OBZOR ke stažení

Poprvé po prázdninách, ve středu 16. 9. 2020, se ke svému pravidelnému zasedání sešlo Ústředí OSŽ. Jednání, které se tradičně konalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku).

Po kontrole plnění úkolů z posledního červnového zasedání přišlo na řadu „kolečko“ informací ze zásadních jednání, které tradičně načal zástupce Českých drah, v tomto případě tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Antonín Leitgeb, který zaskočil za I. místopředsedu OSŽ a předsedu Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislava Vokouna (který se účastnil souběžně probíhající porady generálního ředitele ČD): „Od minulého Ústředí nás pronásleduje COVID,“ řekl na úvod s tím, že zahraniční tržby se sice pomalu zvedaly, ale vzhledem k tomu, jak se chovají okolní státy, očekávají České dráhy opět hluboký propad. „Znovu nás to sráží na kolena.“
České dráhy se také podle Antonína Leitgeba chystají na jednání s kraji (někde už jsou jednání před podpisem) a pomalu se rozbíhá i kolektivní vyjednávání: „Zaměstnavatel koncem minulého měsíce předal návrh první změny PKS, na kterou odborové centrály nepřistoupily, nicméně jsme deklarovali určitou vstřícnost za podmínky zapracování dohod na téma COVIDu. Chtěli bychom, aby v nové PKS byly zapracované dohody, aby nedocházelo k podobným excesům, které teď předvedly malé odborové centrály.
Antonín Leitgeb také informoval o jednání odborových centrál na téma linek R 14 a R 27. „Byli jsme (ze strany ministerstva dopravy) ujišťováni, že rozstřely už nebudou, ale na poslední chvíli ministerští úředníci změnili podmínky ve prospěch Arrivy, takže vážně hrozí, že peníze českých daňových poplatníků skončí v Německu. Upozornili jsme na to na jednání Dozorčí rady ČD a Dozorčí rada nám jednomyslně dala za pravdu,“ řekl dále Antonín Leitgeb s tím, že pokud by to nakonec dopadlo v neprospěch ČD, dotklo by se to 150 zaměstnanců na obou linkách.
Telegraficky se Antonín Leitgeb zmínil o jednáních ohledně režijek v Jihomoravském kraji (Letigeb: „Můj selský rozum to nebere, že péče řádného hospodáře je o dva a půl milionu korun méně. Otázkou je, jak dopadnou volby.“) a omezení vlaků směr Slovensko: „Vypadá to, že se zase budeme točit na hranicích.“
Tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová doplnila informace ke specifikaci opravárenství (ECM) a k ukončení výplaty motivační odměny (vyplácena od 1. 7., ukončena 30. 9.): „Pro lidi je to špatně, aspoň něco měli ke mzdě.“

Sumarizací prázdnin a hodnocením institutu částečné nezaměstnanosti (paragraf 209) u společnosti ČD Cargo pokračoval v informacích ze zásadních jednání místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Tento institut (paragraf 209) skončil na konci srpna, s vedením jsme se domluvili, že zaměstnavatel po dobu platnosti první změny nepoužije paragraf 52 zákoníku práce. Teď máme několik měsíců na to, abychom mohli diskutovat o tom, co bude po roce 2020. Nikdo ale v tuto chvíli neví, jak bude ekonomika v České republice vypadat,“ konstatoval. Dále pak informoval o jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo a prioritách společnosti (udržet investice a disponibilní prostředky ve společnosti). „Mohu konstatovat, že obojí vedení podniku garantuje. Zaměstnavatel hodlá plnit veškeré závazky z PKS, ke kterým se přihlásil.“
Radek Nekola dále referoval o posílení fondu Nadace Železnice srdcem v rámci rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 („Jsem rád, že tady máme institut, který v budoucnosti může našim členům zaručovat nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé plnění, což je pozitivní, protože situace na železnici se spoustou mimořádných událostí znamená, že se naši členové mohou dostat do tíživých situací.“). Stručně pak informoval i o základních ekonomických ukazatelích („Propad za druhé čtvrtletí byl na úrovni 30 %, ale ztráta je pod kontrolou, nicméně platí, že podnikatelský plán se nepodaří naplnit. Ale mnohem důležitější je udržení investic a zaměstnanosti. Druhé pololetí je sice o malinko lepší, ukáže se v nejbližších dnech, jaký dopad bude mít druhá vlna epidemie COVID.“). Zmínil se i o jednání kolektivních vyjednávačů PV OSŽ ČD Cargo a PV OZŽ ZSSK Cargo v Rajeckých Teplicích a o dnešním (středečním, tj. 16. 9.) odpoledním jednání se zástupci zaměstnavatele nad optimalizací činností na úrovni THP na generálním ředitelství (nadbytečnost zhruba 70 zaměstnanců).
V závěru svého vystoupení reagoval i na připomínku člena Ústředí OSŽ Petra Kubičky, že se v rámci hledání úspor uvažovalo i o rušení tarifních bodů. „Přesvědčili jsme zaměstnavatele, že přidaná hodnota této společnosti je právě v síťovosti, ale samozřejmě hledáme i nové způsoby obsluhy území, protože současná podoba je dlouhodobě neudržitelná. Hledáme nové formy – například, že bychom na tarifní body zajížděli na zavolání zákazníka,“ uzavřel.

O situaci u Správy železnic referoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic Petr Štěpánek slovy: „Od posledního jednání Ústředí nastalo dost změn, od 30. 6. jsme v režimu kolektivního vyjednávání.“ Petr Štěpánek poté informoval o zahájení kolektivního vyjednávání u Správy železnic, které ve dnech 1. až 4. 9. 2020 probíhalo internátní formou v Berouně a které mělo své pokračování v úterý 15. 9. „Poslední jednání proběhlo včera (15. 9.), potvrdili jsme si svá stanoviska, dohodli se na termínech, kdy jednání budou probíhat, a současně běží i pracovní skupina ke katalogu zaměstnání. K tomu mohu říct, že kromě čtyř zaměstnání u pracovníků HZS jsme ve shodě, a u řízení provozu máme rozpor ve dvou zaměstnáních: výpravčí a traťový dispečer, ale nejsou to připomínky OSŽ. Dohodli jsme se také, že hodinu před začátkem každého jednání, bude zasedat pracovní skupina ke katalogu zaměstnání. Katalog je na dobré cestě, snad to k 1. 1. 2021 dopadne,“ dodal s tím, že s ohledem na vývoj situace na Slovensku (nutnost mít při vstupu COVID test) bylo dohodnuto, že zaměstnanci, kteří budou chtít jet na KOP do Rajeckých Teplic na Skalku, tak jim přímo na Skalce bude vrácena částka uhrazená za test na COVID a to včetně rodinných příslušníků s podmínkou, že na Slovensku stráví minimálně 7 dní (maximální cena COVIDtestu je 2500 Kč a opatření zatím platí pro dva turnusy: od 20. 9. a 4. 10. 2020).

Také u „nedrážních“ je stále živo. Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání na Drážním úřadu (PKS na další období byla podepsána, podepsáno je i FKSP, došlo k zachováno sick days v délce 6 dnů), u Dopravního podniku města Brna (kolektivní vyjednávání probíhá), u společnosti Nymwag („Zatím jsme se neposunuli!“) a Nymwag Nymburk (kde mzdový řád prošel připomínkovým řízením: „Zaměstnavatel na naše připomínky zatím nereagoval, mlčí.“) a u Dopravního zdravotnictví, kde jsou spory ohledně dotačního programu pro lůžkovou část: „Na včerejším jednání NeRV byl přítomen předseda LOK MUDr. Martin Engel a probírali jsme poměrně detailně ambulantní péči. Dopravní zdravotnictví má ve své gesci nejenom lůžkovou část v Praze, ale i několik poliklinik s ambulantní péčí po celé republice. Z toho důvod jsme po šéfovi LOK požadovali vysvětlení, proč se dotační program týká pouze lůžkové části, když se s touto epidemií setkali zaměstnanci lůžkové péče stejně tak jako zaměstnanci ambulantní péče.“ Jak Renata Dousková dodala, Dopravní zdravotnictví Italská v Praze zřídilo v souvislosti s epidemií COVID odběrové místo: „Ale je třeba se objednat a nová cena je 1900 Kč.“
V závěru pak Renata Dousková referovala o situaci u TSS (Louny), v souvislosti s přechodem práv a povinností na nový subjekt, které jsou od 1. 9. plně v gesci TSS: „Od 1. 9., kdy se začíná výroba rozbíhat, jsou někteří zaměstnanci po dohodě s odborovou organizací na překážkách na straně zaměstnavatele s 80 % doma, v tomto případě odbory domluvily vyšší plnění, než je v PKS (60 %), a nově se začínají otevírat další profese.“

V další části informoval Ing. Bc. Petr Toman, Ba (Hons) o zítřejším jednání Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a požádal místopředsedy, aby zaměstnavatelům připomněli potřebu požádat ZPMV o možnost převodu zůstatků letošních prostředků (na KOP) na příští rok. Zároveň upozornil, že do 30. 9. mohou zaměstnanci podat přihlášku ke ZPMV (211) s platností od 1. 1. 2021.

Rekapitulací právních sporů s Jaromírem Duškem (odvolací soud 1. 9. 2020 vyzval obě stranu: zkuste se smírně dohodnout) jako poslední v řadě promluvil předseda OSŽ Martin Malý: „S Jaromírem Duškem jsme domluveni na termínu schůzky,“ oznámil a připomněl mandát, že OSŽ stále Jaromíru Duškovi nabízí zdůraznění jeho zásluh. Martin Malý informoval i o chystané valné hromadě ASO 1. 10.: OSŽ podporuje kandidaturu Bohumila Dufka na předsedu ASO a na místopředsedy navrhujeme Martina Malého a Martina Engela. Ke kauze výběru dopravce na linkách R14 a R27 Martin Malý poznamenal, že „došlo k posunu“. „Máme s ministerstvem dohodnut termín jednání, budeme jednat formou videokonference, protože ministerstvo zrušilo jakékoliv osobní jednání. A pokud jde o režijky v Jihomoravském kraji, tak máme v ruce právní analýzu jako právní podporu pro argument, že JMK, přistoupí-li na návrh Českých drah, jedná s péčí řádného hospodáře (právní analýza řeší dohodu o podílování tržeb z prolongačních poplatků). Hledáme rychlý termín ro jednání,“ poznamenal a závěrem informoval o bezpečnostních komisích při MD a ČD, kde má OSŽ zastoupení: „Zatím zásadní posun není, pokud bude, budeme vás o tom informovat.“

V další části jednání se Ústředí OSŽ zabývalo Daňovým přiznáním OSŽ za rok 2019 (Ústředí OSŽ materiál vzalo na vědomí), Rozdělením hospodářského výsledku OSŽ za rok 2019 (Ústředím OSŽ schváleno), Plněním rozpočtu OSŽ za období 1-7/2020 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí), Výroční zprávou a účetní uzávěrkou společností Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia za rok 2019 (předložil Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku; Valná hromada, kterou tvoří Ústředí OSŽ, oba dokumenty schválila), a Přípravou VIII. sjezdu OSŽ (Návrhem harmonogramu příprav VIII. sjezdu OSŽ, Návrhem volebního klíče delegátů na VIII. sjezd OSŽ v roce 2021, Návrhem komisí pro VIII. sjezd OSŽ v roce 2021, Návrhem složení přípravného výboru pro VIII. sjezd OSŽ v roce 2021; s pozměňovacími návrhy předloženými přímo na jednání Ústředí OSŽ předložené návrhy schválilo). Ústředí OSŽ dále z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace rozhodlo zrušit oslavy 30 let OSŽ naplánované na 29. 10. 2020 a pro případ zlepšení situace zmocnilo Představenstvo OSŽ navrhnout uspořádání oslav v náhradním termínu.

V závěru pak Ústředí OSŽ mimo jiné vzalo na vědomí Informaci o vyhodnocení PKS uzavřených u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace OSŽ, a vyslechlo zástupce Revizní komise OSŽ Miroslava Škotu.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 165 hostů a žádný gestor