OBZOR ke stažení

„Kolektivní vyjednávání je v plném proudu, dostali jsme se do klasického maratonu projednávání rozporných bodů: kdo za co může, co za co, a k hledání kompromisů. Dnes odpoledne je na řadě další kolečko," řekl na jednání Představenstva OSŽ v úterý 3. 12. 2019 na úvod bloku informací ze zásadních jednání I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku).

„Mimo jiné jsme se již dohodli na rozšíření možnosti poskytnout relaxační pobyty (tzv. ´pseudokopky´) u nejexponovanějších profesí již po 15 letech nepřetržitého pracovního poměru za podmínek stanovených v zásadách sociálního fondu." Pokud jde o režijní výhody, tak aktuálně se podle Vladislava Vokouna řeší možný dopad na smlouvu o vzájemném uznávání režijních výhod se Slovenskem a také na FIP. Definitivní podoba smlouvy pochopitelně záleží na dohodě Českých drah s Jihomoravským krajem: „Nicméně máme informace, že smlouva se Slovenskem nedozná nějaké zásadní změny. Rovněž neočekáváme nějaké změny ze strany FIP,“ podotkl Vokoun.
Podle Vladislava Vokouna zatím prolongace probíhá bez omezení. „Pokud dojde z důvodu prozatímní nevyjasněnosti rozsahu možnosti uplatnění jízdních výhod v Jihomoravském kraji k pozdní prolongaci (např. u seniorů v Jihomoravském kraji, či v okrajových částech okolních krajů), budou České dráhy tolerantní. Dodatečný poplatek, v případě, že neprolongují jízdenku v rámci prolongačního období, jim bude v odůvodněných případech na požádání vrácen. To považuji ze strany Českých drah za velice vstřícný krok,“ uvedl Vokoun.
Závěrem pak Vladislav Vokoun stručně informoval o personálních změnách ve vedení společnosti (mimo jiné i o odvolání dlouholetého šéfa odboru 12 GŘ Ing. Rostislava Nováka a ředitelky odboru 3 GŘ Ing. Hany Dluhošové) i o chystaném sloučení dvou odborů na GŘ ČD.

Telegraficky o jednání Dozorčí rady ČD Cargo poté referoval místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Hospodaření za desátý měsíc je ve znamení možného návratu ke splnění podnikatelského plánu pro rok 2019,“ řekl. „Schválen byl i podnikatelský plán na rok 2020, byť jsme (zástupci zaměstnanců) upozorňovali na nedostatečné krytí nárůstu mezd, protože zaměstnavatel v tuto chvíli směřuje navýšené finanční prostředky pouze do Katalogu zaměstnání, což jsme nemohli podpořit,“ dodal s tím, že ambice podniku (respektive podnikatelského plánu) v jednotlivých parametrech jsou zhruba na úrovni letošního roku. „Podnikatelský plán mimo jiné počítá i se začleněním dvou pracovišť (poboček) v Rakousku a v Německu.“
A pokud jde o kolektivní vyjednávání, tak to ve společnosti ČD Cargo odborové centrály za účasti vrcholného managementu zahájily v pátek 29. 11. 2019. „Byla nám představena vize společnosti pro rok 2020, projednali jsme a schválili základní text podnikové smlouvy, kde bylo minimum připomínek do návrhu. Příští jednání je dohodnuto na 9. 12.,“ doplnil s tím, že k personální změně došlo i ve společnosti ČD Cargo: ředitel SOKV Ústí nad Labem Ing. Skalický míří do vedení firmy, kde nahradí Ing. Zdeňka Štěpánka, který odchází na České dráhy.

„Nikam jsme od posledního kolektivního vyjednávání nepostoupili, na ničem jsme se nedohodli,“ těmito slovy začal Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC, informace ze zásadních jednání u SŽDC. Stručně informoval o personálních změnách u OŘ Brno a dalších aktualitách. „Na jednání odborových centrál nám byla podána informace, že Správní rada SŽDC má k prostudování materiály týkající se organizačních změn u SŽDC k 1. 4. 2020, které se týkají jak organizačních jednotek SŽDC, tak i některých odborných oddělení na GŘ. Některé změny na GŘ nastávají už od 1. 12. 2019. Kolektivní vyjednávání pokračuje tento týden v pátek 6. 12. 2019.“

Jak informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRVu (Nedrážní republikový výbor) Bc. Renata Dousková, u nedrážních organizací se aktuálně vyjednává v několika firmách: Skanska, OHL ŽS (zaměstnavatel předložil opakovaně některé návrhy), ŽPSV, Dopravní zdravotnictví (kolektivní vyjednávání tady vypukne příští týden, jedná se mimo jiné o navýšení mzdových prostředků, jedním z benefitů by mohl být i pobyt v některém zařízení OSŽ pro vybrané zaměstnance). „Blíže informovat nebudu, ještě prozradím to, že na posledním jednání NeRVu minulý týden byl za Pavla Štillera do Ústředí OSŽ navržen Oldřich Sobol.“

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý poté informoval o hledání společného řešení v otázce režijek v Jihomoravském kraji. „V jednání ČD a JMK o kompenzacích za případné uznávání režijek došlo k určitému posunu! Nyní je třeba jednat mezi vedením skupiny ČD a SŽDC o možnostech dalšího postupu v této věci,“ sdělil Martin Malý (více zde).

Poté místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka informoval o jednání předsednictva ASO (kde se kromě jiných bodů jednalo i o myšlence stanovení evropské minimální mzdy), Představenstvo v další čáti jednání schválilo předložené návrhy na dávky z Podpůrného fondu OSŽ a na právní pomoc v zastupování před soudem.

V rámci bodu organizační záležitosti pak Představenstvo OSŽ projednalo několik materiálů, například návrh na Letní pobyty v hotelu Ostrý 2020 (Představenstvo OSŽ schválilo předložený návrh s tím, že zmocnilo předsedu OSŽ uzavřít nájemní smlouvu na zabezpečení provozu v hotelu Ostrý do 4. 10. 2020), či Návrh letní rekreace - apartmánový dům Orion (mírné navýšení cen pro rok 2020) – tento návrh Představenstvo OSŽ rovněž schválilo včetně formy cenového zvýhodnění členů OSŽ a uložilo MO OSŽ zabezpečit rekreaci členů OSŽ a jejich rodinných příslušníků v Orionu i v roce 2020.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 389 hostů a žádný gestor