OBZOR ke stažení

Více než hodinu strávil ve čtvrtek 10. ledna 2019 výkonný ředitel ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, kde nejprve reagoval na dopis, který mu 8. 1. 2019 zaslal předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, v němž výkonného ředitele upozornil, že během kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019 nedošlo k uzavření některých záležitostí, které jsou přímo spojené s tímto dokumentem.

„Především se jedná o Návrh produktivní odměny pro zaměstnance SOKV s vyplacením za každý kvartální měsíc. To znamená, že v měsíci dubnu 2019 bychom měli tento dokument uzavřít v dohodě všech odborových centrál a ČD Cargo, a. s., tak, aby byla tato odměna efektivní a zaměstnance motivovala,“ stojí v dopise Radka Nekoly.

Ing. Tomáš Tóth uvedl, že je takovému řešení nakloněn: „Za sebe odpovídám pozitivně,“ poznamenal s tím, že dodatečná motivace zaměstnanců nad rámec sjednané PKS u SOKV je i jeho prioritou: „Máme ambice ji (odměnu za práci nad rámec PKS) zavést i s podporou OSŽ a dalších odborových centrál k 1. 4. (2019). Proto bych si ve druhé polovině měsíce února nad tím rád s vámi sedl, abychom dokončili debatu, uzavřeli některé zbývající otevřené otázky a mohli tak tento motivační prvek nasadit v období rostoucího výskytu správkových vozů, které nás opět v tomto roce jistě čeká,“ dodal.

Druhým bodem v dopisu předsedy PV OSŽ ČD Cargo byl požadavek na dohodnutí parametrů KOP pro rok 2020 do 30. 6. 2019. „Nejpozději v měsíci dubnu bychom měli zahájit jednání o posledním návrhu odborových centrál, který jsme zaměstnavateli předali 13. 8. 2018,“ píše Radek Nekola v dopise. „S termínem dubnového projednání zaměstnavatel souhlasí. Připravíme si návrhy na doplnění či korekce vašeho návrhu a budeme jednat,“ slíbil Tomáš Tóth.

A konečně posledním „požadavkem“ OSŽ ve výše citovaném dopisu Radka Nekoly byla příprava obsahu základního dokumentu přípravy PKS ČD Cargo, a. s., 2019 – 2020 v režimu platnosti delší než 12 měsíců. „Děkuji za hozenou rukavici. Posledním kolektivním vyjednáváním jsme společně přešli do trochu jiného modelu fungování, resp. platnosti PKS, a udělali si tak společně časový prostor smlouvu v některých pasážích zjednodušit. Základna samotného dokumentu a textace je již letitá a jednotlivé články smlouvy jsou mnohdy složitě provazovány odkazy na jiná její ustanovení,“ uvedl. „Dále budu na ČD Cargo iniciovat jednání odborných útvarů nad všemi tématy, které byly v rámci posledního kolektivního vyjednávání otevřeny, ale z časových důvodů společně neuzavřeny. O tom chci mít jasno do konce května, a pak vás oslovíme, abychom nejdéle na konci srpna či začátkem září byli připraveni pro konkrétní jednání na téma formálního znění nové kolektivní smlouvy. Mojí povinností je to zkusit, i když je mi jasné, že shoda všech odborových centrál se nehledá lehce. Je to pro mě výzva, loňský rok byl cenná zkušenost,“ prohlásil a dodal: „Rád bych se zaměřil i na některé vámi zmiňované případy hraničního výkladů kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele.“
„Pro nás to byl podstatný bod, já - za OSŽ - jsem tomu nakloněn,“ poděkoval Radek Nekola za odpověď. „Nejedná se sice o klasické neplnění kolektivní smlouvy, ale občas se dostáváme do situace, že se nám vytrácí některá ustanovení Zákoníku práce, kde by se mělo více přihlížet k zájmům zaměstnance, což někdy nevidím. Proto vítám iniciativu zaměstnavatele.“

V následné diskusi odpověděl Tomáš Tóth na řadu dotazů z pléna na téma motivační program („Jde o odměnu za práci vykonanou nad rámec rozsahu PKS. Motivační odměna pro SOKV nad rámec standardních pracovních povinností by měla být nejen dostupná, ale zároveň by měla přispět k zájmu zaměstnavatele opravit více vozů a lokomotiv,“ zdůraznil), na téma rovných podmínek na jednom pracovišti (Tóth v této souvislosti vyzval členy PV k předání konkrétních případů, které se mají řešit.), na téma rozdílného/odlišného fondu týdenní pracovní doby u ČD a ČD Cargo („Jdeme cestou, že zaměstnancům přidáváme peníze za odvedenou práci, tedy krácení pracovní doby není našim cílem, ale respektuji, že to při dalším kolektivním vyjednávání opět otevřete.“), na téma redukce směn a odlišností u strojvůdců a posunovačů, což nedělá dobrotu („Snažíme se to postupně řešit, toto neberu na lehkou váhu, těch případů, kdy se časově nepotká personál, nebo jiné náležitost je více – v tomto máme před sebou ještě velký kus práce.“) i o vyhlídkách na letošní rok: „Rozjíždíme se pomaleji. Letošní první pracovní týden začal ve středu a mnozí naši zákazníci startovali až následující pondělí 7. 1. Nemám nyní informace, že bychom o něco vyloženě přišli, naopak zahájili jsme některé nově získané přepravy, jako např. pro zákazníka OKD.“

V závěru pak Tomáš Tóth reagoval i na „křiklavé“ příklady výkladu PKS ve výkonných jednotkách, vyjádřil se i k absurditám typu „tabulky zbrojení v SOKV Ústí nad Labem“. „Myslel jsem, že to je již vyřešená věc. Toto téma jsem i s ohledem na neefektivní jízdy dieselové trakce opětovně zbrojit otevíral na přelomu let 2017 a 2018. Nyní se nesmí zapomínat i na pohyb po veřejně přístupné vlečce majitele tankovacího místa. Je na škodu, pokud se kvůli měsíčnímu plánu nákladů zbrojí do lokomotiv na třetinu kapacity nádrží, nebo se na konci roku nezbrojí vůbec, jak uvádíte. Rád bych slyšel i názor zaměstnanců ČD Cargo, kteří to mají na starosti. Budu se tím zabývat,“ uzavřel.

Michael Mareš
 

Další informace z jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo naleznete v článku Kolektivní smlouva není dokumentem na jeden rok, je to koncept, který má delší platnost, zaznělo na jednání PV OSŽ ČD Cargo

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor