OBZOR ke stažení

To je jeden z bodů přijatého usnesení PV OSŽ SŽDC na jednání v Praze 25. dubna. Podle slov člena PV a předsedy Výboru HZS Marcela Bortla trvá dlouhodobý požadavek na možné navýšení tarifních stupňů u některých zaměstnanců, kteří pro to splňují podmínky. Někteří zaměstnanci zvažují odchod k hasičům státním, kde je ve stejné funkci nabízen mnohem vyšší plat.

Proto se Výbor HZS SŽDC obrátil na podnikový výbor s žádostí o pomoc při řešení. Jednání PV mělo tentokrát jediné hosty, zástupce odborných oddělení OSŽ: JUDr. Petra Večeře, Luďka Šebrleho a JUDr. Petra Kožmína.Omluvili se zástupci hospodářského vedení SŽDC a předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Hlavní slovo měl po úvodu řídícího jednání Miroslava Maincla, místopředseda OSŽ a předseda PV Petr Štěpánek. Ten seznámil členy PV s hlavními body, prezentovanými na jednání Ústředí OSŽ předešlého dne. Mimo jiné se zmínil o možnosti pobytů v hotelu Ostrý v Železné Rudě, kde je možné pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky ubytování v termínech od 6. června do 29. září. Tady je pobyt bez stravy, možné je objednat si pouze snídani. Dále hovořil o tom, že běží jednání, která se týkají problematiky rekreací a použití příspěvku z prostředků FKSP v roce 2020, odborná oddělení zaměstnavatele se zabývají rozborem činností v Katalogu prací s příslibem, že do konce srpna bude tento materiál předložen odborovým orgánům.

Zasedala také komise, která se vyjadřuje k navrženým oděvním součástkám zaměstnanců, tady byly předneseny některé připomínky k doplňkům uniforem. Někteří z členů PV se účastní jednání v odborných komisích spolu se zaměstnavatelem (komise předpisová, pro OOPP, ke Katalogu prací), vedle toho existují v infrastruktuře již řadu let komise pro jednotlivá odvětví, jejichž členové se scházejí podle potřeby. Tady se PV zabýval jejich aktualizací, kdy některé členy je potřebné doplnit za odešlé. PV akceptuje návrh na ustavení dalších tří pracovních skupin, a to pro členy Stavebních správ, Hasičské záchranné služby a Železniční geodézie. Diskuse se pak týkala problematiky jízdních výhod pro zaměstnance, kdy narůstá počet soukromých dopravců a otázka, jestli by bylo možné řešit tyto věci v PKS.

Další téma reagovalo na situaci kolem střežení pracoviště (řízení provozu), kdy někteří zaměstnanci odmítají tuto dohodu podepsat. Tady bylo konstatováno, že zaměstnanec má samozřejmě právo dohodu nepodepsat, ale měl by počítat s tím, že může být poslán k výkonu práce na jiné pracoviště.

Na programu byla nabídka čtyřdenních rekondičních pobytů pro vybrané pojištěnce ZPMV ČR v roce 2019. Pobyt je umožněn v lázních Poděbrady, Jáchymov, Luhačovice a Rajecké Teplice. Podrobnější informace jsou obsahem informačního listu, který zaměstnavatel zaslal na všechny OJ.

V závěru jednání dostal slovo také JUDr. Večeř, který členy seznámil s obsahem nové brožury pod názvem Právní minimum, kterou všichni dostali. Vedoucí oddělení BOZP-Ú JUDr. Kožmín informoval o sledování průběhu prověrek na pracovišti a také o těžkém úrazu pracovníka ČD Cargo. Vedení PV přijalo také úkol objasnit okolnosti nevyplacení náborového příspěvku zaměstnanci, který jako budoucí výpravčí „sloužil“ napřed jako signalista, a pak už podle vyjádření zaměstnavatele neměl nárok na vyplacení náborového příspěvku.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 294 hostů a žádný gestor