Mezi závodní výbory OSŽ, které se starají doslova o stovky seniorů, patří ZV OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n., kde funkci předsedy zastává Milan Blažek. Celkový počet seniorů v Olomoucké části je jako dnů v roce – 365, další skupina olomouckých seniorů funguje ještě v Zábřehu na Moravě. Senioři v Olomouci pod vedením Naděždy Šenkapoulové (členka RRS OSŽ) tvoří hlavní část této organizace. Vedení ZV OSŽ Olomouc hl. n. spolu s výborem seniorů (na úvodním snímku) uspořádalo v úterý 18. dubna společné setkání všech seniorů, aby je seznámilo s aktuální situací na železnici a v OSŽ, nabídlo jim celou řadu zájezdů, připomnělo jim možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití v rámci OSŽ a poblahopřálo jubilantům k jejich životním výročím.

Po úvodních slovech místopředsedkyně závodního výboru Miloslavy Pečinkové se ujal slova předseda této organizace Milan Blažek. Ten seznámil přítomné s kroky, které OSŽ činí v souvislosti s připravovanou důchodovou reformou a záměrem vlády o pozdějším odchodu do důchodu. „Setkáváme se s celou řadou lidí, kteří již v 50, či 60 letech trpí v důsledku svého povolání celou řadou zdravotních omezení. Nedokáži si představit, že by zaměstnanci těchto profesí měli odcházet do důchodu tak pozdě, jak navrhuje vláda,“ zmínil Milan Blažek. Jak dále dodal, OSŽ na tento stav upozorňuje vládu, stejně tak jako na skutečnost, že za nepříliš dlouhou dobu může na dráze nastat krize, způsobená nedostatkem pracovníků. Popsal také současnou situaci u Českých drah, ČD Cargo a na Správě železnic a zmínil se o možnostech, které mají členové OSŽ, včetně seniorů v oblasti kvalitní a cenově přístupné rekreace v zařízeních OSŽ. Jedním z těchto zařízení je i Letní tábor Železničář v Potštejně, jehož majitelem je ZV OSŽ Olomouc hl. n.
Místopředsedkyně Miloslava Pečinková spolu s dalšími členy olomouckého výboru seniorů seznámila poté přítomné s možnostmi autobusových, vlakových i pěších výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, včetně zahraničí. O organizaci těchto zájezdů se obětavě starají Viktorie Žižková, Josef Mika a Zdeňka Liďáková „Nebojte se výletů a zájezdů, poznáte mnoho nového a zajímavého,“ vyzvali seniory.
Na řadu přišlo i blahopřání jubilantům od 65 až po 90 let, kterých se letos v olomouckém obvodu dožívá celkem 91 někdejších zaměstnanců, železničních podniků v olomouckém kraji. ZV OSŽ Olomouc hl. n. sdružuje členy OSŽ včetně seniorů z převážné části Olomouckého kraje.
Závěrem následovala výměna životních i pracovních zkušeností mezi jednotlivými seniory, kteří se po čase zase mohli společně setkat.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor