OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze v sídle OSŽ v úterý 6. listopadu, a které moderoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka (na snímku), se po nezbytné kontrole plnění úkolů věnovalo pravidelnému bodu - „Informacím ze zásadních jednání“. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý nejprve členy představenstva seznámil s dopisem ministra dopravy Dana Ťoka, v němž ministr reagoval na nedávnou akci na záchranu vlakového personálu. Připomeňme, že šlo o kampaň ETF, k níž se OSŽ připojilo. Ministr v dopise ujistil vedení OSŽ o tom, že si je vědom důležité role vlakového personálu ve vlacích, a vyjádřil příslib, že přítomnost vlakového personálu ve vlacích bude jedním z požadavků při soutěžích na provozování osobní dopravy na železničních tratích (Více v článku Ministerstvo dopravy si uvědomuje potřebnost vlakového personálu v rámci veřejných služeb, které objednává, stojí v dopise ministra dopravy adresovaném předsedovi OSŽ).

I.místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun informoval o blížících se volbách do Dozorčí rady (DR) Českých drah, které proběhnou ve dnech 13. – 15. listopadu 2018. „Apeluji na účast zaměstnanců Českých drah, aby se volby nemusely opakovat,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. Do DR kandidují čtyři zástupci zaměstnanců, z toho dva za OSŽ – Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb. Vladislav Vokoun dále uvedl, že České dráhy žijí přípravou nového grafikonu a samozřejmě i kolektivním vyjednáváním. „Stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele bylo odesláno, 20. 11. se očekává první osobní jednání,“ sdělil Vladislav Vokoun.

U ČD Cargo již volby do dozorčí rady proběhly a skončily úspěchem kandidátů OSŽ – Bc. Marty Urbancové a Radka Nekoly. Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola proto poděkoval všem, kdo přispěli k přípravě voleb, i zaměstnancům ČD Cargo za velmi dobrou volební účast (65 %). Ke kolektivnímu vyjednávání, které bylo u ČD Cargo zahájeno 30. 10. předložením návrhu zaměstnavatele, uvedl jednu zásadní připomínku: „Zaměstnavatel vědomě ohrožuje bezpečnost dopravy,“ řekl Radek Nekola, neboť podle jeho slov zaměstnavatel hodlá obejít institut režijních jízd a chce zavést jízdu strojvedoucích jako „pracovní cestu“. „Jestliže tak postupuje konkurence, neznamená to, že to budeme dělat i my,“ poznamenal Radek Nekola. Ve svém informačním bloku se dále zmínil o návrhu na sjednocení příspěvků na důchodové připojištění do jedné částky a informoval o kompletní obměně managementu ve společnosti Unipetrol Doprava, kde jsou nyní polští zástupci, což znamená ztíženou situaci pro kolektivní vyjednávání.
Vladislav Vokoun i Radek Nekola také komentovali vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka ohledně privatizace ČD Cargo, které proběhlo ve sdělovacích prostředcích. „Představenstvo ČD ani dozorčí rada se ničím takovým nezabývaly, nebylo k tomu žádné oficiální jednání,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. „Ministr těmito vyjádřeními rozhodně nepomáhá ke klidu a stabilitě a bezprostředně to může komplikovat i kolektivní vyjednávání v naší společnosti,“ poznamenal Radek Nekola.

O aktuální situaci v SŽDC, zvláště o kolektivním vyjednávání, informoval Dušan Richter, tajemník PV OSŽ SŽDC. „Zaměstnavatel protinávrh odborových centrál ke kolektivní smlouvě, na základě prvotních kalkulací, označil jako finančně nerealizovatelný,“ řekl Dušan Richter a dodal, že právě probíhá druhé kolo kolektivního vyjednávání (proto předseda PV Petr Štěpánek, ani tajemníci PV Miloš Paleček a Miroslav Maincl nebyli na jednání představenstva přítomni). Dále se zmínil o rozsáhlých personálních změnách ve vedení SŽDC na úrovni GŘ a jednotlivých OŘ a také o jednání komise pro řešení problematiky stejnokrojových součástek a OOPP z 2. 11.2018, kde byl mj. představen nový pracovní oděv pro letní období.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renata Dousková krátce informovala o situaci v některých nedrážních organizacích. Uvedla, že kolektivní vyjednávání bylo zahájeno v AŽD Praha, Skanska a. s., Trilex; v OHL ŽS pokračují personální změny. Zmínila i podnik HMS Louny, o němž se v tisku píše v souvislosti s policejním zásahem, a zdůraznila, že HMS nemá nic společného s firmou Legios LOCO.

V další části členové představenstva schválili pět dávek z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. Vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř přečetl poděkování průvodčí Jany Stejskalové za zastupování u soudu a za práci smluvní advokátky JUDr. Jarmily Pospíšilové.

Členové Představenstva OSŽ se věnovali i hodnocení Akčního dne (4. 10. 2018). „Kampaň můžeme hodnotit pozitivně,“ uvedl Martin Malý s tím, že následná diskuse potvrdila, že kampaň potřebná byla. „Vstoupili jsme do témat, která byla potřeba otevřít. Prostě kampaň se povedla.“ Vladislav Vokoun konstatoval, že většina krajů zatím na kampaň zatím oficiálně nereagovala: „Kraje se možná nechtějí zavazovat, proto nereagují. Zvolily vyčkávací politiku, po skončení vyjednávání o nových smlouvách by možná jejich postoj byl jiný. Já bych to nepodceňoval, ani nepřeceňoval,“ zdůraznil Vokoun. Radek Nekola se zaměřil na vyhodnocení samotné akce: „OSŽ opět dokázalo, že díky síťové působnosti svých odborových organizací takové akce pořádat umí. Nemyslím si, že ta akce byla nějak finančně přemrštěně nákladná, ale kampaň ještě nekončí, je to pořád živý materiál.“

V rámci organizačních záležitostí představenstvo schválilo navrhované rozšíření stávajícího obsahu (o čistou finanční škodu, navýšení pojistné částky a pojistného) „pojištění odpovědnosti“ u Kooperativa pojišťovny (pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli) a účast zástupce OSŽ Radka Nekoly a tlumočníka v řídícím týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce ETF, návrh výpravy na Mezinárodní mistrovství USIC ve sjezdovém lyžování, které se uskuteční ve dnech 3. 2. až 8. 2. 2019 ve Francii, a termíny zasedání P-OSŽ a Ú-OSŽ v roce 2019.

PhDr. Helena Romanova, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, informovala o připravovaném akčním dnu v Bruselu, který se bude konat příští rok v Bruselu, a o pondělní (5. 11.) návštěvě norských odborářů (zástupci pokladních a call-centra) v Praze.

V závěru pak představenstvo vzalo na vědomí informace o možnosti pořízení aktuální verze účetního programu Abra G3 (informace bude předložena na nejbližším jednání Ústředí OSŽ) a rovněž vyslechlo informaci předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové.

Zdeňka Sládková, Michael Mareš
 

Právě přítomno: 313 hostů a žádný gestor