OBZOR ke stažení

Stěžejní část dopoledních vystoupení na konferenci o sociálním bydlení v Senátu Parlamentu ČR 27. ledna 2015, kterou zahájila místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, se týkala představení koncepce návrhu zákona o sociálním bydlení. Největší prostor v dopolední části jednání proto také dostali postupně náměstci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, a Mgr. David Pospíšil, dále Ing. Klára Dostálová, první náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj (MMR), JUDr. Petr Polák z ministerstva průmyslu a obchodu a náměstkyně ministra pro lidská práva Mgr. Kateřina Valachová Ph.D. Podle náměstkyně Stöcklové se o sociálním bydlení hovoří víc než dvacet let, až nyní je ale na stole návrh, který nabízí řešení. Koncepce sociálního bydlení je nyní v připomínkovém řízení, záměrem je, aby zákon o sociálním bydlení platil od 1. 1. 2017 (zatím v ČR žádný zákon o sociálním bydlení není!).
Cílovou skupinou dostupného bydlení mohou být osoby, které vydávají více než 40 % svého disponibilního příjmu na bydlení, může jít u nás až o půl milionu osob, řekla Stöcklová. Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV pak hovořil o potřebě sociální práce v souvislosti s dostupným bydlením. Náměstkyně ministra pro lidská práva Mgr. Kateřina Valachová přiblížila legislativní rámec návrhu zákona a smysl navrhované koncepce bydlení. Na téma podpory rozvoje bydlení z rozpočtu MMR hovořila první náměstkyně Ing. Klára Dostálová. JUDr. Ivan Přikryl, člen Výkonného výboru České společnosti pro rozvoj bydlení, vyslovil poděkování vládě, že se tímto problémem začala zabývat a hovořil o formách bydlení v Evropě. Kriticky zhodnotil postup porevolučních vlád k sociálnímu bydlení a na číslech pak dokumentoval, kolik bytů bylo postaveno za 25 let. Uvedl také příklady družstevního bydlení, které v řadě zemí západní Evropy stále funguje s tím, že všechny tyto země mají formy neziskového bydlení, v čem bychom se i my mohli poučit. Legislativní rámec určuje stát, kdo chce pomoc, musí dodržovat pravidla a na chudobě se nevydělává. Problémem nejsou jen divoké ubytovny, ale nečinnost státu, řekl Přikryl.

Tématem přednášky předsedy Rady seniorů ČR Dr. Zdeňka Pernese bylo bydlení českých seniorů a také prezentace historie, kterou nazval „systémově založené problémy" v bydlení seniorů, kdy na grafech demonstroval skokový nárůst nájmů v nájemních bytech proti příjmům důchodců, nedostatek malometrážních bytů, ale také aktivity Rady seniorů v připomínkování návrhů zákonů, které se týkají bydlení. Na řadu legislativních nedostatků v návrhu zákona o sociálním bydlení upozornil JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. Nedostatky vidí ve vztahu k bydlení i v některých ustanoveních nově přijatého občanského zákoníku. Položil také řadu konkrétních otázek, na které už nedostal odpověď, vzhledem k tomu, že zástupci jednotlivých ministerstev se už odpolední části jednání neúčastnili. Jestli něco charakterizuje tuto konferenci, pak je to široké spektrum témat a zastoupení přednášejícími z mnoha institucí, které mají něco společného s bydlením! Závěrečnou diskusi, na kterou už bohužel nezbylo moc prostoru, pak zpestřila vystoupení zástupců Sdružení majitelů domů, kteří kritizovali skutečnost, že náměstci ministerstev už jednání opustili a mimo jiné také to, že se podle jejich názoru obce zbytečně připravily o finance „rozdáním" svého bytového fondu. Konference se uskutečnila pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha ve spolupráci České společnosti pro rozvoj bydlení, Sdružení nájemníků ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj.


Miroslav Gloss

 

Právě přítomno: 218 hostů a žádný gestor