OBZOR ke stažení

Do posledního místa byl 10. ledna zaplněn jednací sál suterénu v domě OSŽ Bohemika účastníky školení, kteří se přišli seznámit s obsahem PKS SŽDC na rok 2019. Kromě převážně předsedů a členů závodních výborů ZO OSŽ SŽDC přivítal tajemník PV Miloš Paleček dva zástupce zaměstnavatele, Ing. Evžena Pospíšila a Bc. Jitku Dolejšovou, později i předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Přítomni byli všichni tajemníci PV a nechyběli zástupci odborných oddělení OSŽ ESO a BOZP.

Místopředseda OSŽ a předseda PV SŽDC Petr Štěpánek seznámil přítomné s tím, jak probíhalo vyjednávání o PKS, respektive o její 2. změně, návrzích zaměstnavatele a sporných bodech, které se řešily. Podrobně popsal veškeré změny, které jsou v nové PKS, vysvětlil také důvody, proč došlo k dohodě o vyplacení části mzdy (70 %) zaměstnancům za prosinec již koncem prosince a její další části (30 %) v lednu 2019. Jeho výklad doplnili komentářem rovněž předseda OSŽ a Ing. Pospíšil. Kromě všech změn v příplatkové oblasti byla zmíněna i změna ve výši náborového příspěvku, který může být až 80 000,-Kč. Tady Ing. Pospíšil dodal, že loni byl náborový příspěvek vyplacen 46 zaměstnancům.
Přáním zdraví v novém roce všem a poděkováním kolektivním vyjednavačům uvedl blok aktuálních informací předseda OSŽ. Hovořil o jednáních, která proběhla s ministrem dopravy k problematice zadávání výkonů železniční dopravy v závazku veřejné služby a k otázkám kolem další strategie státu při nakládání s majetkovými podíly v dceřiných společnostech ČD (text na webu OSŽ), zmínil se o ročním vzdělávacím kurzu pro odborové funkcionáře, pořádaném ve spolupráci s DFJP Univerzity Pardubice, který začíná již příští týden. Méně příznivou zprávou byla informace o ukončení pronájmu RZ Ostrý v Železné Rudě, kde je nutné hledat jiného provozovatele.
Bc. Jitka Dolejšová informovala o změnách v Rámcových zásadách poskytování prostředků FKSP a odpovídala na řadu dotazů, které se týkají pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí ZO v organizačních jednotkách, jaké náklady je možné hradit. Na dotaz, jaké jsou možnosti v poskytování jízdních výhod zaměstnancům SŽDC na tratích, které provozuje soukromý dopravce, odpovídal Ing. Pospíšil.
V závěrečné části školení dostali slovo zástupci odborných oddělení OSŽ. Mikuláš Hubicsák hovořil o rozšíření rozsahu pojištění a navýšení pojistných částek v pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu povolání, opatření, které se týká poskytování osobních údajů podle GDPR a podepisování protokolů souhlasu s poskytováním těchto údajů, které u svých členů zajišťují jednotlivé ZO OSŽ. Luděk Šebrle přiblížil obsah dokumentů vydaných OSŽ - Řád právní pomoci a Statut podpůrného fondu, jaké náležitosti musí žádosti obsahovat a uvedl, jaké částky z PF byly v loňském roce vyplaceny. Uvedl také tabulku mzdových údajů, srovnání výše průměrné mzdy v minulém roce u SŽDC ve srovnání s výší průměrné mzdy v ČR. Celé školení k PKS proběhlo racionálně a věcně, nezazněla žádná kritika, která by se týkala výše dosaženého mzdového nárůstu, nebo dalších kapitol v uzavřené PKS.
Miroslav Gloss

Právě přítomno: 367 hostů a žádný gestor