OBZOR ke stažení

První letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 10. ledna 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová. A jako již tradičně zazněly hned v úvodu Informace ze zásadních jednání. Radek Nekola například mluvil o průběhu kolektivního vyjednávání, o podpisu kolektivní smlouvy u ČD Cargo, o školeních k PKS ČD Cargo (Nekola: „Letos jsme to uchopili trochu jinak, našim členům nabídneme možnost si po těchto školeních sednout a vydiskutovat aktuální problémy.“) či o úterní (7. 1. 2019) schůzce zástupců odborových centrál v čele se zástupci OSŽ u ministra dopravy na téma Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech a další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby (více v článku O strategii v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., a o dalším postupu při otevírání trhu diskutovali zástupci OSŽ s ministrem respektive Ministr dopravy odborářům řekl, že sdílí jejich obavy a že nebude činit žádné kroky k privatizaci ČD Cargo).

Na části jednání PV OSŽ ČD Cargo byl přítomen i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který například hovořil o tom, jak pokračuje liberalizace závazkové železniční dopravy - otevírání trhu do roku 2032. „Podle harmonogramu schváleného vládou by se měly jednotlivé linky v tomto přechodném období soutěžit postupně, cca tři v každém roce, a ostatní prozatím objednávat přímým zadáním. Situace je ale taková, že se sice notifikuje přímé zadání Českým drahám, ale pak v případě existence konkurenčních nabídek proběhnou tzv. ´tržní konzultace´, což je fakticky také výběrové řízení, ale bez jasných pravidel,“ uvedl a dodal: „Tohle je záležitost, ke které máme velkou výhradu a nepřijde nám to seriózní, nehledě na to, na kolik se při tom zohledňuje fakt, že národní dopravce s tím má náklady, které jiní nemají. Výsledkem té debaty u pana ministra je ale příslib, že napříště se v rámci těchto tzv. rozstřelů zohlední i náklady na zajišťování síťových služeb a další historické zátěže ČD.“

V další části jednání PV se například mluvilo o vzdělávacím kurzu pro funkcionáře, který začíná příští týden, nebo o prvním jednání Dozorčí rady ČD Cargo (24. 1. 2019), kde poprvé zasedne i tajemnice PV Bc. Marta Urbancová (na snímku). Radek Nekola také zmínil o jednání řídícího výboru k projektu ,,HAKO - vykazování pracovních činností pracovníků v opravnách SOKV prostřednictvím datových terminálů“. „Projekt vzniká v Ostravě a podíváme se na to příští týden v Ostravě v rámci školení. Projekt má za cíl mimo jiné snížit administrativní zátěž mistrů a četařů. Uvidíme, jaké výstupy z toho budou pro možnost další aplikace v rámci SOKV,“ vysvětlil Radek Nekola, který se osobně účastní jednání projektového týmu.

Letošní rok by měl být podle Radka Nekoly také „výrazným impulsem na změnu průběhu kolektivního vyjednávání“. „Kolektivní smlouva není dokumentem na jeden rok, je to koncept, který má delší platnost. Musíme se vrátit k našim prioritám a dlouhodobým cílům zlepšování podmínek zaměstnanců,“ prohlásil Nekola. Na jednání PV padl i návrh, aby napříště OSŽ předložilo vlastní návrh kolektivní smlouvy. „Kolektivní smlouva je živým organismem. Každopádně víme, jaké chyby jsme v kolektivním vyjednávání udělali a bavme se o tom, jak je napravit,“ dodal Nekola.

Ve druhé části na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo vystoupil výkonný ředitel ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth, kde nejprve reagoval na dopis, který mu 8. 1. 2019 zaslal Radek Nekola, v němž předseda PV výkonného ředitele upozorňuje, že během kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019 nedošlo k uzavření některých záležitostí, které jsou přímo spojené s tímto dokumentem (více v článku TÓTH: Motivační odměna nad rámec pracovních povinností by měla být nejen dostupná, ale zároveň by měla přispět i k zájmu zaměstnavatele opravit více vozů a lokomotiv).

V závěru pak ještě Mgr. Pavla Kreischová informovala o školeních ke kolektivní smlouvě, která letos netradičně startují 17. ledna v Ostravě: „Je to pod záštitou zaměstnavatele a otevřeno je to pro všechny zaměstnance. V první části budu hlavně upozorňovat na změny v PKS, druhá část bude zaměřena na nejčastější chyby v roce 2018 a třetí část bude věnována diskusi.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 479 hostů a žádný gestor