V rekreačním zařízení Prudká u Tišnova se ve dnech 15. a 16. května 2019 konalo tradiční společné výjezdní zasedání podnikových výborů OSŽ při ČD a slovenského OZŽ při ZSSK. Na jednání přijeli i zástupci slovenského PV OZŽ při ZSSK Cargo, jejich kolegové z PV OSŽ při ČD Cargo však do Prudké nedorazili z důvodu nenadálého úmrtí asistentky předsedy PV Jany Mulákové a jejího pohřbu, který se konal v den jednání. Za vedení Českých drah se jednání zúčastnil generální ředitel ČD, a. s., Miroslav Kupec spolu s ředitelem personálního odboru GŘ ČD Ivo Veselým (na snímku s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem). Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Martin Malý a zástupci vedení slovenského OZŽ František Zaparaník a Ĺudevít Mikloš.

Miroslav Kupec v úvodním vystoupení popsal současnou situaci u Českých drah, které se potýkají v mnohdy nerovném souboji se soukromými dopravci na dopravním trhu. „Zejména ze strany jednotlivých krajů je mnohdy preferována nižší cena za vlakové kilometry, přičemž se stává, že vybraný dopravce následně nedokáže splnit to, co nabídnul,“ připomněl Kupec na příkladu Libereckého kraje, kde společnost Arriva má podle dostupných informací problémy s plněním smlouvy, neboť nemá dostatečné kapacity jak v oblasti souprav, tak vlakového personálu. Podobných případů je podle Kupce více a kraje si musejí uvědomit, že České dráhy nemohou donekonečna operativně zaskakovat za podobně zmařené smlouvy. Generální ředitel současně oznámil, že přehodnotil svůj původní návrh na organizační změny u zákaznického personálu (ZAP), a že současná organizace této složky ČD zůstane v původní podobě. „Navrženou změnu v podobě přechodu vlakových čet pod OCP a osobních pokladních pod obchod jsem přehodnotil a dospěl jsem k názoru, že tato změna by nepřinesla potřebný efekt,“ připustil Kupec.
Na slova generálního ředitele navázal ředitel personálního odboru GŘ ČD Ivo Veselý, který ocenil úspěšnou snahu OSŽ, týkající se ohrožení železničářských jízdních výhod. Reagoval také na ztráty výkonů Českých drah například na trati Brno – Bohumín: „Naší snahou je ztrátu zaměstnaneckých výhod v podobných případech určitou formou kompenzovat především seniorům, zaměstnancům dojíždějícím do práce, jakož i studentům a dětem tak, aby byly zachovány současné sociální jistoty v tomto směru.“
Předseda slovenského OZŽ František Zaparaník popsal současnou situaci na slovenských železnicích, kde je sice dosud osobní doprava zajišťována převážně společností ZSSK, nicméně se připravují změny na některých odbočných regionálních tratích, kde by měly dopravu zajišťovat soukromé společnosti. „Rozdělit regionální železniční dopravu do osmi žup (slovenská obdoba krajů) je nesmysl, jsme toho svědky nejen na české železnici, ale především v Polsku, kde je regionální železniční doprava v naprostém rozvratu,“ připomněl Zaparaník. Jak dále dodal, na Slovensku ztráty v osobní železniční dopravě sice hradí stát, ve srovnání s Českou republikou však zde zřetelně zaostává železniční infrastruktura, zejména vázne výstavba železničního koridoru. „S tím souvisí i pomalá obměna vozového parku, který je nehospodárné nasazovat na zanedbané tratě,“ dodal Zaparaník. Pozitivní je na druhé straně zejména skutečnost, že stát hodlá po patnácti letech mlčení zasáhnout v oblasti návaznosti autobusové a vlakové dopravy.
O situaci v oblasti nákladní dopravy informoval předseda PV OZŽ při ZSSK Cargo Peter Pikna. Připomněl zejména nutnost navýšení platů u této společnosti, od níž lidé odcházejí za vyššími výdělky k jiným firmám. „Snažíme se o nápravu v tomto směru, abychom tak dostali lidi zpátky k Cargu,“ popsal úsilí slovenského OZŽ. „Pokud k nápravě nedojde, za deset let může dojít u Carga k personální krizi,“ dodal s poukazem na silné ročníky zaměstnanců ve věkové skupině 50+.
Místopředseda OZŽ Ĺudevít Mikloš ve svém vystoupení reagoval na problematiku osobních pokladních u ZSSK, kde podobně jako u Českých drah dochází k nárůstu prodeje jízdenek přes internet, připomněl navýšení mezd zaměstnanců ZSSK o třicet euro a zdůraznil nutnost zvýšené údržby dožívajícího vozového parku.
První místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun pochválil úsilí vedení Českých drah v oblasti uvažovaných investic do vozového parku: „Podaří-li se tuto snahu dotáhnout do konce, budou České dráhy ve velice dobré konkurenční pozici,“ zmínil v souvislosti s očekávanou stabilizací příjmů z důvodu uzavírání smluv v závazku veřejné služby, přičemž další významnou složku těchto zdrojů by mohl tvořit chystaný prodej pozemků pod kolejemi společnosti SŽDC.
Závěrečné slovo společného setkání slovenských a českých odborářů patřilo předsedovi OSŽ Martinu Malému. Ten se zmínil mimo jiné o návštěvě gruzínských železničářů v České republice a jejich zájmu o organizaci gruzínských železnic po českém vzoru. Připomněl také vyjádření nového ministra dopravy v české vládě, Vladimíra Kremlíka, který přislíbil setkávání a konzultace vedení ministerstva o zástupců zaměstnanců.
Miroslav Čáslavský
 

 

Právě přítomno: 209 hostů a žádný gestor