněně a diferencovaně, nikoli plošně, ale ze strany premiéra a ministryně financí bylo opakovaně kontrováno, že problematika čerpání prostředků ze SFDI na mzdy SŽDC nepatří na jednání tripartity, ale je především záležitostí jednání odborů s vedením SŽDC, nebo potažmo s ministrem dopravy. Udělat v této chvíli jakýkoli závěr je tedy předčasné a kolektivní vyjednávání nebude jednoduché. Jít cestou navýšení mzdy stejným procentem všem zaměstnancům podle jeho názoru ale ze strany zaměstnavatele nebude akceptováno.

Martin Malý pak podal informaci o zahraničních pracovních cestách, které v poslední době absolvoval, o návštěvě Gruzie na pozvání předsedy gruzínských železničních odborů, o setkání s generálním ředitelem gruzínských železnic a účasti na kongresu ITF v Singapuru. (podrobné informace vyšly na webových stránkách OSŽ). Na závěr tohoto bloku potom uvedl: „Abych předešel dotazům některých podezřívavějších kolegů, tak ano, do Singapuru se mnou cestovala i moje manželka, protože v průběhu týdenního pobytu byl pro účastníky kongresu plánován i určitý časový prostor pro prohlídky tohoto turisticky zajímavého místa. Nicméně veškeré s tímto související zvýšené náklady (tj. další letenku, doplatek za ubytování a služby v hotelu pro manželku a také veškerou další útratu) jsme si samozřejmě platili sami.“

O jednání Ústředí OSŽ podal informaci tajemník PV Miloš Paleček. Volby do DR ČD, a. s., proběhnou 13. - 15. 11., celkem jsou čtyři kandidáti, z toho za OSŽ jsou dva kandidáti. 30. 10. pak začíná u Českých drah kolektivní vyjednávání; na ČD Cargo volby do Dozorčí rady se šesti kandidáty právě probíhají (výsledky jsou na webu OSŽ).

K navýšení počtu pojištěnců (za SŽDC) o osm tisíc oproti loňsku došlo u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (MVČR). Na webu OSŽ (i v Obzoru) pak bude zveřejněna informace o čerpání prostředků z Podpůrného fondu.

Na jednání odborových centrál 15. 10. byl zaměstnavatelem předán návrh PKS na rok 2019, následně bylo k tomuto návrhu vypracováno společné stanovisko odborových centrál (OC), které dostane zaměstnavatel (jaké změny jsou obsaženy v návrhu zaměstnavatele v PKS, najdete také na webových stránkách OSŽ). Na jednání OC byli také účastníci informováni o organizační změně, která by měla nastat od 1. 1. 2019 a týká se segmentu řízení provozu u OŘ, kdy ze současných pětatřiceti provozních jednotek má zůstat dvacet tři jednotek. Dále uvedl řadu personálních změn na úrovni GŘ, ale i u oblastních ředitelství. Řada dotazů členů PV pak reagovala na informaci o vydaném opatření k prolongaci jízdních výhod.

Další diskuse se týkala kolektivního vyjednávání, možností podávat návrhy k jednotlivým kapitolám v nové PKS. Tady je samozřejmě časově nemožné v průběhu vyjednávání dělat výjezdy do základních organizací. Všechny ZO, ale i řadoví členové měli možnost prostřednictvím svých zástupců ve Výborech při OŘ a v PV podávat písemné návrhy. Proběhla také jednání Republikových rad, kde se tyto věci řešily. V diskusi se také hovořilo o zveřejňování informací z kolektivního vyjednávání a dohodě mezi OC vydávat jednotné výstupy.
Posledním tématem jednání byla nominace pěti posluchačů (plus 1 náhradník) na odborové školení funkcionářů, které zahrnuje řadu odborných kapitol, včetně podnikové ekonomiky v rozsahu 65 hodin v jednotlivých měsících příštího roku.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 192 hostů a žádný gestor