OBZOR ke stažení

Druhé ze série školení o kolektivní smlouvě SŽDC na rok 2019 se konalo v zasedacím sále DPOV Přerov v pátek 11. ledna 2019 (úvodní školení se konalo den předtím v Praze). Na školení do Přerova přijeli předsedové a členové ZO OSŽ převážně ze střední a severní Moravy a Slezska. Přivítal je tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení moderoval), s nímž za předsednickým stolem (na snímku) zasedl i předseda OSŽ Martin Malý spolu s vedením Podnikového výboru – Petrem Štěpánkem, Miroslavem Mainclem, Dušanem Richterem a zástupcem zaměstnavatele – Evženem Pospíšilem z O 10 GŘ SŽDC. Přítomni byli i zástupci ESO OSŽ-ústředí (Petr Večeř, Mikuláš Hubicsák a Luděk Šebrle) a BOZP OSŽ (Miroslav Feber).

Martin Malý v úvodu poděkoval kolektivním vyjednavačům za dobře odvedenou práci, přičemž konstatoval, že současná KS je nejlepší za posledních pět let. „Samozřejmě určitě budou i jiné názory, ale letošní PKS SŽDC je podle mého názoru velice kvalitní,“ zdůraznil. Dále se Martin Malý věnoval problémům, které na železnici (a to nejen u SŽDC) v současné době přetrvávají: z pohledu OSŽ určitá forma diskriminace Českých drah ze strany státu a krajů při porovnání s jejich přístupem k jiným dopravcům, či nejistota u ČD Cargo, kde stále existují myšlenky na částečnou privatizaci. Problém je i u společnosti ČD Telematika, kde se část akcií dostala do rukou významné soukromé instituce PPF. „Ve všech těchto železničních společnostech máme své členy a nemůžeme dopustit, aby žili v nejistotě,“ řekl Malý s tím, že 26. února bude vedení OSŽ pokračovat v jednání o všech těchto problémech s ministerstvem dopravy.
Hlavní změny v kolektivní smlouvě SŽDC na rok 2019 prezentoval předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek. V úvodu vysvětlil změny v poskytování kondičních pobytů, které zůstanou zachovány v původní podobě, přičemž se podařilo zařadit čtyři zaměstnanecké profese ze tříletého do dvouletého cyklu. Nepodařilo se ale prosadit zkrácení počtu odpracovaných let pro nárok na KOP z 20 na 15 let. Jednalo se rovněž o dopadech, které mohou nastat u zaměstnanců, kteří poruší zásady pobytu (pozdní příjezd, či předčasný odjezd). Poté Petr Štěpánek připomněl další změny v KS pro rok 2019 s důrazem na navýšení mzdových tarifů, odměn a osobních příplatků. „Tarifní mzda v současné době zahrnuje tarifní stupně, výkonovou odměnu, osobní příplatky a zvláštní odměnu cca 400 Kč za měsíc,“ přiblížil současnou strukturu odměňování u SŽDC. Menší změny nastaly i v oblasti stravování (elektronické stravenky). Součástí kolektivní smlouvy jsou také náborové příspěvky u vyjmenovaných profesí (příloha č. 5 PKS), kde došlo k navýšení o dvacet, resp. třicet tisíc korun (tč. 50.000 a 80.000 Kč). Za zaměstnavatele doplnil otázku změn v PKS Evžen Pospíšil, který také zodpověděl celou řadu konkrétních dotazů jednotlivých předsedů především z oblasti odměňování.
Dalším bodem školení byly změny v zásadách hospodaření FKSP, které vysvětlil Petr Štěpánek. „Mimo jiné došlo ke zvýšení úhrady na sportovní činnost z 50 na 80%. K navýšení došlo i u zájezdové a rekreační činnosti,“ vyjmenoval některé změny Štěpánek. „Některé záležitosti, např. masáže, podléhají ale ze zákona následnému zdanění,“ připomněl Evžen Pospíšil. I na toto téma zaznělo od přítomných předsedů ZO OSŽ množství dotazů a připomínek.
Závěrečná část školení byla věnována problematice změn pracovněprávních a vnitřních předpisů OSŽ. Vysvětlil je manažer kolektivního vyjednávání Mikuláš Hubicsák, Ten vyjmenoval a vysvětlil nejdůležitější změny v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (mj. navýšení minimální mzdy a důchodů, či předpokládané proplácení prvních tří dnů nemoci). „Došlo také k významnému rozšíření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání,“ připomněl Hubicsák iniciativu OSŽ. Uvedl také některé změny vnitřních předpisů OSŽ a Řádu právní pomoci OSŽ, upravujícího právní poradenství a pomoc - významného institutu k ochraně práv členů OSŽ. Závěr školení patřil informacím o vývoji mzdy a inflace v roce 2018, novinkám v oblasti jízdních výhod a problematice Podpůrného fondu OSŽ, které prezentoval Luděk Šebrle z ESO OSŽ-ústředí. Jejich slova následně doplnil vedoucí ESO OSŽ-ústředí JUDr. Petr Večeř.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 360 hostů a žádný gestor