OBZOR ke stažení

V Praze, v sídle OSŽ, zasedal ve středu 5. 6. 2019 Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Pravidelné zasedání řídila tajemnice PV Věra Nečasová, která hned na začátku jednání přivítala prvního hosta – Ing. Michala Vereše, MBA, (na snímku) člena představenstva ČD (od 1. 3. 2019) pro oblast provozu, který před příchodem na České dráhy působil jako ředitel úseku provozu u ZSSK Slovensko. Michal Vereš mluvil zejména o problémech opravárenství. „Môžem po slovensky?“ zeptal se na úvod.

Po stručném curriculum vitae (na železnici začínal v roce 1994 jako strojvedoucí, postupně vystřídal několik úřednických funkcí u společností ZSSK Slovensko a ZSSK Cargo) přešel ke konkrétním poznatkům, ke kterým za tři měsíce u Českých drah dospěl, například k určitým anomáliím v oběhu kolejových vozidel na Slovensku a v Česku. „Každopádně je to pro mě velká výzva,“ řekl s tím, že má ambici posunout opravárenství (které je značně podfinancované) dál. Mluvil také o smlouvách s kraji (a o nesouladu mezi požadavky krajů a možnostmi Českých drah: „Budu hledat režim, který by respektoval zájmy regionů.“), o specifikách běžné provozní údržby, o problémech těžkých oprav, o rostoucích cenách u externích firem… „A dokonce se ke mně dostala i informace, že (depo) Česká Třebová je na zavření, ale osobně jsem se přesvědčil, že tomu tak není,“ uvedl a dodal: „Problémů je spousta. Chtěl bych pro opravárenství připravit plán na rok až tři dopředu, abychom měli představu, jak dále pokračovat, protože lze očekávat, že od nového grafikonu bude situace vážná.“

V následné diskusi pak například člen PV Martin Janeček upozornil Michala Vereše na alarmující situaci v přesčasových hodinách (někteří se blíží 300 hodinám) a na personální podstav u vlakových čet na hlavním nádraží v Praze (odcházejí nám lidé, kteří jsou tady dvacet let), Petr Dvořák zase kritizoval záměr zapůjčit osobní vozy do Polska („Když nemáme čím jezdit, tak ještě půjčujeme padesát vozů do Polska?“), na to Michal Vereš odvětil: „Ve firmě jsem krátce a včera jsem se to teprve dozvěděl, budeme to řešit, nemá to logiku.“ Jaroslav Kavka pozval Michala Vereše do děčínského depa a upozornil na problémy s tzv. lufthalou. „Slibovali nám novou myčku a akorát vyměnili kartáče.“ Zdenek Jindra zase Michalu Verešovi připomněl v souvislosti se strategií údržby u ČD „kauzu Pardubice“, kde se nejprve masivně investovalo a potom se rozhodlo, že se dílny zavřou.

Věra Nečasová Michalu Verešovi připomněla loňské dělení DKV. „Bojovali jsme proti rozdělení DKV, sepisovali zprávu, mapovali opravárenství u ČD, ale na naše připomínky nebyl brán zřetel. Bylo to manažerské rozhodnutí jednoho muže,“ konstatovala s tím, že v podobném duchu se nyní mluví o centralizaci zásobování. „Pilotní projekt obsahuje jen účetní oddělení od 1. 7. 2019. Nemáme k tomu žádný materiál. Do dnešní doby od loňského rozdělení DKV na provoz a údržbu nejsou opraveny ani provozní řády, ani předpisy, a chystá se další organizační změna, o které nejsme přesvědčeni, že bude ku prospěchu.“ Věra Nečasová zároveň pozvala Michala Vereše na celostátní výbor předsedů DKV, který se bude konat 24. 6. 2019, a on pozvání přijal.

Dalším hostem jednání byl odvolaný JUDr. Ivo Veselý, který se se členy Podnikového výboru přišel rozloučit - ve funkci personálního ředitele jej od 1. června nahradila Soňa Schwarzová. „Chtěl bych vám poděkovat. Naše vztahy považuji za korektní a slušné a jsem bytostně přesvědčen, že to mělo přínos.“

V rámci Informací ze zásadních jednání referoval předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun především o posledním jednání Dozorčí rady Českých drah - o refinancování dluhopisů, rozdělení zisku, posílení opravárenských kapacit. „Miroslav Kupec navrhuje zúžení představenstva z pěti na čtyři, příště máme projednávat změnu stanov.“ Řeč byla i o personální výměně na pozici ředitele personálního odboru GŘ ČD: „Začíná se rychle blížit kolektivní vyjednávání, je potřeba rychle dojednat způsob komunikace,“ připomenul.

V další části jednání (v bodu Organizační) byla Marie Štusáková zvolena novou členkou Podnikového výboru OSŽ při ČD (za Janu Štanclovou, která minulý měsíc rezignovala ze zdravotních důvodů) a zároveň byla podnikovým výborem za Janu Štanclovou navržena i do Ústředí OSŽ (oficiální volbu provede Ústředí OSŽ na základě návrhu PV 26. června 2019).

Michael MarešPrávě přítomno: 209 hostů a žádný gestor