Na jednání předsednictva Rady seniorů (RS) ČR v Praze 15. - 16. října, kterého se zúčastnila i předsedkyně Asociace krajů ČR a karlovarská hejtmanka Mgr. Jana Mráčková Vildumetzová, přislíbila karlovarská hejtmanka pomoc při založení Krajské rady seniorů, už jen proto, že tento kraj je jediný, kde dosud neexistuje. V reakci na její příslib požádal předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes, aby společenské organizace sdružující seniory sdělili jména lidí, kteří by je v této budoucí radě zastupovali. To byla jedna z mnoha informací, které členům Republikové rady seniorů OSŽ na jejich jednání v Praze 29. října sdělil místopředseda RS ČR a zároveň místopředseda RRS OSŽ Alois Malý.

Hovořil dále o setkáních členů kolegia RS ČR s ministry vlády ČR, mimo jiné o setkání s ministrem zdravotnictví, kde se hovořilo o možnosti při zdravotních prohlídkách seniorů řidičů, kteří hradí v různé výši poplatky za zdravotní prohlídku a přitom zároveň absolvují periodické prohlídky, redukovat tuto prohlídku a posouzení způsobilosti pro řízení vozidla na jedinou prohlídku, protože úkony jsou v podstatě shodné. O záměrech MPSV, které by měly vést ke skoncování tzv.„byznysu s chudobou“ a řadě kroků, které má MPSV předložit na jednání vlády, se rovněž hovořilo na setkání předsedy RS ČR a členů kolegia s některými ministry.

Členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém jednání 29. 10. přivítali prvního hosta, Miroslava Kaprálka, pracovníka Mezinárodního oddělení OSŽ, který je informoval o tom, co se chystá v příštím roce ve spolupráci s ČD travel v rekreačních pobytech a které z nabídek zahraničních destinací by byly vhodné pro seniory.

Ještě na začátku jednání omluvil předseda RRS Kurt Mužík tři členy chybějící pro nemoc. Dalším pravidelným hostem byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se zúčastnil celého jednání a na závěr popřál i třem členům jubilantům. Předseda OSŽ informoval o všech aktuálních událostech a jednáních OSŽ, pracovních cestách, kterých se zúčastnil, obdobně jako již na webu OSŽ zveřejněném obsahu jednání PV SŽDC 25. 10. Podrobněji se pak věnoval problematice sledování časů výkonů strojvedoucích, možném řešení sledování s pomocí vydané licence strojvedoucího, kdy námi navrhovaný systém sledování podporují i Rakušané. V závěru jednání RRS se členové rady shodli na tom, aby na další jednání byl přizván vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr. Petr Večeř k objasnění současné legislativy, která se týká shromažďování osobních údajů zaměstnanců a členů společenských organizací.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 319 hostů a žádný gestor