Kromě hlavního tématu jednání – vrcholícího kolektivního vyjednávání – se poslední letošní jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v sídle OSŽ dne 12. prosince, věnovalo také bilancování uplynulého roku, ale i záležitostem, které železnici a její zaměstnance čekají v roce následujícím. Hned v úvodu se předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) vrátil k volbám do Dozorčí rady Českých drah, kam byl za zaměstnance zvolen spolu s tajemníkem OSŽ Antonínem Leitgebem. Oba poděkovali členům podnikového výboru za pomoc při zajištění úspěšného průběhu voleb, neboť účast zaměstnanců byla vyšší, než se očekávalo (54 %).

„V současné době je pro nás samozřejmě prioritou podpis kolektivní smlouvy,“ zdůraznil v rámci bodu „informace za zásadních jednání“ Vladislav Vokoun a dodal, že další jednání budou probíhat ještě téhož dne (12. 12. 2018) v odpoledních hodinách, po skončení zasedání podnikového výboru. „Dohodli jsme se již na 95 % požadavků a obhájili jsme vše, co je v letošní kolektivní smlouvě,“ řekl dále a dodal, že pokud vše půjde podle předpokladů, mohlo by k podpisu kolektivní smlouvy dojít v úterý 18. prosince.

Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že se dne 17. 12. sejde s ministrem dopravy (což byl požadavek odborových centrál vyvolaný posledními událostmi v objednávce dálkové dopravy). Jednání by mělo být ze strany zástupce OSŽ věnováno nerovným podmínkám dopravců na železnici. Vladislav Vokoun uvedl, že OSŽ trvá na přímém zadání pro stávajícího dopravce do doby vyřešení historických zátěží, zajištění rovných podmínek a s ohledem na hrozby zmařených investic. Tajemník PV Antonín Leitgeb k tomuto tématu připomněl, že přímé zadání na provoz na trati Brno – Bohumín proběhlo dle našeho názoru nestandardně.

V další části jednání podal Antonín Leitgeb podrobnou informaci o dosud nasmlouvaných změnách oproti současné kolektivní smlouvě (např. snížení délky týdenní pracovní doby na 37,5 hodin zaměstnancům s rovnoměrným rozvržením pracovní doby, pracujícím v jednosměnném režimu 5 dnů v týdnu, navýšení měsíčních sazeb příplatků za praxi a doplnění 10. pásma, nebo navýšení příplatků za práci v noci, v sobotu a v neděli a další). Podrobné informace najdou zaměstnanci ČD na webových stránkách OSŽ v sekci PV ČD, a. s.

Jednání se za zaměstnavatele zúčastnili JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a Ing. Jitka Kubíková, ředitelka ZAP. Ing. Kubíková, která podala přehlednou informaci o událostech, které zaměstnance ČD čekají v roce 2019 – jde například o příděl pracovních pomůcek, jako jsou SD karty, telefony či vlakové popruhy k „popkám“ pro vlakové čety.

JUDr. Ivo Veselý hovořil o kolektivním vyjednávání a vyjádřil přesvědčení, že se kolektivní smlouvu podaří řádně a včas uzavřít. Ing. Kubíková i JUDr. Veselý poté poděkovali členům podnikového výboru za spolupráci v uplynulém roce a popřáli úspěšný rok 2019.

V závěru jednání se podnikový výbor zabýval některými organizačními záležitostmi, jako je termínový kalendář na rok 2019, školení funkcionářů OSŽ či školení ke kolektivní smlouvě, která by měla proběhnout v podobném rozsahu jako v uplynulých letech. Tajemnice PV Věra Nečasová uvedla, že výše Sociálního fondu pro ZO OSŽ zůstane i v roce 2019 stejná, drobné úpravy budou vysvětlovány na školeních ke kolektivní smlouvě, pokud se podaří PKS do konce roku uzavřít.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor